Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Piesňové texty - poppoézia

Najvýraznejšími osobnosťami textárskej tvorby v uplynulých desaťročiach boli Kamil Peteraj(1945) a Boris Filan(1940). Zaslúžili sa o výrazné zlepšenie kvality slovenských piesňových textov a o vznik modernej poppoézie (najlepšie piesňové texty sa svojou úrovňou približujú úrovni poézie, táto ,,spievaná poézia" sa niekedy nazýva i ,,poppoézia", termín zaviedol literárny kritik Valér Mikula).

Kamil Peteraj vydal svoju textársku tvorbu aj knižne vo výberoch Texty (1985), Bosá láska (1986)a Pop texty (1988). Jeho piesňové texty sa vyznačujú kultivovaným lyrizmom, hravosťou a metaforickým videním sveta.

Boris Filan publikoval asi 300 piesňových textov. Jeho texty obsahujú jednoduchú, civilnú, spontánnu poéziu všedného dňa. Jeho texty vyšli v knihe Túlavý psík (1987). To, čo chce vyjadriť, vie povedať maximálne výstižne, zrozumiteľne, bez nánosu zbytočných slov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk