Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Potopa Sveta

Potopa Sveta

Ludia sa na Zemi rozmnožili a rozmnožili sa aj ich hriechy.
Všetci sa stali zlí a sebeckí,nikto už nepočúval Pána-okrem
istého muža menom Noe.Preto Pán prikázal Noemovi,aby
zhotovil velký koráb,do ktorého sa zmestí on aj celá jeho rodina a po jednom páre z každého druhu zvierata.Ked bolo všetko pripravené,Boh zoslal na Zem dážd.Pršalo bez prestania štyridsat dní a štyridsat nocí a voda zaplavila všetko okrem korábu.Kde dážd ustal a vody opadli,dosadol koráb na vrch menom Ararat.Noe otvoril okienko a vypustil holubicu;ňenašla si však suché miesto,a preto sa vrátila.O sedem dní neskour Noe opet vypustil holubicu a tá sa vrátila s olivovou ratolestou v zobáčiku.Vtedy Noe spoznal,že zem je už suchá.Nato Noe otvoril brány,zvieratá vyšli z lode a znovu začali naplňat Zem.Vystupil aj Noe s rodinou a vzdal vdaku Bohu za to,že ich zachránil pred potopou.Vtedy k nemu Boh takto prehovoril:,,Nebude viac druhej takejto potopy a už nikdy nevyhubým všetko živé.Na znak tohoto príslubu umiestnim na oblohu dúhu.“.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk