Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ján Kostra

(1910 – 1975)

- pochádza z  Turčianskej Štiavničky.
- maturoval na Reálnom gymnáziu v Žiline.
- študoval architektúru v Prahe, štúdium zanechal.
- nastúpil na vojenskú službu v Levoči. Po návrate z nej sa stal najprv bankových úradníkom v Bratislave, neskôr pôsobil v slovenskom rozhlase, bol šéfredaktorom Kultúrneho života.
- od roku 1956 sa venoval výlučne literárnej činnosti.

Literárna tvorba:

- napísal množstvo zbierok. Najčastejšie témy sú domov, detstvo, žena, príroda a aktuálne spoločenské a politické problémy.
- poéziu považuje za papierovú hrádzu proti zlobe sveta
- do literatúry vstúpil zbierkou HNIEZDA, kde dominuje motív domova

- zbierka MOJA RODNÁ

– básnik opisuje ako je vzdialený od domova, ale v cudzine sa mu tiež páči a vyznáva cudzine lásku. Myslí, ako zem na neho doma čaká, potom prirovnáva zem k žene.
– je to citový vzťah k rodnej zemi, rodná zem ho čaká, prihovára sa jej, zem prirovnáva k symbolom, obraz zeme sa mení na obraz ženy, opisuje vojnu, domov ako symbol hniezda. V závere uznáva rodnú zem, klania sa jej.
– je založená na motíve návratu zo sveta domov, do rodného kraja.

- zbierky OZUBENÝ ČASPRESILA ČASU → prírodné motívy – je v nich smútok, pesimizmus, kt. vyplýva z vojny a tragiky vojny.

- zbierka AVE EVA je ľúbostná poézia, vznikla v čase vojny a je nadčasová. Spolu so Smrekovou zbierkou Básnik a žena je to najkrajšia zbierka ľúbostnej lyriky v literatúre 20. storočia.

- zbierka JAVOROVÝ LIST – vyjadruje v nej vzťah k domovu, stanovisko k vojne.

- novšie zbierky:

PUKNUTÁ VÁZA
ZA TEN MÁJ

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk