Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prehľad slovenskej literatúry od klasicizmu (výber)

JÁN CHALUPKA - klasicizmus

- Kocúrkovo - podtitul hry je Len aby sme v hanbe nezostali. Zobrazil tu prostredie slovenského mesta. Pán z Chudobíc je predstaviteľom upadajúceho feudalizmu. Pýši sa svojim zemianskym pôvodom. Je však chudobný, správa sa povýšenecky. V Kocúrkove chce zaviesť maďarčinu, no sám po maďarsky nevie. Zo svojho syna Attilu chce vychovať Maďara. Používa aj latinské slová a frázy, hoci im nerozumie. Ústrednou postavou je majster Tesnošil, predstavuje remeselnícku vrstvu. Chce sa zaradiť medzi pánov, a preto napodobňuje život vyšších. Zanedbáva prácu a holduje alkoholu. Učiteľ Sloboda je kladnou postavou. Je predstaviteľ inteligencie. Snaží sa získať miesto učiteľa v Kocúrkove. Je to uvedomelý Slovák, ale váži si aj Maďarov. Chce vzdelávať ľud. Dejovú osnovu tvoria voľby nového učiteľa a jeho príchod do Kocúrkova. Nového učiteľa si chce získať pán z Chudobíc pre maďarizáciu a Tesnošil ho chce pre svoju dcéru za muža. On sa ale zaľúbil do Ľudmily - dcéry učiteľa Procházku. Hra sa končí svadbou Ľudmily a Slobodu. Tým zvíťazili úprimné city nad vypočítavosťou.

JÁN PALÁRIK - realizmus

- známa je veselohra Inkognito - nadviazal tu na tematiku Kocúrkova. Zápletka sa zakladá na zámene osôb. Vdova Sokolová a jej dcéra Eva, ktorá sa mala vydať za Jelenského. O Evu má záujem aj syn pomaďarčeného pána Jelenfy. Jelenský prichádza do Kocúrkova preoblečený za herca, aby spoznal Evu. Prichádza inkognito. Súčasne do Kocúrkova prichádza Jelenfy v preoblečení. Obaja sa s Evou zoznámia a Jelenský jej daruje prsteň, na ktorom ona s matkou omylom prečítajú Jelenfy. Táto zámena mien vyvolá komické scény. Nakoniec sa jednotlivé postavy odhalia, Jelenský si zoberie Evu za ženu.

MARTIN KUKUČÍN - realizmus

-Rysavá jalovica - Adam Krt je naivný dobrák, holduje alkoholu, jeho sused je Adam Trnka. Žena Krta pošle na jarmok, aby predal kapce a kúpil kravu. Na jarmoku kravu nekúpil a tak sa zjednal s Trnkom a kravu kúpil od neho. Išli to do krčmy zapiť, jalovicu uviazali pred krčmou. Išla okolo Trnkova žena, videla tam svoju jalovicu a nevediac o tom, že je predaná, ju zobrala domov. Krt prišiel domov bez jalovice, žena mu vynadala a Adam odišiel z domu. Po jeho odchode prišla Trnkova žena, doviedla jalovicu a vysvetlila Eve, čo sa stalo. Krta našli na píle, kde si zarobil veľa peňazí. Vrátil sa domov, Eve sľúbil, že prestane piť a stal sa z neho bohatý gazda.

PETER PIŠŤANEK - literatúra po roku 1945

-Rivers of Babylon - dej sa odohráva v hoteli, kotolník chce odísť z práce, ale musí za seba nájsť náhradu. Rácz chce za ženu Eržiku, ale nemá peniaze, preto ide do mesta, aby si zarobil, kotolník mu ponúkne jeho miesto. V hoteli pracujú 2 tanečnice, sú to však prostitútky. Rácz má záujem o Silviu. Nechce ho, lebo je chudobný. Rácz spraví chybu a strhnú mu peniaze. Chce sa pomstiť a prestane kúriť. Všetci ho podplácajú, aby kúril, a tak bohatne. Silvia sa stáva jeho milenkou. Cigáni a mafia chcú Rácza okradnúť. Nepodarí sa to a nakoniec pre neho pracujú. Prevezme kontrolu nad hotelom. Rácz príde do rodnej dediny, zaujíma sa o Eržu, ale príde na to, že je hlúpa a ide jej len o peniaze. Rácz odhalí špióna, zaľúbi sa do Lenky, odkúpi hotel, ožení sa a keď Lenka otehotnie, nasťahujú sa spolu do vily. Ráczovi sa daria plány a neskôr ovláda aj politiku.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk