Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovenská literatúra po roku 1945

- vplyv 2. svetovej vojny
- SNP
- budovanie socializmu
- hneď po oslobodení vychádza priečinková lit. (Smrek, Fraňo Kráľ, Jilemnický)
- v 50. rokoch autori nadviazali na socialistický realizmus
- literatúra bola poznačená schematizmom (diela písané akoby podľa jednej schémy – na jedno kopyto)
- postavy boli typické kladné alebo záporné (Jilemnický)
- v 60. rokoch bol prekonaný schematizmus a zobrazujú sa aktuálne spoločenské problémy a vznikajú veľké románové diela (Mňačko, Tatarka – boli prenasledovaní ako nepohodlní autori)
- v 70. rokoch nastupuje nová generácia, kt. bola pod vplyvom existencializmu a boli obvinení z protistraníckej pozície
- v 80. rokoch už autori boli ovplyvnení aj západnou literatúrou a smelšie vystupovali s kritikou spoločnosti (Sloboda, Dušek, Karvaš, Jaroš a iní).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk