referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Iľja, Eliáš
Sobota, 20. júla 2024
Svetový romantizmus
Dátum pridania: 13.12.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MrKing
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 646
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 2
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 3m 20s
Pomalé čítanie: 5m 0s
 
Umenie 19. storočia v rozhodujúcej miere ovplyvnilo celoeurópske duchovné a umelecké hnutie – romantizmus. Prežívanie života v izolácii a bez domova, túžba po diaľavách a neznámom, únik do ríše rozprávok a minulosti – toto všetko stelesňovalo svetonázor generácie, ktorá neverila v absolútne hodnoty a cítila sa bezbranná voči realite.

Romantizmus vznikol vo Francúzsku ako reakcia proti suchému a triezvemu klasicizmu. Charakteristikou romantizmu je predovšetkým vyzdvihovanie ľudského citu, cítenia s prírodou. Zasiahol výtvarné umenie(E, Delacroix, F. Goya a i.), literatúru (Percy Byssche, A.S.Puškin a i) , no predovšetkým hudbu (F. Schubert, R. Schumann, F. Chopin, F. Liszt, H. Berlioz a i.). Proti ustáleným spôsobom klasicizmu postavil dôraz na názory človeka. Nastal odklon od antických ideálov klasicizmu. Termín sa neskôr interpretoval vo viacerých významoch ako svetonázor, programové hnutie, smer, štýl a metóda umeleckej tvorby. Preto zahŕňa celý komplex ideových a estetických príznakov rozličných oblastí života.

VÝTVARNÉ UMENIE

Romantizmus vo výtvarnom umení sa v najčistejšej podobe manifestoval v maliarstve.

Prvým maliarom – romantikom bol Pierre Proudhon, ktorý v tvorbe uplatnil maliarsky šerosvit. Najlepší jeho obraz je Spravodlivosť a pomsta prenasledujú zločin. Ďalším bol Theodore Gérigault, nazývaný tiež otcom romantických maliarov. Jeho obrazy Plť medúzy a Dostihy v Epsone sa vyznačujú dramatickosťou scény, ktorú zdôrazňuje tieň a farba. Najväčšou osobnosťou romantizmu bol maliar Eugéne Delacroix, ktorý vytvoril veľa obrazov, patriacich medzi svetové diela. Farba znamenala u neho mocný výrazový prostriedok. Jeho najznámejšie diela sú Danteho čln, Vraždenie na ostrove Chiu a Alžírske ženy. Jeho najvýznamnejším dielom je Sloboda vedie ľud.

V slovenskom maliarstve podobne ako v Čechách sa romantizmus ohlasuje s určitým oneskorením, nemá štýlovo čistú podobu, často sa spája s inými umeleckými názormi a formami. U príslušníkov štúrovskej výtvarnej generácie sa idey romantizmu spájali s ideami národného obrodenia a národného mesianizmu. Uvedomelý vlastenecký pátos je príznačný pre portréty J. B. Klemensa a pre časť portrétnej tvorby P. M. Bohúňa.

V romantizme architektúra preberá vzory stredovekej architektúry, najmä gotickej, ale aj románskej, ktoré sa uplatnili tak pri stavbách chrámov, ako aj svetských budov.

V architektúre na Slovensku využíval romantizmus spočiatku formálne prvky neskorého klasicizmu, neskôr sa orientoval na historizmus, ktorého pôvodnou inšpiráciou bola gotika.

HUDBA

Romantizmus v hudbe bol organickým pokračovaním hudobného klasicizmu po roku 1820. Akcentoval výraznosť ako určujúci štýlový prvok.

ÚŽITKOVÉ UMENIE

Vyniklo vo výrobe farebného skla. Technikou emailovej maľby sa spracúvali – reprodukovali obrazy popredných maliarov. Práca so sklom našla široké uplatnenie v reštavrovaní okien gotických kostolov.

Veľký rozvoj umeleckej činnosti sa dosiahol v textilnej výrobe. Osobitné miesto zaujala grafická tvorba, ktorej kontrast čiernej a bielej farby, svetla a tieňa, čiže protiklady sa pokladali za dogmu romantickej estetiky.

Veľký úspech dosiahla knižná ilustrácia. Nezvyčajný rozvoj zaznamenala aj karikatúra (Honoré Daumier). Z grafických techník sa najviac používali litografie, lept a drevoryt. V práci z kovu vyniklo najmä zlatnícke umenie.

Romantizmus v slovenskej literatúre sa spája s tvorbou a pôsobením rozsiahlej skupiny básnikov, prozaikov a publicistov sústredených okolo Ľudovíta Štúra a s prechodom slovenského národného zrovnoprávnenia žien a mužov na novú úroveň.
 
Podobné referáty
Svetový romantizmus SOŠ 2.9404 1574 slov
Svetový romantizmus GYM 3.0005 646 slov
Svetový romantizmus SOŠ 2.9811 3184 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.