referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ferdinand
Sobota, 30. mája 2020
Stredoveká literatúra
Dátum pridania: 12.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: darshana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 426
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 
SLOVENSKÁ LITERATÚRA: (800 - 1500)

2 vývinové obdobia:

1. pokus o formovanie stredovekej lit. (800 - 1000):

- začína sa formovať s príchodom kresťanstva, ktoré u nás šírili franskí kňazi, jazykom bola latinčina
- r. 833 bola založená Veľkomoravská ríša, kniežatá Mojmír a Rastislav sa museli brániť vplyvu týchto kňazov – požiadali byzantského cisára Michala III., aby poslal vierozvestcov – vyhovel im, posiela dvoch solúnskych bratov Konštantína a Metoda – 863; tí ešte pred príchodom zostavili písmo – hlaholiku (z malých písmen gréckej abecedy - minuskuly) a lit. a liturgický jazyk – staroslovienčinu
- ich poslaním bola misijná činnosť, šíriť kresťanstvo v zrozumiteľnom jazyku pre ľudí
- franskí kňazi ich obžalovali pred pápežom Hadriánom II., preto odchádzajú do Ríma, kde úspešne obhajujú staroslovienčinu, ktorá bola uznaný za liturgický jazyk
- Konštantín ochorel, vstúpil do kláštora v Ríme, prijal meno Cyril
- Metod sa vrátil na Veľkú Moravu už ako biskup – vládol už Svätopluk, ktorý bol spojený s franskými kňazmi a nechal ho uväzniť – prepustený bol po dvoch rokov vďaka zásahu pápeža Jána VIII., musel opäť obhájiť staroslovienčinu, jeho misijná činnosť na V.M. pokračuje
- po Metodovej smrti boli ich žiaci vyhnaní z V.M. (za pápeža Štefana V.), odchádzajú na juh (Bulharsko a okolie) – zostavili nové písmo – cyrilika (z veľkých písmen gréckej abecedy - majuskuly)
Lit. tvorba Cyrila a Metoda:
- spoločná: preložili misál – omšová kniha. evanjeliá - NZ, breviár – modlitebná kniha kňazov, žaltár – kniha žalmov, zákonník, spevník
- KONŠTANTÍN – Proglas – prvá báseň v staroslovienčine – predslov k evanjeliám, oslavuje slovanský preklad Písma, vyzdvihuje domáci jazyk, ktorý je základom vzdelanosti
- METOD – preložil Starý Zákon okrem Kníh makabejských a cirkevné spisy
- najviac lit. pamiatok je od ich žiakov:
Moravsko-panónske legendy – 2 časti: Život Konštantína – KLIMENT, Život Metoda – GORAZD
- veľa živočíšnych prvkov, neidealizujú, chýba askéza, postava svätca, hagiografické prvky
- Život Konštantína je písaný vznešene s mnohými básnickými trópami a pod.; Život Metoda – jednoduchšie
- prvá preložená veta: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol Slovo.“
KLIMENT - Pochvala Cyrilovi Filozofovi, Pochvalné slovo na Cyrila a Metoda, Život Konštantínov

2. lit. písaná latinsky (1000 - 1500) + lit písaná česky, tzv. slovakizovanou češtinou

Nové konštituovanie stredovekej lit.:
- Spoločenské podmienky: zaniká V.M., slovenské územie sa stalo súčasťou feudálneho Uhorska
- jazyk: latinský, vzdelanosť sa šírila v kláštoroch – mnísi ručne odpisovali lit. pamiatky, zhotovovali kódexy – zbierky rukopisov, cirkevných – vychovávali kňazov a mestských školách – 14. storočie – poskytovali základné vzdelanie, univerzitách – Academia Istropolitana (1465-1491) – poskytovala vyššie vzdelanie
- pod vplyvom husitov preniká čeština – koniec 14. a 15. storočie
- koniec 15. storočia – šíria sa myšlienky humanizmu a renesancie – Matej Korvín
- Literatúra:
- príznačný je synkretizmus – splývanie náb. a svetskej lit.
- rozvíjali sa všetky 3 lit. druhy
POÉZIA: - náb. piesne – latinské, vyššie vrstvy aj české
PRÓZA: - legendy – písané latinsky
- biskup MAURUS – Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi – zameriava sa najmä na Svorada – je to idealizovaný svätec
- Tri legendy o sv. Štefanovi – boj s pohanskými maďarskými kniežatami – upevňovanie kresťanstva
DRÁMA: - vyvinula sa z náb. obradov, veľkonočných a vianočných hier, pašií

SVETOVÁ LITERATÚRA:

- písali sa kroniky – zachytávali historické udalosti s fantastickými prvkami – povesťami
- Anonymova kronika
- Kronika Šimona z Kézy
- náb. piesne
- 1445 – vynájdenie kníhtlače Jánom Guttenbergom (inkunábuly = prvotlače - knihy vydané do r. 1500 kníhtlačou)
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Stredoveká literatúra SOŠ 2.9578 558 slov
Stredoveká literatúra SOŠ 2.9589 1004 slov
Stredoveká literatúra SOŠ 2.9510 765 slov
Stredoveká literatúra SOŠ 2.9552 1665 slov
Stredoveká literatúra GYM 2.9604 851 slov
Stredoveká literatúra GYM 2.9734 2713 slov
Stredoveká literatúra SOŠ 2.9845 849 slov
Stredoveká literatúra GYM 2.9736 1462 slov
Stredoveká literatúra GYM 2.9782 578 slov
Stredoveká literatúra SOŠ 2.9694 922 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.