Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Humanizmus a renesancia vo svetovej literatúre

(14. – 17. storočie)

Humanizmus a Renesancia sa zrodili v Taliansku

Rozdiel medzi humanizmom a renesanciou

Humanizmus (humanus) – humánny , ľudský

-je to návrat k ideálom antiky, dôvera v ľudské individuum, návrat k pozemskému životu a jeho radostiam
-ideál antiky – rozvoj tela i ducha – kalokagatia
-návrat k antickým témam a žánrom (preklady z antickej literatúry, filozofie)
-znovuzrodenie rečníctva (rétoriky)
-bohaté využívanie básnických prostriedkov
-používala sa latinčina

Renesancia (renaissance) – obroda, znovuzrodenie

-je to vrchol obdobia
-má tie isté ideály ako humanizmus, ale začína používať národné jazyky
-používa nové žánre – novela, sonety

Spoločenské pomery:

-zemepisné objavy
-kníhtlač
-pušný prach
-vedecké objavy
-nová spoločenská vrstva – mešťania
-u nás sa vyskytuje skôr zemianstvo

Znaky:

-racionalizmus – úcta k rozumu
-úcta k prírode
-právo človeka na šťastie
-surrealizmus – zmyslové poznanie
-individualizmus – dôraz sa kladie na jednotlivca

Žánre:

-román – je epická skladba, ktorá sa odohráva v dlhšom časovom rozpätí. Hlavný hrdina sa vyvíja. Okrem neho je tu množstvo vedľajších postáv. Povedľa hlavnej dejovej línie je v ňom veľa vedľajších epizód.

-novela – zaraďuje sa medzi stredné žánre epiky. Má málo postáv, vyrozpráva iba jednu udalosť alebo súbor niekoľkých udalostí, ktoré uzatvára neočakávaný, náhly zvrat a rozuzlenie konfliktu. Má presne vymedzenú kompozíciu, zameriava sa na ústrednú dejovú líniu, nie sú v nej opisné zložky, epizódy.Talianska literatúra

Dante Alighieri

- dielo Božská komédia

- je to básnická skladba (epická veršovaná báseň)
- obsahuje 100 spevov rozdelených do 3častí: Peklo, Očistec, Raj
- hlavnou postavou je básnik (básnikova duša) putujúca týmito troma stupňami záhrobia, básnik prechádza záhrobím ako bojovník za spravodlivosť a pravdu

1. časť: V časti Peklo ho sprevádza Antický Vergílius (Vergílius predstavuje rozum). V pekle sú zatratení všetci, ktorí páchali za života zlé skutky.
2. časť: V časti Očistec sa pripravujú duše zosnulých na prechod do raja.
3. časť: Raj – básnika sprevádza jeho milá Beatrice (Beatrice predstavuje mravnú čistotu, zbožnosť, cnosť, lásku).

Giovanni Boccaccio

- zbierka noviel DEKAMERON

- obsahuje 100 noviel, ktoré rozpráva 10 mladých ľudí počas 10 dní na vidieku
- autor kritizuje pokrytectvo, hlúposť, závisť a do popredia stavia lásku k žene

Francesco Petrarca

- Sonety pre Lauru (zbierka mala pôvodne názov Spevník)

- sú to lyrické verše venované veľkej láske Laure
- vyjadruje básnikove myšlienky, city, pocity, nálady
- využil v nich: metafory, epitetá, zdrobneniny, anaforu (opakovanie slov na začiatku veršov)

Francúzska literatúra

Francois Villon

- zbierky básní: MALÝ TESTAMENT, VEĽKÝ TESTAMENT

- boli to básne venované priateľom

Španielska literatúra

Miguel de Cervantes Saavedra

-Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha

- autor chcel dielom zosmiešniť populárne rytierske romány. Hlavný hrdina sa pomätie z čítania rytierskych románov a rozhodne sa obnoviť rytiersku slávu. Putuje na nevládnom koni pod menom Rosinante spolu so zbrojnošom, prostým a prefíkaným sedliakom Sanchom Panzom – ten ide na oslovi. Hrdina chce pomáhať ľuďom, ale jeho dobrodružstvá sa končia zosmiešnením, alebo bitkou. Boj s veternými mlynmi, ktoré považuje za obrov alebo zápas s ovcami, ktoré považuje za vojsko, dedinské krčmy sú podľa neho hrady. Nakoniec sa vráti domov a ochorie. Pred smrťou sa zrieka svojho poblúznenia. Všetok svoj majetok odkázal svojej neteri s tým, že si nesmie vziať nijakého muža, čo číta rytierske romány.

-Cervantes vidí dva svety:

- svet ideálov
- svet skutočnostiAnglická literatúra

William Shakespeare


- komédie:

- Skrotenie zlej ženy
- Sen noci svätojánskej
- Mnoho kriku pre nič
- Veselé panie z Windsoru

- tragédie:

- Rómeo a Júlia – mladí milenci nešťastne hynú, lebo ich rody žijú v nenávisti a bránia im v láske. Zmieria sa až nad zbytočnými obeťami svojich detí...
- Othello - víťazí podlosť a intrigy nad čistým ľudským citom. Čierny vojvodca benátskeho vojska Othello v žiarlivosti podľahne intrigám karieristu Jaga a zavraždí svojú nevinnú bielu manželku Desdemonu. Keď zistí, že sa dal oklamať, spácha samovraždu.
- Macbeth - Tragédia ctižiadostivého vojvodcu, ktorý sa v túžbe po moci nezastaví pred ničím ani pred kráľovraždou a stáva sa z neho obávaný tyran
- Kráľ Lear – Starý kráľ chce rozdeliť ríšu trom dcéram. Staršie sa otcovi neúprimne líškajú, a tak získavajú dedičstvo. Najmladšia – úprimná, kráľ na ňu zanevrie a vydá ju za francúzskeho kráľa. Staršie dcéry sa navzájom nenávidia a kráľa vyženú. Otcovi prichádza na pomoc najmladšia dcéra s francúzskym vojskom – padne do zajatia a vo väzení ju zavraždia. Samoľúby panovník vidí, že sa mýlil a pri pohľade na najmenšiu dcéru mu pukne srdce.

Hamlet

Obsah:

Strážcovia Bernardo, Marcellus a Horatio uvideli na hradbách hradu Elisnore v Dánsku už dva mesiace zosnulého otca princa Hamleta. Vypytovali sa ho, že kto je a čo tu chce, ale on im neodpovedal a zmizol. Krátko po smrti Hamletovho otca sa novým kráľom stáva Claudius, Hamletov strýko, ktorý sa oženil s matkou Hamleta – Gertrúdou. Claudius chce Laertesa, syna komorníka Polonia, poslať do Paríža. Hamlet veľmi smúti za svojim otcom a je zhrozený z celého sveta, lebo jeho otec je mŕtvy ledva dva mesiace a už za ním nikto nesmúti a aj jeho matka sa stihla zosobášiť s Claudiusom.

Horatio, Bernardo a Marcellus oznámili Hamletovi, že videli ducha jeho otca. Hamlet sa rozhodol, že v tento večer bude s nimi na stráži, ale zakázal im o tom všetkom hovoriť. Laertes ešte pred svojim odchodom do Paríža zašiel za svojou sestrou, aby sa s ňou rozlúčil. Hovoril jej aj o tom, že ju Hamlet miluje, na to prišiel Polonius a náhlil ho, nech sa už vydá na cestu. Hneď ako odišiel, začal Oféliu od Hamleta odhovárať a zakázal jej sa s ním stretávať.

Hamlet spolu s Horatiom a Marcellusom stáli na stráži a čakali ducha. Zrazu sa zjavil a Hamlet z veľkého prekvapenia sa ho spýtal, že čo si od nich žiada a prečo ich straší. Duch ho volal k sebe akoby, len jemu samému niečo chcel povedať. Horatio a Marcellus ho nechceli nechať ísť samého, preto potajomky išli za ním. Princ sa zatiaľ dozvedel, že duch jeho otca chce, aby pomstil jeho ohavnú vraždu. Dosiaľ si každý v Dánsku myslel, že kráľ zomrel pri oddychu v záhrade na uštipnutie hadom, ale nie! Kráľa Hamleta zabil jeho vlastný brat Claudius, keď mu do ucha nalial jed, urobil to preto, aby získal jeho trón a pôvabnú ženu. Princ Hamlet, Horatio, Marcellus museli prisahať na meč Hamleta, že nikdy nevyzradia to, čo tu videli a napokon im meč zmizol pod nohami.

Na druhý deň princ začal predstierať blázna. Polonius si myslel, že sa zbláznil z lásky k jeho dcére, a preto Claudius zavolá na hrad jeho dobrých priateľov – Rosencranta a Guildensterma, aby zistili, čo je Hamletovi. Nakoniec nič nezistia, lebo Hamlet vie, že sem neprišli z vlastnej vôle. Gertrúda verí Poloniusovi a snaží sa odstrániť všetky prekážky, čo bránia sobášu Ofélie a Hamleta. Zatiaľ na hrad prídu najlepší herci sveta a Hamlet im dá zahrať predstavenie otcovej vraždy, ako spiacemu kráľovi naliali do ucha jed a Horatiovi povedal, aby počas predstavenia pozorne sledoval Claudiusa. Nakoniec sa ukáže, že Claudius jeho otca naozaj zabil, lebo utečie z vystúpenia.

Claudius vymýšľa spôsob ako ukryť ten hriech, že zabil svojho brata. Pošle Polonia, aby vypočul rozhovor medzi Gertrúdou a Hamletom. Polonius sa ukryl za záves a Hamlet v domnienke, že za závesom je Claudius, vytasí meč a zabodne ho dva krát. Keď to Claudius zistí, rozhodne sa ho ihneď poslať do Anglicka, kde ho chce nechať popraviť. Keď sa Laertes dozvie o smrti svojho otca, hneď sa vráti späť do Dánska. Ľud chce, aby sa novým kráľom Dánska stal Laertes, a preto sa snaží Claudius získať jeho priazeň. Hamlet napíše Horatiovi list, že ich loď prepadli piráti a jeho jediného zajali. Žiada ho aby za ním prišiel. Poslal list aj Claudiusovi a v ňom ho žiada, aby ho mohol navštíviť. Claudius spolu s Laertesom vymyslia plán, ako zabiť vracajúceho sa kráľa. Chcú usporiadať šermiarsky súboj, v ktorom Hamletovi otupia meč, svoj natrú jedom, aby aj malé škrabnutie znamenalo smrť, ak by to nevyšlo, dajú mu vypiť otrávené víno.

Laertes začne hľadať svoju sestru, ale jej izba je prázdna a Gertrúda mu oznámi, že pri vešaní vencov na vŕbu sa utopila. Zatiaľ prídu Horatio a Hamlet na cintorín a rozprávajú sa s hrobárom, ktorý kope hrob a nechce im prezradiť, kto tu bude pochovaný. Zrazu sa k nim blíži sprievod a niesli Oféliino mŕtve telo, aby ho pochovali. Hamlet sa rozbehne k hrobu a vyzná Ofélii svoju vrúcnu lásku k nej, ale nikto ho neberie vážne a poberú sa odtiaľ naspäť do hradu, kde sa už chystá súboj.

Keď sa začal súboj, kráľovná na Hamletovu počesť sa napila z otráveného vína. Claudius jej v tom už nevedel zabrániť, a preto zaklamal, že zamdlela, keď uvidela krv. Medzitým spolu bojujú Hamlet a Laertes, ktorý ho ľahko zranil a otrávil, ale v tom mu Hamlet vyrazí otrávený meč z ruky a rytiersky mu poddá svoj otupený meč.

Začal bojovať s otráveným mečom, čím smrteľne otrávil Laertesa, ktorý mu ešte pred smrťou povedal, že jeho matku zabil jed vo víne, a potom aj to, že drží ostrú zbraň jedom napustenú. Hamlet našiel ukrytého kráľa a prebodol ho otráveným mečom a do úst mu nalial zbytok otráveného vína. Hamlet zomrel v Horatiovom náručí, ktorému prikázal, aby ľudu vyrozprával pravdu o jeho živote a nech sa novým kráľom Dánska stane Fortimbras, vracajúci sa z Poľska.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk