Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Svetová literatúra

Staroveká literatúra

1.Orientálna literatúra

1.1.Epos o Gilgamešovi

2.Hebrejská literatúra

2.1.Biblia- Starý a Nový Zákon

3.Indická literatúra

3.1.Mahábharáta
3.2.Rámajána

Grécka a Rímska literatúra

1.Grécka literatúra

1.1.Grécka epika

1.1.1.Homér- Ilias; Odysea
1.1.2.Ezop- Ezopove bájky

1.2.Grécka lyrika

1.2.1.Sapfo- Modlitba k Afrodite

1.3.Grécka tragédia

1.3.1.Sofokles- Antigona; Kráľ Oidipus
1.3.2.Aischylos- Pripútaný Prometeus; Oresteia
1.3.3.Euripides- Trójanky; Ifigénia v Tauride; Medea
1.3.4.Aristofanes- Oblaky; Jazdci; Lysistrata

2.Rímska literatúra

2.1.Rímska próza

2.1.1.Plautus- Komédia o hrnci; Pseudolus; Chvastavý vojak
2.1.2.Cicero- O štáte; O zákonoch; O senáte
2.1.3.Caesar- Zápisky o vojne v Galii
2.1.4.Carus- O podstate sveta

2.2.Grécka poézia

2.2.1.Vergílius- Bucolica; Georgica; Aeneas
2.2.2.Horácius- Ódy; Satiry; Listy
2.2.3.Ovídius- Lásky; Listy heroín; Umenie milovať; Metamorfózy
2.2.4.Cornelius- Letopisy; Dejiny

Stredoveká literatúra

1.Orientálna literatúra

1.1.indická
1.2.čínska
1.3.perzská
1.4.arabská- Korán; Tisíc a jedna noc

2.Európska literatúra

2.1.Feudálna náboženská lit.

2.1.1.František z Asissi- Spievanky

2.2.Feudálna svetská lit.

2.2.1.franc. epos- Pieseň o Rolandovi
2.2.2.nemecký epos- Pieseň o Nibelungoch
2.2.3.ruský epos- Slovo o pluku Igorom
2.2.4.franc. rytiersky epos- Tristan A Izolda
2.2.5.španielska romanca- Pieseň o Cidovi

2.3.Mestská literatúra

2.3.1.staroslovienčina- Hospodine, pomiluj ny
2.3.2.latinsky písaná- Kronika česká
2.3.3.česky písaná- Dalimilova kronika
2.3.4.satirická lit.- Hradecký rukopis; Desatero kázanie božie
2.3.5.Ján Hus- Knižky o svatokupectví

Humanizmus a renesancia

1.Talianska lit.

1.1.Dante Alighieri- Božská komédia
1.2.Giovanni Boccaccio- Dekameron
1.3.Francesko Petrarca- Spevník; Sonety pre Lauru

2.Francúzka lit.

2.1.Francois Villion- Malý testament; Veľký testament
2.2.Francois Rabelais- Gargantua a Pantagruel

3.Španielska lit.
3.1.Lope de Vega- Učiteľ tanca; Záhradníkov pes
3.2.Miguel de Cervantes Saavedra- Dômyselný rytier don Quijote de le Mancha

4.Anglická lit.

4.1.Wiliam Shakespeare

4.1.1.komédie- Skrotenie zlej ženy; Sen noci svätojánskej; Mnoho kriku pre nič; Veselé panie z Windsoru
4.1.2.tragédie- Rómeo a Júlia; Hamlet; Othello; Macbeth; Kráľ Lear
4.1.3.historické hry- Henrich VI; Richard III

5.Nemecká lit.
5.1.Hans Sachs- O figliarovi Tillovi Eulenspiegelovi a doktorovi Faustovi

6.Poľská lit.

6.1.Ján Kochanowski- Frašky; Treny

7.Česká lit.

7.1.Daniel Adam z Veleslavína- Kalendár historický
7.2.Ján Blahoslav- Gramatika česká

Barok

1.Taliansko

1.1.Torquato Tasso- Oslobodený Jeruzalem

2.Anglicko

2.1.John Milton- Stratený raj; Raj znova nájdený

3.Španielsko

3.1.Terézia Avilská
3.2.Luis de Gongór

4.Nemecko

4.1.Hans Christoffel von Grimmelhausen- Dobrodružný Simplicius

5.Česko

5.1.Jan Amos Komenský- Labyrint sveta a ráj srdce; Informatorium školy materské; Didaktika magna

Európska klasicistická literatúra

1.Klasicizmus

1.1.Francúzsko

1.1.1.vyššie žánre

1.1.1.1.Pierre Corneile- Cid
1.1.1.2.Jean Racine- Faidra

1.1.2.nižšie žánre

1.1.2.1.Jean Baptiste Poquelin Moliére- Lakomec; Tartuffe; Meštiak šľachticom; Mizantrop; Zdravý nemocný

2.Osvietenstvo

2.1.Francúzsko

2.1.1.Voltaire

2.1.1.1.filoz. Poviedky- Candide alebo Optimizmus
2.1.1.2.drámy- Zaira; Mohamed
2.1.1.3.Historické spisy- Storočie Ľudovíta XIV

2.1.2.Charles de Montesquieu- Perzské listy; Anglická sloboda; O duchu zákonov
2.1.3.Jean- Jacques Rousseau- Emil alebo o výchove
2.1.4.Denis Diderot- Veľká encyklopédia

2.2.Anglicko

2.2.1.Daniel Defoe- Robinson Crusoe
2.2.2.Jonathan Swift- Guliverove cesty

2.3.Česko

2.3.1.Jozef Dobrovský- Dejiny českého jazyka a literatúry; Nemecko- český slovník; Základy jazyka staroslovienskeho
2.3.2.Jozef Jungman- Slovesnosť; Slovník česko- nemecko

Romantizmus

1.Francúzsko

1.1.Jean Jacques Rousseau- Rozprava o nerovnosti; Emil alebo o výchove; Júlia alebo nová Heloisa; Spoločenská zmluva

1.2.Victor Hugo

1.2.1.drámy- Cromwell; Hernani; Ruy Blas;
1.2.2.romány- Chrám Matky Božej v Paríži; Bedári

2.Nemecko

2.1.Johann Wolfgang Goethe

2.1.1.román- Utrpenie mladého Werthera
2.1.2.drámy- Faust; Torquato Tasso; Egmont

2.2.Friedrich Schiller

2.2.1.drámy- Zbojníci; Mária; Úklady a láska
2.2.2.historické drámy- Panna Orleánska; Mária Stuartová; Wiliam Tell; Don Carlos
2.2.3.óda- Pieseň na radosť

2.3.Heinrich Heine

2.3.1.zbierka básní- Kniha piesní; Romanzero; Časové básne
2.3.2.fejtóny- Obrazy z ciest

3.Anglicko

3.1.George Gordon Byron

3.1.1.epos- Childe Haroldova púšť
3.1.2.poéma- Chillonský väzeň

3.2.Percy Bysshe Shelley

3.2.1.drámy- Odpútaný Prometeus; Adonais; Maska anarchie

4.Rusko

4.1.Alexander Sergejevič Puškin

4.1.1.poémy- Kaukazský zajatec; Cigáni
4.1.2.báseň- Na Sibír
4.1.3.tragédia- Boris Godunov; Medený jazdec
4.1.4.próza- Eugen Onegin; Kapitánova dcéra; Piková dáma; Povesti Belkina

5.Poľsko

5.1.Adam Mickiewicz

5.1.1.Óda na mladosť
5.1.2.eposy- Konrad Wallenrod; Pán Tadeáš6.Maďarsko

6.1.Sándor Petöfi
6.1.1.rozprávka- Víťaz Janko
6.1.2.básne- Obeste kráľov; Apoštol

7.Česko

7.1.Karel Hynek Mácha

7.1.1.román- Cikáni
7.1.2.lyrickoepická skladba- Máj

7.2.Karel Jaromír Erben

7.2.1.básn.zb.- Kytice
7.2.2.balady- Polednice; Svatební košile; Vodník

7.3.Božena Němcová

7.3.1.rozprávka- Babička (Obrazy venkovského života)
7.3.2.Slovenské pohádky a povesti

Svetový realizmus

1.Anglicko

1.1.Charles Dickens- Klub Pickwickovcom; Oliver Twist; David Coperfield; Nicolas Nickleby; Veľké nádeje; Vianočná koleda; Malá Doritka; Vianočné knihy
1.2.Charlotte Brönteová- Jana Eyrová
1.3.Emily Brőnteová- Búrlivé výšiny

2.Francúzsko

2.1.Henry Beyle Stendal- Červený a čierny; Kartúza parmská
2.2.Gustave Flaubert- Pani Bovariová; Citová výchova
2.3.Guy de Maupasant- Miláčik; Mont- Oriol; Guľôčka; Peter a Ján
2.4.Emile Zola- Brucho Paríža; Zabijak; Germinal
2.5.Honoré de Balzac
  2.5.1.cyklus románov- Ľudská komédia
  2.5.1.1.študia mravov- Otec Goriot; Gobseck; Eugénia Grandteová
  2.5.1.2.filozofické štúdie- Šagrénová koža
  2.5.1.3.analytické štúdie- Fyziológia manželstva

3.Rusko

3.1.Nikolaj Vasilievič Gogoľ- Peterburské poviedky; Revizor; Mŕtve duše
3.2.Ivan Sergejevič Turgenev- Poľovníkove zápisky; Rudin; Otcovia a deti
3.3.Lev Nikolajevič Tolstoj- Jasnopolianské zápisky; Vojna a mier; Anna Kareninová; Vzkriesenie
3.4.Anton Pavlovič Čechov
  3.4.1.próza- Chameleón; Smrť úradníka; Vaňka; Izba číslo 6; Dáma so psíčkom; Step
  3.4.2.div. Hry- Ujo Váňa; Višňový sad; Tri sestry; Čajka
3.5.Fjodor Michajlovič Dostojevskij- Zločin a trest; Ponížení a urazení

4.Nórsko

4.1.Henrich Ibsen- Nora; Peer Gynt

5.Poľsko

5.1.Henryk Szienkiewicz- Quo Vadis

6.Česko

6.1.Ján Neruda
  6.1.1.básn. Zb.- Hřbitovní kvítí; Knihy veršů; Písně kosmické; Balady a romance; Zpěvy páteční
  6.1.2.próza- Arabesky; Povídky malostranské
6.2.Alois Jirásek
  6.2.1.romány- Proti všem; Bratrstvo; Temno; Staré pověsti české
  6.2.2.drámy- Jan Hus; Ján Žižka; Otec

Literárna moderna

1.Prekliati básnici

1.1.Charles Baudelaire
  1.1.1.próza- Malý čarodej; Fanfrdolo
  1.1.2.básn. zb.- Kvety zla; Malé básne v próze; Trosky
  1.1.3.báseň- Litánie k Satanovi; Súvislosti; Človek a more; Mrcina; Albatros
1.2.Jean Arthur Rimbaude
  1.2.1.básn- zb.- Pobyt v pekle; Moje tuláctvo; V zelenej krčmičke; Román; Pri hudbe; Básne; Iluminácie(I., II.)
  1.2.2.báseň- Opitý koráb
1.3.Paul Verlaine
  1.3.1.próza- Prekliati básnici; Moja nemocnica; Moje väzenie; Vyznania
  1.3.2.básn. zb.- Saturnské verše; Múdrosť

2.Predvojnové umelecké avantgardy

2.1.Francúzsko
  2.1.1.Giullame Apollinaire
    2.1.1.1.próza- Zavraždený básnik; Maliari kubisti; Sediaca žena
    2.1.1.2.poézia- Alkoholy(Pásmo); Kaligramy
     2.1.1.3.div. hry – Tiréziove prsníky; Kasanova; Farba času

2.2.Rusko
  2.2.1.Velemir Chlebnikov- Vojna v myšej pasci
  2.2.2.Vladimír Majakovskij
    2.2.2.1.poéma- Oblak v nohaviciach; Vojna a mier; Človek
    2.2.2.2.sat. Hry- Ploštica; Horúci kúpeľ
    2.2.2.3.ostatné- Ľavý front; O tom; Vladimír Iľjič Lenin
  2.2.3.Sergej Jesenin
    2.2.3.1.poézia- Pieseň o veľkom pochode; Perzské motívy; Anna Sneginoná; Spoveď chuligána; Básne škandalistu; Krčmová Moskva; Čierny človek; Dúha
    2.2.3.2.poéma- Balada o 26

2.3.Česko
  2.3.1.František Xaver Šalda- Syntetism v novém umení; Boje o zítřek; Moderní literatura česká; Duše a dílo
  2.3.2.Otakar Brezina- Tajemná dálka; Svítání na západe; Vetry od pólu; Ruce; Hudba pramenu
  2.3.3.Antonín Sova- Soucit a vzdor; Zlomená duše; Vybourené smutky; Zápasy a osudy
  2.3.4.Petr Bezruč- Studie z Café Lustig; Slezské písne; Stužkonoska modrá
  2.3.5.Fráňa Šrámek
    2.3.5.1.poézia- Píšou mi psaní; Modrý a rudý; Života bído, přec tě mám rád
    2.3.5.2.romány- Stríbrný vítr; Križovatky; Telo   
    2.3.5.3.dráma- Červen; Léto; Měsíc nad řekou

Literatúra medzi svetovými vojnami

1.Amerika

1.1.Ernest Hemingway- Slnko aj vychádza; Zbohom zbraniam; 49 poviedok; Komu zvonia do hrobu; Starec a more
1.2.William Faulkner- Sartoris; Bľabot a bes; Neodpočívaj v pokoji
1.3.John Dos Passos- USA
1.4.Theodore Dreiser- Sestra Carrie; Americká tragédia

2.Anglicko

2.1.John Galsworthy- Forsytovská sága
2.2.George Bernard Shaw- Pygmalion; Sv. Jana; Cézar a Kleopatra
2.3.James Joyce- Komorná hudba; Dublinčania; Odyseus
2.4.Virgine Wolfová- K majáku

3.Francúzsko

3.1.Romain Rolland- Hra o láske a smrti; Ján Krištof; Dobrý človek ešte žije; Peter a Lucia
3.2.Henri Barbusse- Oheň
3.3.dadaizmus- Tristan Tzara
3.4.surrealizmus- Andre Breton; Phillip Soupalt- Magnetické polia; Spojené nádoby; Nadja
3.5.Marcel Proust- Hľadanie strateného času4.Nemecko

4.1.Erich Maria Remarque- Na zapáde nič nového; Cesta naspäť; Traja kamaráti; Noc v Lisabone; Víťazný oblúk; Čas žitia, čas umierania; Čierny obelisk; Nebo nepozná obľúbencov;
4.2.Thomas Mann- Buddenbrookovci; Čarovný vrch; Jozef a jeho bratia; Spoveď hochštaplera Felixa Krulla
4.3.Franz Kafka- Proces; Zámok; Premena

5.Rusko

5.1.Ivan Bunin- Opadáva lístie; Pán zo San Francisca; Arsenievov život; Miťova láska
5.2.Michail Bulgakov- Biela garda; Dni Turbinovcov; Život pána Moliéra; Majster a Margaréta; Psie srdce
5.3.Maxim Gorkij- Makar Čudra; Starena Izergeľ; Na dne; Foma Gordejev; Matka; Podnik Artomonovovcov; Život Klima Samgina;
5.4.Alexej Tolstoj- Krížová cesta; Peter Prvý
5.5. Michail Šolochov- Donské poviedky; Tichý Don; Rozoraná celina; Osud človeka

6.Česko

6.1.Vítězslav Nezval
  6.1.1.poézia- Podivuhodný kúzelník; Pantomíma; Abeceda; Edison; Žena v množnom čísle; Praha s prstami dažďa; Absolútny hrobár;
  6.1.2.dráma- Manon Lescaut; Dnes ešte zapadá Slnko nad Atlantídou
6.2.Jaroslav Seifert- Na vlnách TSF; Poštový holub; Jablko z klína; Ruky Venušine; Zhasnite svetlá; Pieseň o Viktorke; Maminka; Halleyho kométa
6.3.Jiří Wolker- Hosť do domu; Svatý kopeček
6.4.Vladislav Vančura- Rozmarné léto; Markéta Lazarová; Tři řeky
6.5.Jaroslav Hašek- Osudy dobrého vojaka Švejka
6.6.Karel Čapek- Krakonošova záhrada; Zo života hmyzu; R.U.R.; Továrna na absolútno; Krakatit; Válka s mloky; Bílá nemoc
6.7.Ivan Olbracht- O zlých samotářích; Žalář najtemnejší; Nikola Šuhaj loupežník; Golet v údolí

Svetová literatúra po roku 1945

1.Amerika

1.1.próza

1.1.1.John Steinbeck- Ovocie hnevu; O myšiach a ľuďoch; Na východ od raja; Zhoďte bomby; Po západe mesiaca
1.1.2.Jerome Salinger- Kto chytá v žite
1.1.3.John Updike- Trh v chudobinci; Králik, bež; Návrat Králika; Králik je bohatý; Králik na odpočinku; Kentaur; Milenci a manželia
1.1.4.Saul Bellow- Herzog

1.2.téma vojny

1.2.1.Norman Mailer- Nahí a mŕtvi; Pobrežie pirátov
1.2.2.Joseph Heller- Hlava XXII.; Bombardovali sme New Haven; Gold nad zlato; Záverečná
1.2.3.Styron- Sofiina voľba

1.3.poézia- beat generation

1.3.1.Allen Ginsberg- Kadiš; Vytie
1.3.2.Laurence Ferlinghetti- Vychádzajúc zo San Francisca; Lunapark mysle; Obrazy zašlého dňa
1.3.3.Gregory Corso- Šťastné narodeniny smrti
1.3.4.Jack Kerouac- Na ceste; Tuláci; „Feťáci“
1.3.5.Robinson Jeffers- Grošovaný žrebec

1.4.dráma

1.4.1.Tennessee Wiliams- Zostup Orfea; Sklený zverinec; Električka zvaná Túžba; Mačka na rozpálenej plechovej streche
1.4.2.Arthur Miller- Smrť obchodného cestujúceho; Bosorky zo Salemu; Mustangy; Cesta na horu Morgan; Rozbité sklo

2.Francúzsko

2.1.subjektivizačný realizmus

2.1.1.Antoine de Saint- Exupéry- Pošta na juh; Zem ľudí; Malý princ; Citadela

2.2.existencializmus

2.2.1.Albert Camus- Cudzinec; Prvý človek; Mor
2.2.2.Jean Paul Sartre- Bytie a ničota; Hnus; Múr; Izba; S vylúčením verejnosti; Diabol a Pán Boh; Posledná šanca

2.3.nový francúzsky román- antiromán

2.3.1.Alain Robbe Grillet- Gumy; Žalúzia; Hirošima moja láska; Muž, ktorý luže
2.3.2.Michael Butor- Premena; Stupne
2.3.3.Margharite Durrassová- Milenec
2.3.4.Nathalie Sarautová
2.3.5.Claude Simone

2.4.absurdná dráma

2.4.1.Samuel Becket- Čakanie na Godota; Búrlivé ticho
2.4.2.Eugene Jonesco- Plešatá speváčka; Stoličky; Nosorožec; Kráľ umiera
2.4.3.Friedrich Dürrenmatt- Návšteva starej dámy; Fyzici; Sudca a jeho kat
2.4.4.Max Frisch- Don Juan alebo láska ku geometrii; Stiller; Homo Faber; Volajte ma Gantenbein

3.Nemecko

3.1.skupina 47

3.1.1.Heinrich Böll- Kde si bol, Adam; A nepovedal jediné slovo; Biliard o pol desiatej; Klaunove názory
3.1.2.Günter Grass- Plechový bubienok; Mačka a myš

3.2.epické divadlo

3.2.1.Bertolt Brecht- Žobrácka opera; Matka guráž a jej deti; Život Galileiho; Kaukazský kriedový kruh

4.Taliansko- neorealizmus

4.1.Vasco Pratolini- Príbehy chudobných milencov
4.2.Pier Paolo Pasolini- Búrlivý život
4.3.Alberto Moravia- Ľahostajní; Rímske poviedky; Rimanka; Vrchárka; Nuda

5.Anglicko- rozhnevaní mladí muži

5.1.John Osborne- Obzri sa v hneve
5.2.John Wain- Ponáhľaj sa dolu; Zima na horách
5.3.John Braine- Miesto hore; Život hore
5.4.George Orwell- Poprava obesením; Spodina a vyvrheli Paríža a Londýna; Hold Katalánsku; Zvieracia farma; 1984; Veľký brat sa pozerá

6.Rusko

6.1.Boris Pasternak- Doktor Živago
6.2.Alexander Solženicyn- Jeden deň Ivana Denisoviča; Súostrovie Gulag; Rakovina; Červené koleso
6.3.Valentin Rasputin- Ži a pamätaj!; Lúčenie s Maťorou; Požiar
6.4.Čingiz Ajtmatov- Džamila; Biela loď; Strakatý pes bežiaci na brehu mora; Deň dlhší ako ľudský vek; Popravisko
6.5.Jevgenij Jevtušenko- Prieskumníci budúcnosti; Neha
6.6.Bella Achmadulinová- Struna; Môj rod- kmeň; Hodiny hudby
6.7.Vladimír Vysockij- Nerv; Balada o láske

7.Česko

7.1.František Hrubý- Romanca pro křídlovku; Cikády; Hirošima; Proměna
7.2.Ján Otčenášek- Romeo, Julie a tma; Keď vraj pršalo; Krívajúci Orpheus
7.3.Bohumil Hrabal- Ostro sledované vlaky; Postřižiny; Slávnosti sneženek; Obsluhoval som ang. krála
7.4.Milan Kundera- Monológy; Směšné lásky; Žart; Neznesiteľná ľahkosť bytia
7.5.Jozef Škvorecký- Zbabelci; Tankový prapor; Smútok poručíka Borievky; Hriechy pre pátra Knoxa
7.6.Ludvík Vaculík- Sekera; Morčatá; Hodina nádeje
7.7.Ludvík Aškenazy- Indiánske leto; Detské etudy; Psí život
7.8.Ivan Klíma- Bezchybný deň; Milenci na jeden deň; Loď menom nádej; Zámok; Milostné leto
  7.8.1.dráma
  7.8.1.1.Pavel Kohout- Taká láska; Vojna v treťom poschodí; Katyně; Kde je zakopaný pes;
  7.8.1.2.Václav Havel- Záhradná slávnosť; Spiklenci; Žobrácka opera; Horský hotel; Audiencia; Vernisáž; Protest

8.Magický realizmus

8.1.Gabriel Garciá Marquéz- 100 rokov samoty; Kronika vopred ohlásenej smrti
8.2.Umberto Eco- Meno ruže

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk