Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Charlesa Frazier: Studený vrch

(mikrokompozičná analýza)

Dielo amerického spisovateľa Charlesa Fraziera Studený vrch sa ihneď po vydaní stalo bestsellerom a autor zaň získal viacero významných literárnych ocenení. Vzniklo aj jeho filmové spracovanie s názvom Návrat do Cold Mountain, ktoré získalo cenu Americkej filmovej akadémie.

Ide o historický román, ktorého dej sa odohráva v USA v čase Občianskej vojny (1861-1865). Je to príbeh mladého dezertéra Inmana, ktorý sa rozhodne odísť z vojenskej nemocnice domov, do malého mestečka pod Studeným vrchom. Putuje sám naprieč Amerikou s dosiaľ nevyliečenými fyzickými zraneniami a s ešte vážnejšími ranami na duši , ktoré spôsobila vojna. Počas tejto cesty musí neustále bojovať s únavou, hladom, vyčerpaním a bolesťou každého druhu, a pritom sa skrývať pred domobranou, z ktorej sa stala banda krvilačných vrahov. Interpersonálny konflikt medzi vodcom domobrany a Inmanom prerastie do osobného sporu, ktorý sa napokon obom stane osudným. Inmanovi dáva silu žiť a ísť ďalej spomienka na jeho milú, Adu, ktorá zostala pod Studeným vrchom. Presťahovala sa sem z ďalekej civilizácie spolu so svojím otcom, kazateľom Monroeom, ktorý túžil zachraňovať "pohanské duše divochov," žijúcich na severozápade USA. Keď Monroe zomrie, Ada, mestská slečna, zostane sama na veľkej farme, ktorú nedokáže riadiť. Zachráni ju Ruby, polovičná Indiánka, ktorá bola od malička odkázaná na seba. Vďaka kompromisom, ktoré sa obe naučia robiť, nielenže prežijú, ale v krutých časoch vojny sa stanú sebestačnými. Dielo sa končí tragicky a šťastne zároveň. Inmanovi sa podarí dostať k Studenému vrchu, stretne sa s Adou a ich láska sa naplní. Opäť sa však musia rozlúčiť, lebo Inman sa dozvie, že banda domobrancov sa dostala až k jeho rodisku. Túžba pomstiť sa ho ženie späť do lesov. Keď Inman zabije všetkých zločincov aj s ich obávaným vodcom, zastrelí ho chlapec, ktorého Inman paradoxne považoval za najmenej nebezpečného...

Rozprávač používa veľmi kultivovaný spisovný jazyk, no v reči horalov sa objavujú aj nárečové prvky. Napriek tomu, že je Inman jedným z vidiečanov, vyjadruje sa neobyčajne intelektuálsky. Rozprávač je autorský, "objektívny," teda vševidiaci. Je pozorovateľom života, vidí všetky postavy zvonka, ale i zvnútra, pozná ich myšlienky i pocity, sám sa však so žiadnou nestotožňuje. Využíva bezpríznakový minulý čas. Prostredie je opísané veľmi podrobne i napriek tomu, že sa často mení. Inman neustále putuje, nezostáva na jedinom mieste. Prechádza rôznymi oblasťami, ku ktorým sa viažu takmer samostatné príbehy, čo majú svoj vlastný dej i postavy. Príbeh plynie v časovo-príčinnej následnosti, ale sú v ňom časté retropasáže - Inman počas vojny spomína na mierové časy a cestou domov sa zase rozpamätáva na najťažšie časy. Ada sa rada zamýšľa nad obdobím prežitým v civilizovanom prostredí veľkého mesta.

Studený vrch je predovšetkým rozprávanie. Dialógy sú veľmi zriedkavé. Romantické prvky sa v tomto diele nachádzajú najmä v idylických opisoch prírodných scenérií. Vo vzťahu Inmana a Ady sa hľadajú len ťažko. Zaujímavá je tiež štruktúra postáv. O Ade a o Ruby vieme všetko už od ich narodenia, no Inman zostáva zahalený tajomstvom. No na druhej strane, u žiadnej z postáv nepoznáme vnútorné pohnútky práve tak podrobne ako u Inmana. V hĺbke svojej duše je filozofom a vojna túto jeho vlastnosť ešte prehĺbila. O Inmanovej tajomnosti svedčí aj to, že nepoznáme ani jeho krstné meno - všetci ho oslovujú iba priezviskom. V románe sa objavili aj skutočné udalosti, miesta a osoby. Sú to napr. opisy bojov, ktoré sa naozaj odohrali a mali rozhodujúci vplyv na priebeh vojny, ďalej použitie zemepisných názvov, ktoré skutočne existujú (Studený vrch je jednou z hôr v pohorí Skalnatých vrchov), či postavy slávnych generálov alebo samotného Inmana.

V diele Studený vrch sú zastúpené vari všetky druhy konfliktov: Inmanov individuálny vnútorný rozpor, či už spomínaný interpersonálny konflikt s vodcom domobrany alebo hrdinov konflikt so spoločnosťou, ktorá pripustila vypuknutie vojny, čo vlastne spôsobilo, že na Studený vrch sa nevrátil ten istý Inman, ktorý odtiaľ odchádzal. Svojským zdrojom konfliktov je tiež spolužitie dvoch takých rozdielnych pováh, aké predstavujú Ada a Ruby.

Náš rozbor napokon uzavrime konštatovaním, že Inman vo svojom boji síce zomrel, no svoju podstatu, hoci rôzne poprevracanú a značne otrasenú, si zachoval. Ada fyzicky prežila, no mestská slečna zo začiatku románu  sa vytratila do nenávratna... Napriek tomu, že sa príbeh románu Studený vrch odohráva pred takmer 150 rokmi, aj dnešnému čitateľovi má čo ponúknuť, veď bol vlastne písaný pre neho (po prvý raz vyšiel r. 1997). Možno sme nakoniec všetci akísi Inmanovia, roztratení po svete, bojujúci vo vlastných bitkách a hľadajúci cestu domov...


Zdroje:
Ch. Frazier: Studený vrch. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1999, 424 s. -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk