Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Preromantizmus a romantizmus vo svetovej literatúre

Preromantizmus a romantizmus vo svetovej literatúre

Preromantizmus - počiatočné štádium romantizmu
(1789 - 1848)
1789 - Veľká francúzska buržoázna revolúcia
1848 - revolúcie v Európe

Heslo VFBR - "Rovnosť, bratstvo, sloboda" nebolo naplnené a jednotlivec sa dostáva do rozporu so spoločnosťou. Vznik nového smeru - IDEALIZMUS - zakladateľ - Hegel. Uznáva cit, myšlienku, vedomie, nie rozum.

SENTIMENTALIZMUS - uznáva city.

V spoločnosti sa uznávala úloha jednotlivca, vzniká kult silnej osobnosti (individualizmus). Človek upadá do apatie, pesimizmu.

Znaky romantizmu:
- mal v jednotlivých krajinách odlišné ciele
- v literatúre sa objavujú výzvy do boja k revolúcii
- uprednostňuje sa fantázia, cit
- hrdina je v rozpore so spoločnosťou, pre dosiahnutie svojho sna často umiera
- využívanie kontrastov (krása, ošklivosť, dobrý, zlý, láska, nenávisť)
- využívanie historických námetov, návrat do histórie
- miešanie literarnych druhov (lyrika + epika) a žánrov SYNKRETIZMUS
- využívanie prvkov ľudskej slovesnosti, bez autorských práv
- prvky hovorovej reči

Vznikol vo Francúzsku - zakladateľom bol Victor Hugo.

Predstavitelia:

Johann Wolfgang Goethe –
Utrpenie mladého Werthera - je napísaný vo forme listov a denníkových zápiskov. Mladý vzdelaný muž sa beznádejne zaľúbi do Lotty, nevesty, neskôr manželky svojho priateľa. Prežíva muky, nenachádza východisko zo situácie, a preto si zvolí dobrovoľnú smrť.

Prometeus - vyjadril odpor proti absolutistickej moci

Faust - veršovaná dráma, nadväzuje v nej na stredovekú povesť o legendárnom dotorovi Faustovi. Hlavná postava drámy, učenec Faust, v úsilí byť absolútne dokonalý, uzavrie zmluvu s diablom Mefistofelom. Faust prežije lásky i sklamania a nakoniec nachádza zmysel života v práci pre spločnosť. V závere hry zomiera, ale Mefistofeles nezíska jeho dušu, pretože zasiahne vyššia moc, ktorá ocení Faustovu aktivitu.

Friedrich Schiller –
Zbojníci - hrdinom je Karol Moor, ktorého brat očierni pred otcom, aby získal majetok a a Karolovu milú. Vtedy sa Karol vzbúri a aby sa pomstil, stane sa vodcom zbajníkov, bojuje proti nespravodlivosti. Po otcovej a bratovej smrti a dobrovoľne vydá súdu.

Úklady a láska - ľúbostný vzťah šľachtického syna a meštianskej dievčiny predstavil spoločenské rozpory doby a nemožnosť prekonať ich. Hrdina, oklamaný intrigánmi, zapochybuje o vernosti svojej milej, usmtrí ju i seba.

Wiliam Tell - zobrazuje boj Švajčiarov proti habsburskému útlaku roku 1307.

Keď Tell nevzdá úctu vystavenému klobúku, ktorý predstavuje symbol Habsburgovcov, nemecký miestodržiteľ Gessler ho prinúti zostreliť jablko z hlavy vlastného syna. Tell to urobí, syna pritom nezraní, ale Gessler ho dá uvrhnúť do väzenia. Tell z neho ušiel, zabil Gesslera a jeho výstrel sa stal výzvou do povstania, v ktorom Švajčiari vyhnali nenávidených Nemcov.

Mária Stuartová, Panna Orleánska, Don Carlos

Heinrich Heine –
Kniha piesní - čerpal z ľudovej slovesnosti.
Nemecko, Zimná rozprávka - kritizuje nemecký nacionalizmus a sociálnu nerovnosť.
Časové básne - sú ostré politické verše.

Victor Hugo –
Cromwell - manifest romantického hnutia.

Hernani - hra znamenala víťazstvo romantickej poetiky, hoci vznešenosťou prostredia a postáv prpomína klasicizmus.

Ruy Blas - dráma o láske kráľovnej k sluhovi. Autor vyzdvihol morálne a spoločenské kvality ľudového hrdinu.

Chrám Matky Božej v Paríži - dej sa odohráva v 15. storočí. Konflikt románu tvorí súboj dobra a zla, neresti a cnosti. Na pozadí veľkej gotickej katedrály sa odohrávajú osudy hlavných postáv - mladej cigánky Esmeraldy, pokryteckého kňaza Frolla a hrbáča Quasimoda. Súčasťou deja je aj parížsky ľud ako kolektívny hrdina. Frollo zahorel vášňou k Esmeralde a keď ho ona odmieta, pomocou intríg dosiahne, že Esmeraldu obvinia z vraždy a odsúdia na smrť. Quasimodo, zvonár v Chráme Matky Božej, ju ukryje vo veži kostola. Kým bráni chrám pred ozbrojencami, Frollo Esmeraldu unesie. Keď ho ona opäť odmieta, vydá ju a smrť. Quasimodo zhodí Frolla z veže chrámu a sám dobrovoľne zomiera pri mŕtvej Esmeralde. Pod jeho odpudzujúcim zovňajškom sa ukrýva šľachetné srdce. Pre román je typická harmónia kontrastov (škaredý Quasimodo, ale jeho krásne činy - krásna Esmeralda), napätie, protiklady, pátos i strašidelné scény.

Kontempelácie - zbierka o jeho intímnom i politickom živote.

Legenda vekov - je históriou ľudského rodu od jeho biblických začiatkov po 20.storočie

Bedári - zobrazil duchovnú premenu hrdinov. sympatizoval s ubiedenými a veril, že výchovou a mravným obodením človeka možno odstrániť zlo, biedu a zabrániť nespravodlivosti.

Robotníci mora - hrdinom je rybár, výnimočný jednotlivec, ktorý bojuje s oceánom, aby zachránil stroj stroskotanej lode, o nakoniec dobrovoľne zomiera, keď stratí lásku. Muž, ktorý sa smeje -hrdina má mrzký zovňajšok, ale krásnu dušu.

Deväťdesiattri - opisuje vrcholný rok Francúzskej revolúcie.


Michail Jurjevic Lermontov –
Démon - téma vzbury, slobody, ale aj osamelosti, v ktorej sa hrdina vzbúri proti Bohu, preto je odsúdený k večnej samote.

Hrdina našich čias - skladá sa z piatich noviel spojených ústrednu postavou hrdinu.

Hradina Pečorin je individualizovaný a súčasne zovšeobecňujúci typ tzv. zbytočného človeka, vzdelaného, ale presýteného životom a nudou. Je nespokojný so sebou i so svetom, ale neurobí nič preto, aby niečo zmenil. Nakoniec nezmyselne zomiera.

Alexander Sergejevic Puškin –
Boris Godunov - chcel cez minulosť zobraziť prítomnosť a úlohu ľudu v dejinách. Spracoval tému boja o moc medzi samozvancom a Godunovom začiatkom 17. storočia.

Eugen Onegin - presahuje rámec romantizmu. Hrdina je vzdelaný šľachtic s kritickým vzťahom ku skutočnosti, ale v podmienkach vtedajšej spoločnosti nemohol uplatniť svoje schopnosti. Je typom tzv. zbytočného človeka.

Piková dáma, Kapitánova dcéra

Adam Mickiewicz –
Óda na mladosť - hymna Slovanov.
Balady a romance.

Sándor Petöfi - Obeste kráľov, Víťaz Janko, Apoštol.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk