Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Nikolaj Vasilievič Gogoľ

(1809 - 1852)

povesť: TARAS BUĽBA

- oslávil hrdinstvo a obete ukrajinského ľudu v boji za slobodu

komédia: REVÍZOR

- dej: v hostinci sa ubytuje človek o ktorom si všetci myslia, že je revízor. Dobčinský a Bobčinský sa k nemu správajú ako ku revízorovi. Chlestakov túto úlohu prijíma. Presťahuje sa do domu starostu, a zaľúbi sa do jeho dcéry. Ťažisko hry spočíva v postavách, sú obmedzené, ľahkoverné, hlúpe, a intrigánske. Chlestakov prekračuje rámec hlúposti. Má rozumové schopnosti, ktorými dokáže ťažiť z hlúposti iných ľudí. Autor tu odkryl stále sa prehlbujúcu skorumpovanosť cárskej byrokracie.

komédia: ŽENBA

román: MŔTVE DUŠE

- hrdina diela Čičikov pôsobí neopakovateľne, keď skupuje "mŕtve duše" od statkárov a zoznamy mŕtvych nevoľníkov, ktoré majú vzbudiť v spoločnosti, do ktorej sa chce dostať, zdanie, že je boháč. Vložil tu do rozprávačského prúdu i vyjadrenie obdivu ku kráse a mnohotvárnosti ruského jazyka:

"Niet slova, čo by bolo také smelé, rázne, čo by tak vyletelo rovno zo srdca, čo by tak prekypovalo a vrelo životom, ako prieliehavé ruské slovo."

Odhaľoval príčiny pokrivených ľudských vzťahov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk