Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Andrej Plávka

(1907 – 1982)

- označuje sa ako regionálny básnik
- je rodákom z Liptovskej Sielnice. Gymnázium absolvoval v Liptovskom Mikuláši, po maturite bol poslucháčom právnickej fakulty v Prahe, štúdium však nedokončil.
- od roku 1930 pracoval ako úradník v medzinárodnom združení mládeže YMCA. Po jeho zrušení sa natrvalo usadil v Bratislave, kde až do konca života vykonával viacero vedúcich funkcií v štátnych, vydavateľských a spisovateľských inštitúciách, resp. organizáciách.
- v čase SNP aktívne pôsobil v revolučnom národnom výbore v Banskej Bystrici.
- zomrel v Bratislave.
- najčastejšie témy jeho diel sú domov, povojnové budovanie a vojna

Literárna tvorba:

- zbierka TRI PRÚTY LIPTOVA – vzťah k domovu prostredníctvom rodičov, prvej lásky a chlapčenských rokov. Pridal k nej časť Po rokoch a zbierka vyšla pod názvom Liptovská píšťala – obsahuje spevné časti.

- zbierka Ohne na horách – sám sa aktívne zúčastnil SNP. Má oslavný charakter.

- patrí sem báseň Na troskách – je to lyrická báseň. Autor opisuje boje na Slovensku. Splašené zvieratá od streľby behajú okolo. V rozvalinách prestáva streľba, strany sú rozčesané, panuje ticho a valí sa dym. Opisuje ľudí, kt. hľadajú ďalších ľudí, kt. zostali živí. Je ich ale pár. Do pustej zeme začnú spolu sadiť stromy, vchádzať do domov, kt. sú bez dverí a sú vyrabované. Treba stavať nové domy, budovať novú krajinu, krajšiu a nie podporovať vojnu.
hlavná myšlienka – odsúdenie vojny a viera v lepší život
rým – prerývaný
epiteton – diabolskú sadzu
nárečové slová
personifikácia – Ešte sa bojím stupiť aj na zem úbohú.
prvá časť – pesimistická – dôsledky vojny stále pretrvávajú
druhá časť – optimistická – ľudia sú radi, že už idú domov. Chce, aby sa ľudia zmierili. Človek si má vybrať či chce raj, či peklo.
- v básni nie je žiadna interpunkcia

zbierka ZELENÁ RATOLESŤ – túži po mieri, vyjadruje túžbu po slobode a láske k životu

– v 50-tych rokoch sa naplno uplatnila metóda socialistického realizmu aj v tejto zbierke.

- zbierka Testament – jeden z vrcholov Plávkovej tvorby. Hodnotí život, seba, minulosť, prítomnosť.

- napísal množstvo ďalších zbierok a písal aj epiku, napr. román Obrátenie Pavla

- napísal tiež svoje pamäti, ktoré sa volajú Smädný milenecPlná čaša.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk