referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gašpar
Nedeľa, 29. januára 2023
Humanizmus a renesancia
Dátum pridania: 12.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: darshana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 149
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 

(14. – 17. storočie)

EURÓPSKE LITERATÚRY:

- Spoločenské podmienky: dochádza k objavom nových kontinentov (Amerika), nové vedecké objavy (názory Kopernika, Galileiho, vynájdenie kompasu, zbrane, kníhtlač). Postupne sa rozvíja priemysel a s ním nová spoločenská vrstva – buržoázia.
- s rozvojom vedy a techniky sa šíri i nové myšlienkové a umelecké hnutie – humanizmus a renesancia (humanizmus – latinské slovo humanus = ľudský; renesancia – francúzske slovo renaissance = znovuzrodenie) – cieľom tohto hnutia bolo znovuzrodenie človeka v duchu antických ideálov
- ideológia: odklon od nadpozemského života a vracia sa späť k pozemskému. Za najdôležitejšie považoval šťastné prežívanie života na zemi, lásku k prírode a úctu k rozumu – racionalizmus, zmyslové vnímanie – senzualizmus a význam jednotlivca – individualizmus
- opiera sa o antickú lit. – považovali ju za vzor dokonalosti.
- Humanizmus je začiatkom renesancie.
- Hum. študovali a vydávali antickú lit. – napodobňovali žáner, tematiku a jazykové prostriedky. Hum. používali latinčinu, až neskôr národné jazyky.
- Ren. prechádza od napodobňovania k tvoreniu vlastných diel. Ren. používala národné jazyky, štylistika bola jednoduchá

TALIANSKA LITERATÚRA:

VERŠOVANÁ EPIKA:

- Hum. a ren. sa začínajú šíriť v Taliansku
- najväčší básnik – DANTE ALIGHIERI – epická báseň Božská komédia – má 100 spevov, zobrazuje problémy stredovekého človeka.
- skladá sa z 3 častí:

1) Peklo – sprevádza ho básnik Vergilius a stretáva ľudí v pekle, ktorí tam pykajú za svoje hriechy;
2) Očistec – je prechodom k radosti neba;
3) Raj – sprevádza ho Beatrice – v nebi stretáva ľudí, ktorí žili dobrý život

- významy skladby: Vergilius - predstavuje rozum; autorova duša – stelesňuje rozum; Beatrice – znázorňuje celé ľudstvo
- celá skladba je zaľudnená množstvom postáv – postavy z antických dejín (Homér, Ovidius), biblické postavy (Ježiš), historické postavy (Tomáš Akvinský)

PRÓZA:

GIOVANNI BOCCACCIO – dielo Dekameron – súbor 100 noviel – rozpráva ho 10 mladých ľudí počas 10 dní. 10 ml. ľudia utiekli pred morom do Florencie, kde trávia 10 dní. Prvý deň rozpráva každý, čo chce, ďalšie dni majú spoločnú tému. Prostredníctvom týchto príbehov kritizoval spoločenské pomery v Taliansku – malomeštiactvo

LYRIKA:

FRANCESCO PETRARCA – písal ľúbostnú lyriku, inšpirovaný bol svojou Laurou – Sonety pre Lauru

FRANCÚZSKA LITERATÚRA:

LYRIKA:


FRANCOIS VILLON – básn. zb.: Malý testament, Veľký testament – opisuje svoje zážitky a svojich priateľov zo študentského života a rozlúčku s nimi

PRÓZA:

FRANCOIS RABELAIS – román Gargantua a Pantagruel – dvaja obri, ktorí putujú po svete a stretávajú rôznych ľudí. Autor sa sústredil na kritiku spol. pomerov – zastarané názory profesorov na Sorbone, je paródiou na stredoveké rytierske romány

ŠPANIELSKA LITERATÚRA:

PRÓZA:


MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA – román Dômyselný rytier don Quijote de la Mancha – je paródiou na stredoveké rytierske eposy, hlavné postavy: rytier don Quijote – naivný, smiešny rojko, sluha Sancho Panza – praktický prostý sedliak, milá Dulcinea
- obsah: hrdina sa pomätie z čítania rytierskych románov a vyberie sa do sveta so svojim sluhom S. na nevládnom koni Rocinante. Chce pomáhať biednym a naprávať krivdy – jeho dobrodružstvá sa končia zosmiešnením alebo bitkou (boj s veternými mlynmi – obri, zápas so stádom oviec – nepriateľské vojsko). Nakoniec sa vracia domov, ochorie a pred smrťou sa zrieka svojho poblúznenia.

ANGLICKÁ LITERATÚRA:

DRÁMA:


WILLIAM SHAKESPEARE – písal komédie, tragédie a historické drámy
- komédie: Sen noci svätojánskej, Veselé panie z Windsoru, Mnoho kriku pre nič, Skrotenie zlej ženy
- tragédie: - konflikt dobra a zla – Rómeo a Júlia, Hamlet, Macbeth, Kráľ Lear
- historické drámy: Richard III., Henrich VI.
(Hamlet – obsah zvlášť)

SLOVENSKÁ LITERATÚRA: (1500 - 1650)

- Spoločenské podmienky: turecké vpády, vzniká reformácia, protihabsburgské povstania (Bočkaj, Betlen)
- hum. a ren. sa rozvíjajú vo vyšších vrstvách – kráľovský dvor Mateja Korvína, meštianska vrstva bola slabá
- hum. – ovplyvňovala ho česká a viedenská univerzita, dobré podmienky pre rozvoj latinského hum. poskytovalo školstvo; napodobňovali sa antickí autori
- ren. – nebola u nás výrazná, nedokázala naviazať na európsku; národný jazyk – slovakizovaná čeština – vplyv českej univerzity

HUMANISTICKÁ LITERATÚRA:

POÉZIA:


- vznikali príležitostné básne – JÁN FILICKÝ, JÁN BOCATIUS
- latinský hum. – MARTIN RAKOVSKÝ – O svetskej vrchnosti – model panovníka, aký by mal byť; Knižka o spoločenských vrstvách v štáte a príčinách štátnych prevratov:

1. časť – spoloč. vrstvy v štáte podľa zamestnania, majetku – 8 vrstiev: roľníci, remeselníci, obchodníci, robotníci, armáda, finančníci, štátna správa, čelo štátu + 3 vrstvy: málo, menej, najviac majetný (v ukážke)
2. časť – príčiny prevratov - panovníci

JAKUB JAKOBEUS – Slzy, vzdychy a prosby slovenského národa – epicko-reflexívna báseň, národno-vlastenecké motívy; hlavná postava: Matka Slovákov – plače nad osudom svojich detí, rozpráva to Kristovi

PRÓZA:

- odborná – JÁN JESENIUS
VAVRINEC BENEDIKT Z NEDOŽIER – Dve knihy českej gramatiky – autor sa hlási k slovenskému pôvodu, napomína Slovákov, aby pestovali svoj materinský jazyk čítaním kníh; uvádza rozdiely medzi češtinou a slovenčinou

RENESANČNÁ LITERATÚRA:

POÉZIA:


- historické a ľúbostné piesne, duchovná lyrika
- historické piesne: spracúvali aktuálnu tematiku – turecké vpády, protihabsb. povstania
- mnohí autori nie sú známi, tradovali sa, niektoré zľudoveli
MARTIN BOŠŇÁK – Píseň o zámku muránskem
ŠTEFAN KOMODICKÝ – O Jágri a některých vítězích
- bez autora: Píseň o sigétském zámku, Písně o některých zámkoch: O Modrom Kameni, Divíně a Zvoleně
- ľúbostné piesne: Píseň o dvúch uherských pánoch a tureckého cisáre dcére – príbeh Siládiho a Hadmážiho, ktorí sú v tureckom väzení, oslobodí ich sultánova dcéra, utečú s ňou, súboj o ňu – vychádza najavo, že H. si ju nemôže vziať, lebo má ženu
- duchovná lyrika: spracúvala náb. tematiku, išlo o vypovedanie subjektívnych názorov autora o súkromných alebo spoločenských problémoch
JÁN SILVÁN – Písně nové na sedm žalmu kajícich i jiné žalmy
ELIÁŠ LÁNI – básne sú pochmúrne, predstavuje Boha ako trestajúceho Boha
DANIEL PRIBIŠ – zbierka duch. piesní, preložil katechizmus z nemčiny
JURAJ TRANOVSKÝ – Cithara sanctorum

PRÓZA:

- zachovali sa len krátke poučné príbehy

DRÁMA:

PAVEL KYRMEZER – Komedia česká o bohatci a Lazarovi, Komedia nová o vdově – kritika úžerníctva
JURAJ TESÁK MOŠOVSKÝ – Komedie... Ruth
- boli to najmä školské hry, boli písané po česky, mali výchovný charakter, spracúvali najmä biblické námety

 
Podobné referáty
Humanizmus a renesancia SOŠ 2.9378 403 slov
Humanizmus a renesancia SOŠ 2.9628 1432 slov
Humanizmus a renesancia SOŠ 2.9688 1220 slov
Humanizmus a renesancia SOŠ 2.9551 1412 slov
Humanizmus a renesancia SOŠ 2.9527 726 slov
Humanizmus a renesancia GYM 2.9418 1572 slov
Humanizmus a renesancia GYM 2.9681 1474 slov
Humanizmus a renesancia GYM 2.9353 210 slov
Humanizmus a renesancia GYM 2.9506 1250 slov
Humanizmus a renesancia GYM 2.9614 359 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.