Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Literatúra, 8. ročník ZŠ

Poézia: písaná vo viazanej umeleckej reči (vo veršoch)
Próza: nepísaná vo viazanej umeleckej reči

Lyrika: Literárny druh, nemá dej, autor v nej vyjadruje svoje pocity, myšlienky, nálady, emócie
Epika: Literárny druh, ktroý má dej, poznáme veľa žánrov, napr.:báj, bájka,poviedka, román, novela, sci-fi...

Rýmy:

Združený: A A B B
Striedavý: A B A B
Obkročmý: A B B A

Sci-fi: Literárny žáner, čerpá poznatky z vedy a techniky, sú v nej udalosti, ktoré sa ešte nestali,a el v budúcnosti sa môžu stať. Zakladateľom je Francúz Jules Verne

Denník: Epické monografické dielo, sú v ňom záznamy v časovom poradí. Zachytáva udalosti osobného a aj spoločenského života.

Konflikt: Je rozpor medzi postavami
1.Konflikt s inou osobou (Cvok a Dora)
2.Konflikt so spoločnosťou (Cvok-ústav)
3.Konflikt so sebou samým (Zamýšľanie sa nad svojím životom...)

Paródia: Komická alebo satirická napodobenina literárneho alebo filmového diela.
Literatúra faktu: Má poznávaciu funkciu, dôraz kladie na fakty a vedecké údaje.
Muzikál: Patrí do drámy, je to žáner hudobného divadla. Je to syntéza (spojenie) slova, hudby, spevu a tanca.

Cyrano z predmestia: Edmond Rostand. Alta Vášová prebrala námet z tohto muzikálu.
Bratia Lumiérovci: V Paríži usporiadali prvé filmové predstavenie, o rok na to sa film objavil aj v Bratislave.

Film: Syntéza obrazu, slova, hudby, zvuku.
Televízia: Prenos pohyblivého, alebo stojaceho obrazu. Sprostretkuváva divákovy audiovizuálny kontakt so svetom. Oboznamuje nás s najnovšími udalosťami doma, vo svete, prináša zábavu ale aj ponaučenie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk