referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Slavomír
Pondelok, 22. apríla 2024
Svetová literárna moderna
Dátum pridania: 26.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: nystar
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 066
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 11m 10s
Pomalé čítanie: 16m 45s
 

(80-te roky 19. stor. - 20-te roky 20. stor.)

Obdobie sa spájalo s neistotou, nepokojom, často sa hovorilo o kríze myslenia a kultúry vôbec.

- vznik robotníckej triedy => vznik nových filozofií (Marxizmus, filozofia Arthura Schopenauera, Fridricha Nietzcheho)

- Schopenauer - človek nemá veriť objektívnym hodnotám sveta a života (pesimizmus)
- Nietzche - v popredí stojí vyzdvihnutie osobnosti proti objektívnym spoločenským hodnotám (individualizmus)

- filozofie nutne ovplyvnili literatúru
- centrum umenia - Paríž - vznik nových smerov a prúdov, v popredí výtvarné umenie
- najvýznamnejší smer - symbolizmus - vznikol z rýchleho životného tempa a z veľkých životných, sociálnych a politických zmien

Literárne smery

1. MODERNIZMUS (od franc. moderne = najnov.í, súčastný) = súhrnné označenie pre niektoré umelecké smery:

a) impresionizmus (lat. impresia = dojem, vnem)

- vznikol v 2. polovici 19. storočia vo Francúzsku vo výtvarnom umení, neskôr v hudbe a lit.
- zakladateľ Claude Monet (s obrazom Východ slnka)
- predstavitelia maliarstvo Monet, Van Gogh, Paul Gaugin(/Gogén/), hudba Schuman, Schubert

Impresionizmus - osobný dojem z pozorovania predmetu a javu. Záznam okamihu. V literatúre ho charakterizuje bezprostrednosť a spontánnosť, zvýšená zmyslová vnímavosť každodenného sveta, citovosť a sugestívnosť.

- znaky impresionizmu:

1. Náladovosť
2. Všetky odtiene zážitkov
3. Lyrické opisy
4. Sugestívnosť

- predstavitelia:

Paul Verlaine
R. R. Rilke
Marcel Proust

b) symbolizmus (grec. sumbolon = znak, náznak)

- smer, ktorý vznikol vo Francúzsku v posledných desaťročiach 19. stor. ako reakcia na opisnosný naturalizmus a impresionizmus. Základným výrazovým prostriedkom bol symbol, ktorý slúžil na vyjadrenie abstraktného pojmu (srdce - láska, holubica - mier, lev - sila, sova - múdrosť). V literatúre sa prejavoval využívaním symbolov, obraznosťou, hudobnosťou veršov, neočakávaným spojením predstáv, prenášaním významu.

- najvýznamnejší spisovatelia:

Charles Baudleaire
Rimbaude

- znaky:

1. citlivé reagovanie na protirečenia doby
2. bezvýchodiskovosť
3. únik do sveta imaginácie
4. vyjadruje odpor voči morálke buržoázie a malomeštiactva
5. symbolisti sú tiež nazývaní prekliati básnici (tento pojem zaviedol Paul Verlaine)
6. je to moderná poézia, ktorá má rôznu interpretáciu, netreba v nej hľadať súvislosti so skutočnosťou
7. básne sú postavené na zmyslovom vnímaní - farba, zvuk, vôňa, chuť
8. motívy sú šokujúce a poburujúce:

a) ľúbostné                             d) reflexívne
b) erotické až zmyselné          e) filozofické
c) prírodné                             f) z Paríža (zobrazujú jeho krásy)

9. symbol je základný umelecký prostriedok, vyznačuje sa mnohovýznamovosťou, čerpá z rozličných podnetov:

a) z náboženskej liturgie        d) z pocitov, nálad, reflexií
b) z prírody                            e) z mytológie
c) z filozofie

10. je to vnímanie krásy sveta, krása prechádza až za hranice poznaného
11. každý verš - nová myšlienka
12. jazykové prostriedky - metafora, personifikácia, epiteton, alegória
13. využívajú voľný verš

c) dekadencia (fran. decadence = úpadok)

- poézia, ktorá pohŕdala dobovou kultúrou a jej tradíciami. S obľubou siahala k tabuizovaným témam - erotika, morbidita, poézia násilia a zla, oslava Satana a kult smrti. Básnici opustili tradíciu v poézii a zjednotili sa v myšlienke „čistého umenia".

- znaky dekadencie:

1. Subjektivizmus
2. Individualizmus
3. Pesimizmus
4. Poézia sa zbližuje s hudbou a maliarstvom

- Slovensko nemá dekadentných básnikov
- patria sem:

Charles Baudelaire
Paul Verlaine
Malarme

 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Svetová literárna moderna GYM 2.9434 1979 slov
Svetová literárna moderna GYM 2.9752 1012 slov
Svetová literárna moderna SOŠ 2.9824 653 slov
Svetová literárna moderna SOŠ 2.9929 568 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.