Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovenská medzivojnová literatúra

-priaznivý kultúrno-spoloč. rozmach Slovenska
-rozvoj školstva, vznik nových vedeckých a osvetových inšt., vzrast počtu časopisov
-témy: vojnové zážitky, spomienky na mladosť, povojnová skutočnosť
-tvorivé nadväzovanie na lit.realizmu prebiehalo v 3 líniach:

1.priamo rozvíja real.tradície /Jége, Jesenský, Rázus/
2.predstavuje soc.-psychlog. realizmus, kt. sa usiluje o prienik do vnútra človeka /Hronský, Urban/
3.tzv. socialistický realizmus /Jilemnický, Kráľ/

Jozef Cíger Hronský

Jozef Mak

-Jozef je obyč. dedinský človek, človek-milión
-nemanželské dieťa, má neradostné detstvo
-matka musí pracovať a jeho zverila bratovi Janovi, hoci aj on bol ešte malý
-Jano ho často v hneve bil
-keď bol Jano starší, často mu vyhadzoval na oči, že je darmožráčom, že majetok patrí jemu
-Jozef bol pastierom, žil v horách, kde sa cítil slobodný a voľný
-Jozef postaví nový dom, zaľúbi sa do Maruši, ale keď odíde na vojnu, Jano mu ju preberie a nasťahuje sa do jeho domu
-myslí si, že dom je jeho, keď stojí na jeho pozemku
-Jozef sa vracia domov sklamaný a po čase sa ožení s pokornou, poníženou Julou, hoci ju nemá rád
-bývajú spolu v jednom dome s bratom
-Jula po pôrode zomrela, autor naznačuje, že to bola jeho neláska, čo ju zabila
-Jozef si uvedomuje, ešte pred smrťou, že predsa ju má rád
-napriek tomu, že Jula zomiera, román nekončí tragicky, autor povzbudzuje svojho hrdinu do ďalšieho boja, i keď ho čaká len utrpenie
-umel. prostr., person., prirovn., metafory, epitetá
-vzťahy medzi nimi sú komplikované, zložité, zameriava sa na zobrazovanie duševných stavov a citov hrdinov

-poviedky: U nás, Domov, Medové srdce0

-román: Chlieb

Smelý zajko-tvorba pre mládež a deti
Smelý zajko v Afrike
Budkáčik a Dubkáčik

Milo Urban

Živý bič

-má 2 časti: STRATENÉ RUKY a ADAM HLAVAJ
-1.časť- dedinské dramatické udalosti, osobné tragédie
-2 .časť- protest, hnev ľudu
-zámer bol vystihnúť vnútorný postoj postáv
-zobrazil tu 1. sv. v., ako si ju pamätal zo spomienok
-na rozdiel od iných románov, ktorých dej sa odohrával na frontoch, Živý bič podáva nepriame svedectvo o neľudskosti vojny
-v centre stoja postavy, ktoré sa búria proti nespravodlivosti a vojne
-má kolektívneho hrdinu, čím je sám ľud
-dej sa odohráva v obci Ráztoky
-vojna sa dotýka všetkých,
-prichádza z vojny mrzák Ondrej Koreň, kt. je jediným svedkom vojnových udalostí
-nemôže o nej podať ani žiadne svedectvo – je nemý a bezruký
-A. Hlavaj po zbehnutí z frontu sa vracia domov, nenávidí pánov, hlavne notára Okolického, kt. zapríčinil smrť jeho ženy Evy
-Hlavaj je aktívna postava, tvrdohlavý, živelný vzbúrenec proti vojne a útlaku

Hmly na úsvite, V osídlach – analyzuje povojnové pomery

Zhasnuté svetlá

-svedectvo o udalostiach predmníchovského obdobia 1938 do vyhlásenia SR

Kto seje vietor

-opis udalostí 40 rokov, až do vypuknutia SNP

Jašek Kutliak spod bučiny

-ide tu o vnútorný konflikt postáv
-očarenie prvou láskou, prírodou

Na brehu krvavej rieky

-zaznamenáva udalosti z SR a  povojnového ČSR
-vytvoril svedectvo o charaktere doby a jej smerovaní


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk