referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Justína
Nedeľa, 14. apríla 2024
Obraz človeka v umeleckej literátúre od najstarších dôb po sučastnosť. Porovnanie jednotlivých období
Dátum pridania: 23.12.2001 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Janci
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 886
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 
Staroveká literatúra

Orientálna literatúra:

Za najstaršie literatúry pokladáme sumerskú, akkadskú a staroegypskú.
Sumerského, babylonského a asýrskeho pôvodu je Epos o Gilgamešovi. Kráľ Gilgameš je väčšej časti boh a z menšej človek.
Tento epos má dve časti: O priateľstve Gilgameša s Enkiduom
O Gilgamešovom úsilí byť nesmrteľný
Ďalej sem patrí Hebrejká literatúra. Predstavuje ju Biblia, ktorá sa delí na dve časti : Starý zákon - svätá kniha židovského náboženstva.
Nový zákon - kresťanská zbierka biblických kníh.
Z Indickej literatúry sú známe spevy Mahábhárata a Rámájana.

Antická literatúra:

Zahŕňa starovekú grécku a rímsku literatúru.
Grécka literatúra: V 7.stor.p.n.l. vznikajú epiky Hoérove a Hesiodove básne, z ktorých sú známe eposy Ilias a Odysea.
V 6.stor.p.n.l. sú obľúbené Ezopove bájky, ktorých dej sa odohráva vo svete zvierat.
Lyrika: Alkaios, Anakreon a Sapfo.
Tragédia: Euripides, Sofokles (Antigona,Kráľ Oidipus),
Aristofanes (Oblaky).
Rímska literatúra: Prevzala hotové formy z gréckeho písomníctva. Do rímskych hier sa začali zavádzať dramatické predstavenia. Dramatici: Maccius Plautus(Pseudolus, Chrastavý
vojak)
Juvenalis, Martialis - rozkvet satiry
Epika: rečníci- M.T.Cicero a G.J.Ceasar.
Poézia: Horácius, Ovídius, Vergílius.


Stredoveká literatúra

Európske stredoveké literatúry:

Stredoveká literatúra odrážala spôsob života a náboženský sveto-názor. Literárnou autoritou sa stala Biblia. Delí sa na:
1. Feudálnu náboženskú literatúru (kresťanské cnosti)
2. Feudálnu svetskú literatúru (hlav.hrdina zidealizovaný rytier)
3. Mestskú svetskú literatúru (zobrazovala každodenný život,
kritiku spoločnosti, zábavná funcia - francúzska humoristická
a satirická veršovaná poviedka)

Slovenská stredoveká literatúra:

Delí sa na 2 vývinové obdobia: 1.literat. písaná v staroslovienčine
2.literat. písaná v latinčine a češtine

Kniežatá museli bojovať proti franskím kňazom, ktorí šírili kresťanestvo, preto Rastislav požiadal cisára Michala III o vyslanie vierozvestcov Konštantína a Metoda, ktorí zostavili písmo Hlaholika a založili prvý slovanský jazyk Staroslovienčinu. Z literatúry písanej po latinsky si zasluhujú zmienku exemplá, legendy a kroniky.
Z literatúry písanej po česky sa zachovala pieseň Vítaj, milý Spasiteľu.

Humanis. a Renesanč. literatúra

(14.-17.stor.)
Humanizmus - ľudskosť - od konca l3.stor.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.