referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Ľudovít Štúr
Dátum pridania: 12.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ewelinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 512
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 
-1815-1856
-narodil sa v Uhrovci v rodine učiteľa
-politik, novinár, básnik, jazykovedec
-študoval na evanjelickom lýceu v BA
-pôsobil v „spoločnosti česko-slovenskej“ ako podpredseda
-študoval na univerzite v Halle históriu a politiku
-po návrate prednášal o slovanských a európskych literatúrach a vystupoval proti pomaďarčovaniu Slovákov
-pôsobil ako zástupca profesora Palkoviča na katedre
-chcel, aby sa národ vzdelával, jeho cieľom bolo oslobodenie
-literatúre musel ľud rozumieť, musí vychádzať z jeho prostredia a musela byť blízka jeho reči
-1843 uzákonil spolu s Hodžom a Hurbanom spisovnú slovenčinu na základe stredoslov. nárečia
-chcel pomocou jazyka zjednotiť Slovákov
-presadzoval zrušenie poddanstva
-jeho životnou láskou bola Adela Ostrolúcka

-prvá kniha v slovenčine 2.ročník almanachu Nitra

Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí

- vysvetlil dôvody slov. /jazykový,pol., zjednotiť národ/

Nauka reči slovenskej: gramatika novej slovenčiny

Znaky štúrovčiny

-nepozná y, všeob. pods. mená sa píšu s malými písmenami okrem slov slovenčina, slovenský, ď, ť, ň píše s mäkčeňom
-nemá ľ, nemá dvojhlásky, -uo, w nahradil v, ä, iu nemá, dôslednejšie sa uplatňuje rytm. krátenie
-mal foneticky pravopis
-vydával Slovenskje národnje noviny
-stal sa poslancom mesta Zvolen
-po zrušení poddanstva a cenzúry sa začal orientovať na otázky národné, kt. formuloval v dele Žiadosti slov. národa

O národných piesniach a povestiach slovanských

-podľa neho sú Slováci najspevavejší národ na svete
-vo svojich piesniach a povestiach vyslovujú svoje najvrúcnejšie pocity
-požadoval, aby sa básnici inšpirovali ľudovou slovesnosťou

Slovanstvo a svet budúcnosti

-fyloz.-polit.dielo
-vydal tu sklamanie z revolúcie, kritizoval Rakúsko, prestal veriť, že národ sa oslobodí vlastnými silami
-východisko videl v zjednotení Slovanov pod vedením Ruska

Spevy a piesne
-obsahuje epické skladby a osobnú lyriku
-téma rodného kraja, ideál mladosti, smútok nad stratou blízkych

Dumky večerné

-žiali nielen nad sebou, ale aj nad ťažkým údelom ľudu
-vyjadruje tu lásku k domovu

ĽUDOVÁ SLOVESNOSŤ

-vplyv ľud. slovesnoti na literatúru:

-ľudový hrdina
-zvyky a tradície slov. ľudu
-historické tradície
-krásy slovenskej prírody
-ľudový jazyk
-žánre ľud.slovenosti /balada/
-silabotonická prozódia: 1 verš = 1 veta
- združený rým AABB

-v lyrike vznikajú ponášky na ľudovú pieseň a balady, spolu s jazykom ľudovej piesne preberali Štúrovci aj veršovanú stavbu, trópy a námety ľudovej slovesnosti.

Zberom folklóru sa zaoberal Samo Chalupka, čo sa odrazilo v básňach, ponáškach na ľudové piesne. Spracoval aj jánošíkovskú tematiku. Zdrojom baladiky Janka Kráľa bola tiež jeho zberateľská činnosť (Zverbovaný).

Porovnanie pravopisu

Porovnanie s bernolákovčinou

- zaviedol fonetický pravopis
- každé podstatné meno sa píše veľkým písmenom
- z hľadiska vetnej stavby – dlhé súvetia
- Bernolákov spisovný jazyk šíril svojimi populárno-vedeckými spismi
- označuje sa ľ (veľmi piľnem ...)
- g sa číta ako j
- neexistujú dvojhlásky
 
Podobné referáty
Ľudovít Štúr 2.9382 1130 slov
Ľudovít Štúr GYM 2.9781 592 slov
Ľudovít Štúr GYM 2.9613 888 slov
Ľudovít Štúr GYM 2.9875 3480 slov
Ludovit Stur 2.9609 330 slov
Ľudovít Štúr 2.9493 169 slov
Ľudovít Štúr 2.9675 483 slov
Ľudovít Štúr GYM 3.0087 722 slov
Ľudovít Štúr SOŠ 2.9833 874 slov
Ľudovít Štúr 2.9722 524 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.