Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Svetový barok

-zrod v Taliansku, Španielsku
-umelecký, myšlienkový, duchovný, kultúrny prúd
-náboženský a svätský
-vyvíjal sa v zložitých podmienkach, ľudí sa zmocňoval strach, pesimizmus, neistota
-názov barok pochádza z výtvarného umenia, lebo tu sa najviac prejavili črty

-znaky:

-dekoratívnosť
-pompéznosť
-nadnesenosť
-skutočnosť sa mení na symboly
-vyznačuje sa veľkými protikladmi /dobro-zlo,radosť-smútok,život-smrť/

Ján Amos Komenský

-učiteľ národov
-výrok: „Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy“
-študoval na latinskej škole
-po štúdiu odišiel do Nemecka, kde vytvoril mapu Moravy

-jeho pedagogické zásady:

-odmieta fyzické tresty
-najprv sa musíme učiť materinský jazyk, potom cudzí
-vo výchove postupovať od jednoduchého k zložitejšiemu
-od známeho k neznámemu
-požadoval celoživotné vzdelávanie
-vzdelávanie má byť pre všetkých
-škola hrou
-zásada systematickosti
-dôraz na prax, telesnú výchovu
-požadoval pri vzdelaní názorné pomôcky

-pedagogické spisy:

-Informátorium školy materskej: -rady matkám ako vychovávať deti v preškolskom veku
-Brána jazykov otvorená: -ako vyučovať cudzie jazyky, 1. moderná učebnica latinčiny
-Svet v obrazoch: -vzor ako učiť cudzie jazyky
-filoz.-náb. diela:-Hlbina bezpečnosti: -rozvíja myšlienku, že jediným stredom bezpečnosti je Boh
-Všeobecná porada o náprave veci ľudských: -je reformou sveta

Labyrint sveta a raj srdce

–dej sa odohráva v 17. stor.
-hl. postavy: -učenec, kt. poznáva svet /autor/
                   -Všezved Všudybud – symbol zvedavosti, usiluje sa poznať celý svet
                   -Mámení –symbol klamných predstáv o svete, prispôsobuje sa nedostatkom
-učenec chce spoznať svet, stretne VV a M, oni mu ponúknu, že ho prevedú svetom
-nasadia mu „ružové okuliare“, aby nevidel svet, aký je a nasadia mu uzdu všeobecnosti – vidí inak ako v skutočnosti
-on si nasadí sklá nakrivo, takže vidí realitu
-vo svete vidí všade zlo, násilie, ľudí, ktorých ovláda túžba moci a po peniazoch
-všíma si rôzne povolania, s niektorými nie je spokojný, všade vidí neúprimnosť, intrigy, podlosť
-radosť, potešenie, lásku, priateľstvo nachádza u Boha
-idea: -tvrdí, že človek môže nájsť potešenie vo svete
-jediná možnosť ako stráviť život v radosti – uprieť myseľ na Boha /nájsť seba samého/
-v 1 časti svojou alegorickou formou podrobuje ostrej kritike celú vtedajšiu spoločnosť
-zachraňuje sa návratom do vlastného srdca, kam ho zavolal Boh

Veľká didaktika

-pedagogický spis
-obsahuje zásady moderného vyučovania a výchovy
-autor rozdelil výchovu na 4 stupne:

1 stupeň: 0-6r. výchova v rodine, dieťa si má osvojiť základné návyky
2 stupeň: 6-12r. výučba v materinskom jazyku a má byť pre všetkých /bohatí, chudobní, chlapci../
3 stupeň: 12-18r. škola latinská, cudzí jazyk – latinčina
4 stupeň: 18-24r. gymnázium/univerzita/ -pre bohatých chlapcov

Torquato Tasso

-talianska literatúra
-epos Oslobodený Jeruzalem-osudy vojakov, ľudia v krížiackej výprave
-svet zbraní a svet ľudských citov

John Milton

Stratený raj – Adam a Eva, hriech, vyhnaný z raja
Raj znovu nájdený – pokúšanie Krista v púšti

Grimmelshausen

Simplicius Smplicissmus – osudy naivného chlapca medzi vojakmi v 30. ročnej vojne


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk