Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dominik Tatarka

(1913 – 1989)

- písal články, eseje, prejavy
- po roku 1968 sa dostal na index zakázaných autorov
- jeho knihy boli vyradené zo všetkých knižníc, mal zákaz cestovať, publikovať
- bol priateľ Havla a podpísal Chartu 77

Literárna tvorba:

zbierka noviel – Úzkosti hľadania

próza – Panna zázračnica

romány

Farská republika
– Prvý a druhý úder
Prútené kreslá – z franc. prostredia

-v 70. a 80. rokoch vydával vo vydavateľstvách československého exilu v Toronte a v Kolíne nad Rýnom. Niektoré knihy vydával v Samizdate, ako napr.:

Písačky – najtrúfalejšie dielo
Sám proti noci
Navrávačky

-v počiatkoch sa orientoval na surrealizmus a existencializmus až k hľadaniu vlastných výrazových prostriedkov

-autobiografická satira – Démon súhlasu

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk