Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Alfonz Bednár

(1914 – 1989)

- študoval na filozofickej fakulte
- pracoval ako učiteľ a redaktor
- neskôr pôsobil ako dramaturg v československom štátnom filme
- do literatúry vstúpil neskoro

Literárna tvorba:

román Sklenený vrch 

- je to denníkový román hlavnej hrdinky Emy Klaasovej, ktorý zachytáva tri obdobia jej života, povstanie, roky po ňom a súčasnosť. Tieto obdobia sa spájajú s jej citovým vzťahom k trom mužom. Žije s manželom Ing. Jožom Solanom na stavbe v blízkosti Tichej doliny. Svoje dojmy i spomienky píše do denníka. Spomína na obdobie SNP a na svoj vzťah k Milanovi Kališovi, kt. považuje sa svoju jedinú lásku a na chvíle v Tichej doline prežité s ním. Milan vo vojne zahynul. Centrum pozornosti Emy sa sústredi na Tichú dolinu a časť deja je na stavenisku. Druhé obdobie je po vojne, keď sa zasnúbila so Zoltánom Balom a tretie je v rokoch 1951 -1952 – súčasnosť. Dej je podaný retrospektívne (odzadu). Autor podal psychologickú kresbu citového a myšlienkového vývinu hl. postavy.

zbierka noviel – Hodiny a minúty – zbierka o povstaní
patrí sen novela Kolíska, Susedia

román – Hromový zub – téma slovenskej dediny

napísal množstvo próz zo súčasnosti

– román Balkón bol privysoko
– román Za hrsť drobných

novela Kolíska

– dej je podaný retrospektívne
– prelína sa tú súčasnosť

Jeho diela nemajú jednoduchú stavbu a dej. Postavy majú vnútorné problémy sami so sebou aj vnútorné psychické problémy. Dej je často komplikovaný, plný zvratov a autor používa retrospektívu. Je tu veľa vnútorných monológov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk