Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovenská dráma

Július Barč Ivan

Matka

-príbeh o matke a 2 synoch, kt. sa nenávidia
-matka obetuje svoj vlastný život, aby zabránila bratovražde
-hl. postavy: matka /Anna Pavlička/, Paľo, Jano, Katka
-Anna má schopnosť predvídať budúcnosť, vidí smrť svojich blízkych a naháňa jej to strach
-Jano pracuje v bani, Paľo je v Amerike
-matka má vidinu, Paľo sa vracia z Ameriky a bratovi donesie nôž, to sa aj stane
-Paľo sa vráti, Jano ho privíta s hnevom a s posmechom
-konflikt medzi nimi narastá, Jano sa vyhráža Paľovi, že ho zabije
-matka má zase vidinu, že Jano zabije Paľa
-aby predišla tragédii vyženie Paľa z domu
-Paľo sa presťahuje ku Katke
-Paľo pochopil, že ho vyhnala, aby mu zachránila život
-rozhodnú sa s Katkou odísť do sveta, kde ich Paľo nenájde
-matka im hovorí, že nemusia odísť, že našla iné riešenie
-Jano príde domov, správa s k Paľovi nepriateľsky, keď vytiahne nôž, aby ho zabil, matka zhasne lampu
-skočí pred Paľa a Jano sa stáva vrahom vl. matky

3000 ľudí - sociálna tematika

Neznámi

Dvaja

Mastný hrniec

-vysmieva sa kariérizmu, úplatkárstvu a pretvárke
-je založená na zámene osôb

Ivan Stodola

Bačova žena

-tragédia
-námet čerpal z dedinského ľudu
-hl. postava Eva sa dostáva do neriešiteľnej situácie
-východisko z nej vidí v dobrovoľnej smrti
-Evin muž Ondrej odišiel do Ameriky za prácou
-v bani došlo k výbuchu a Eva dostala oznámenie o jeho smrti
-po rokoch sa vydala za baču Miša
-Ondrej sa však zachránil, stratil pamäť, keď sa mu vráti, domov prichádza ako boháč
-Eva sa musí rozhodnúť medzi dvoma mužmi
-jej tragédiu stupňuje snaha oboch mužov pripraviť ju o deti
-nakoniec Eva spácha samovraždu, prebodne sa nožom

Jožko Púčik a jeho kariéra

-satira na falošne chápaný humanizmus
-hl.postav Jožko Púčik – skromný, pracovitý, svedomitý úradník
-pracuje v dobročinnom spolku humanitas
-jeho šéf Rohatý je bezcharakterný, sebecký človek
-ukradne peniaze z pokladnice spolku
-vina padne na Jožka, vypočúvajú ho, chcú, aby sa priznal
-Jožko je presvedčený, že ho oslobodia, lebo je nevinný
-navštívi ho predsedníčka spolku
-jeho sestre poslali podporu, odev a stravu
-Jožko sa rozhodne priznať ku krádeži
-Rohatý medzitým potajomky peniaze vráti do pokladnice
-sudca vynadá Jožovi, že klamal
-predsedníčka spolku ponúkne mu prácu
-keď sa ho pýta kolegyňa Vierka, prečo chcel zobrať vinu na seba, jej odpovedá, že to je jediná možnosť urobiť si kariéru

-hist.dráma: Svätopluk, Marína Havranova, Básnik a smrť

Čaj u pána senátora

Náš pán minister

Peter Zvon

Tanec nad plačom

-veršovaná hra, komédia
-hra je založená na kontraste minulosti a prítomnosti
-rokokové postavy vystúpili z obrazov a vyslovujú názor na život a morálku v súčasnej spoločnosti
-znechutené sa vracajú späť
-hra je úvahou o ľudskom živote
-odsudzuje zlo a vojnu

Vzdialená zem

-komédia, dielo zostalo v rukopise

Profesionálne scény:

SND v BA
DJZ v PO
Andreja Bagara v Nitre
Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
Štátna divadlo v KE
Divadlo Aréna v BA
Divadlo Alexandra Duchnoviča v PO

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk