referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Svetová literárna moderna
Dátum pridania: 26.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: nystar
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 066
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 11m 10s
Pomalé čítanie: 16m 45s
 
3. AVANTGARDA (z franc. = predvoj)


= súhrnné označenie viacerých umeleckých smerov, ktoré stoja proti tradičným umeleckým smerom (realizmus, ...)
- vzdor umelcov voči spoločnosti
- charakteristické znaky     a) kolektivizmus
                                       b) programové úsilie (jednotlivé prúdy zostavujú vlastné programy - manifesty)  

- Mário de Micheli rozdelil avangardu do dvoch línii:

1. Kubizmus => Futurizmus => Abstrakcionalizmus (KeFA)
2. Expresionizmus => Dadaizmus => Surrealizmus (EDoS)

a) Futurizmus (futurus = budúci)

- zakladateľ je Filippo Marinetti (Manifest futurizmu)
- odmietal zaužívané normy, konvencie a trvalé hodnoty spoločnosti
- obdivoval techniku a mestskú civilizáciu
- oslobodil slovo od ustálených väzieb
- zrušil interpunkciu
- využil onomatopoju i kakofóniu (neľúbozvučnosť) - zvuky strojov, áut, lietadiel
- najprv sa objavuje vo výtvarníctve, neskôr v literatúre

- predstavitelia: Majakovskij

- spolu s fauvizmom bol začiatkom avantgardy

Fauvizmus - využíval ohnivé, čisté farby bez tieňovania

b) Kubizmus (kubus = kocka)

- vznikol: v maliarstve, sochárstve, literatúre
- zakladateľ je Pablo Picasso (obraz Slečny z Avignonu), Georges Braque
- skutočnosť zobrazovali pomocou záklaných stereometrických útvarov
- literárny kubizmus zdôrazňoval obraz alebo slovo, ktoré vyvoláva nečakané asociácie.
- kombinácie obrazov uskutočňoval na základe nečakaných spojení bez logickej nadväznosti
- básnici využívali typologické úpravy veršov, aby zdôraznili ich vizuálnu hodnotu

- kubizmus viedol ku vzniku:

Funkcionalizmus - všetko je podriadené funkcii, uplatňuje sa tu minimalizmus a zrušenie všetkého zbytočného.

Purizmus - odmietal dekoratívnu zložku a usiloval sa o čistú formu.

Konštruktivizmus - kladie dôraz na racionálny a logický charakter prvkov i štruktúry umeleckého diela.

c) Kubofuturizmus

- rozvíjal sa hlavne v Rusku
- spojenie futuristického dynamizmu a kubistického pohľadu (zachytáva skutočnosť z mnohých uhlov)
- polytematickosť
- prúd predstáv
- prelínanie časových rovín
- dôraz na grafickú podobu textu

- predstavitelia: Majakovskij, Chlebnikov

GUILLAUME APOLLINAIRE 

- duchovný otec kubofuturizmu
- PRÍNOS:

1. prelomil hranicu medzi výtvarným a literárnym umením
2. vytvoril kaligramy (záznam textu, ktorý je typograficky upravený do určitého tvaru)
3. nový lyrizmus - básnik je spojený s mestom, dynamikou, svetom vedy a techniky
4. asociatívna metóda (voľne spája vzdialené obrazy, tvorí nové metafory, vedľa seba stavia protikladné javy: sen - skutočnosť, radosť - smútok, život - smrť)
5. vytvoril poéziu pásmo (neviazané slová v jednom celku)

Kaligramy

- zbierka básní
- spojenie poézie s kresbou, umožňuje zvukové a zrakové vnímanie textu
- TÉMA: oslava života
- texty sú hrou fantázie a asociácii

Kaligram - obraz vytvorený pomocou tlačiarenskej techniky - grafická báseň

Alkoholy

- zbierka básní
- vznikla ako reťazec rozličných dojmov, videní, postrehov a citových nálad
- úvodná báseň k Alkoholom - Pásmo - polytematická báseň
- spontánny prúd predstáv, obrazov, voľné radenie zdanlivo nesúvilých tematických celkov, ktoré zjednocuje iba ústredná téma
- v básni Pásmo priniesol nové videnie sveta, je to určitá filmová montáž, evokuje rôzne emócie, predstavy, nálady
- zachytil ruch novej doby, prepletá minulosť s prítomnosťou, vytvára mnohovýznamovú báseň

d) Abstrakcionalizmus

- slovo berie ako abstrakciu
- využíva viac významovosť slova
- veľmi malé využitie v literatúre

e) Expresionizmus (z lat. expresus = výrazný, ostrý, náročný)

- vzniká v Nemecku
- literárny, hudobný a výtvarný smer
- zobrazuje vnútorné zážitky, predstavy jednotlivca
- zveličovali záporné javy
- kopírovali ľudské životy a charaktery, ktoré podliehali fatalizmu (viera v predurčený osud)

f) Dadaizmus (z franc. dada = v detskej reči koníček alebo hračka)

- vznikol vo Švajčiarsku
- proti rozumu, ktorý doviedol svet k vojne, postavili dadaisti nerozum, nezmysel, schválnosti
- protest proti fyzickému a duševnému mrzačeniu ľudstva
- odmietali všetky malomeštiacke hodnoty
- hlásali nezlúčiteľnosť umenia s logikou
- spontánnosť a deštrukciu jazyka
- úplnú anarchiu v živote a kultúre
- umenie malo vychádzat z bezprostrednosti a naivity
- básnici zaraďovali slová do veršov bez zmyslu
- nelogickosť mala vyjadrovať komickosť
- uprednostňovali nezmyselnosť a náhodu
- chceli šokovať, burcovať, provokovať

Hl. predstaviteľ - Tristan Tzara - Manifest dada

g) Surrealizmus (z franc. = nadreálno)

- vzniká vo Francúzsku
- priniesol: André Breton (Manifest surrealizmu, Magnetické polia, Spojené nádoby, Nadja - román)
- znaky surrealizmu:

1. Prelínanie sna a skutočnosti
2. Prúd obrazov, ktoré vychádzajú z podvedomia
3. Vychádza zo psychoanalýzy Sigmunda Freuda - podľa neho zdrojom ľudskej aktivity je podvedomie
4. Zrieka sa pravidelného rytmu a rýmu - voľný verš
5. Každý verš začína veľkým písmenom
6. Ruší interpunkčné znamieka
7. Rytmicko - syntaktický presah
8. G-metafory
9. Mnohotématickosť a mnohovýznamovosť
10. Psychický automatizmus - je do činnosti uvádzaný snom, halucináciou alebo delíriom, pomáha surrealistom prekonať cenzúru morálky a stať sa tak skutočnou revoltou ducha.
11. Psychické asociácie

h) Imaginizmus (z ang. image = obraz)

- básnici využívali hovorovú reč
- zdôrazňovali prirodzený výraz, ostrý obraz s detailami
- odmietali strofy a pravidelný rým
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Svetová literárna moderna GYM 2.9434 1979 slov
Svetová literárna moderna GYM 2.9752 1012 slov
Svetová literárna moderna SOŠ 2.9824 653 slov
Svetová literárna moderna SOŠ 2.9929 568 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.