referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Piatok, 24. mája 2024
Staroveká literatúra
Dátum pridania: 12.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: darshana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 244
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 6m 0s
Pomalé čítanie: 9m 0s
 

(3. tisícročie pnl – 5. storočie nl)

- Spoločenské podmienky: obdobie rozkladu prvotnopospolnej spoločnosti a vznik pevnejšej organizácie spoločnosti. Dochádza k deľbe práce na materiálnu a duchovnú, k rozdeleniu spoločnosti na vrstvy (vládcov a otrokov).
- v tomto období vznikajú mytológie a všetky (orientálne i európske) majú spoločné zaoberanie sa vznikom sveta
- lit. žánre: epos – veľké epické dielo, ktoré si za tému berie historickú udalosť alebo nejaký významný dobový problém - sú to hrdinské eposy – hlavnou postavou je hrdina z vyššej spoločenskej vrstvy, výnimočná osoba s nadprirodzenými vlastnosťami – mýtické a polomýtické postavy
- v rímskej – oslava pastierskeho, roľníckeho života – jednoduchosť; oslava krásy jednoduchého života, priateľstva a lásky
- starovekú lit. delíme na:

1) orientálna:

najstaršie:

- sumerská
- akkadská
- staroegyptská

mladšie:

- hebrejská
- indická

2) antická: mladšie:

- grécka
- rímska

SUMERSKÁ LITERATÚRA:

- Sumeri pravdepodobne vynašli klinové písmo, ktoré prijali a používali takmer všetky krajiny Blízkeho Východu
- staroveký hrdinský epos: Epos o Gilgamešovi - autor je neznámy; kompozícia: prológ a 4 časti na 12 tabuľkách, kde je niekoľko samostatných príbehov, ktoré spája hlavná postava – kráľ Gilgameš – urukský kráľ, ktorý je synom kráľa a bohyne, krásny, vysoký, múdry, no smrteľný. Je prísnym kráľom, vyžaduje veľa práce
- obsah: Ľudia musia stavať hradby, no G. je netrpezlivý, núti ich pracovať rýchlejšie. Obrátia sa na bohyňu (Aururu), ktorá ich vypočuje a stvorí divého muža Enkidua, ktorý žije v stepi. G. s ním bojuje, no zápas nevedie k ničomu, spriatelia sa. G. túži vykonať slávny čin, a tak spolu s E. za pomoci boha slnka zabijú obra Chuvava. Do G. sa zamiluje bohyňa Ištar, no on ju odmietne, a tak musí bojovať s nebeským býkom, kt. s E. porazia. Týmto však urazili bohov – tí vznesú rozsudok, že E. musí zomrieť. Po E. smrti sa jeho duch vracia a rozpráva G. o nevábnom živote po smrti. Ten sa zľakne, a keď v meste vypukne mor, rozhodne sa získať nesmrteľnosť. Tú ako jediný človek získal Uranapištim, G. za ním putuje, U. mu povie, že musí premôcť brata smrti – spánok, no G. sa to nepodarí, nesmrteľnosť nezíska. V závere vyplýva hlavná myšlienka: „Kvalita života človeka musí byť taká, aby sa jeho meno stalo nesmrteľné.“

HEBREJSKÁ LITERATÚRA:

- Biblia – je to „malá knižnica“, z ktorej sa zachovalo viacero spisov. Po literárnej stránke sa tam zachovalo viacero lit. druhov a útvarov (texty zákonov, básnické zbierky, modlitby, reči, kázne, listy, piesne, výroky)
- názov pochádza z gréckeho slova „tá biblía“ = knižôčky, spisy
- pre myšlienkovú bohatosť ju označujeme ako „Kniha kníh“
- má 2 časti:

1) Starý zákon – svätá kniha židovského náb., vznikla v priebehu niekoľkých storočí pred narodením Krista a kresťania ju prevzali ako 1. časť svojej Biblie
- kresťanský výklad nie je totožný so židovským – kresťania vysvetľujú SZ kristologicky = prorocké predpovede, ktoré poukazujú na Ježiša
- skladí sa zo 46 kníh, ktoré delíme na:

1. historické – 5 kníh Mojžišových = Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deutoronómium; Kniha sudcov, Kniha kráľov, Kniha Jozue
2. poučné a básnické – žalmy, Kniha prísloví, Pieseň piesní
3. prorocké – Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel

2) Nový zákon – obsahuje 27 kníh:

1. historické – 4 evanjeliá = Marek, Matúš, Ján, Lukáš (zdroje poznania života Ježiša); Skutky apoštolov (šírenie kresťanstva)
2. poučné a básnické – listy, Listy sv. Pavla, Petra, Jakuba
3. prorocké – Zjavenie sv. Jána = Apokalypsa – posledný úsek ľudských dejín, príchod Božieho kráľovstva

- pre veriacich ľudí je Biblia viac ako lit. dielo, je to pre nich Sväté Písmo a ovplyvňuje ich videnie a chápanie sveta
- prvý preklad Biblie do staroslovienčiny – sv. Cyril a Metod
- je to najčítanejšie, najinterpretovanejšie, najprekladanejšie lit. dielo
- ovplyvnila lit. vývoj – opiera sa o ňu hagiografia (život svätých), legendistika, náboženský epos, klasicistická baroková dráma
- ovplyvnila každé iné obdobie: stredovek – náb. a svetská lit.; humanizmus a renesancia – D. Alighieri – Božská komédia; barok – príklon k nadpozemskému; klasicizmus – A. Bernolák – kňazi + romantizmus – štúrovci – kňazi; realizmus – P.O.Hviezdoslav – Herodes a Herodias; katolícka moderna
- ovplyvnila aj jazyk – frazeologizmy (neveriaci Tomáš, Jóbova zvesť), motívy, témy v lit., metafory (podobenstvá), postavy, pašiové hry, charaktery postáv

GRÉCKA LITERATÚRA: (9. storočie pnl – 5. storočie nl)

- rozvíjali sa všetky 3 lit. druhy;
EPIKA: - epos, bájka
- najvýznamnejší predstaviteľ: HOMÉR – dielo Ilias a Odysea
Ilias – zachytáva obdobie Trójskej vojny (Sparta vs. Trója) – obsah: trójsky kráľ Priamos mal syna Parisa, ktorému sa zjavili 3 bohyne – Afrodita, Héra, Aténa, z ktorých vybral Afroditu ako nakrajšiu, tá mu sľúbila najkrajšiu ženu – Helenu, ženu spartského kráľa Menelaa. Paris ju uniesol, a tak rozpútal vojnu, ktorá trvala 10 rokov. Nakoniec Sparťania vymysleli plán – darovali Tróji koňa, z ktorého potom v noci vyliezli, a tak sa im podarilo premôcť Tróju.
Odysea – zachytáva obdobie po ukončení Trójskej vojny, hlavným hrdinom je Odyseus – opisuje jeho návrat domov, zachytáva jeho dobrodružnú cestu (boj s kyklopom a pod., nakoniec vernosť jeho ženy Penelopy)
EZOP – grécky bájkar, otrok, ktorý bol veľmi duchaplný, vytvoril množstvo bájok
LYRIKA:
- tragédia: AISCHYLOS, SOFOKLES, EURIPIDES
- komédia: ARISTOFANES
- grécka dráma si zachovala spojenie slova, hudby, tanca; dialogické časti sa recitovali; vystupoval aj zbor, ktorý spieval, popr. aj tancoval; herci vystupovali v maskách; Sofokles zavádza viac postáv (3-4) + ženské postavy; hrdinom bol nadpriemerný človek; bol záväzný princíp jednoty deja, miesta a času
SOFOKLES – napísal 7 tragédií, napr.: Kráľ Oidipus, Antigona – (obsah zvlášť)
AISCHYLOS – Pripútaný Prometeus – mytologický príbeh o Prometeovi
EURIPIDES – Ifigénia v Tauride
ARISTOFANES – Oblaky; Jazdci; Lysestrata
- komédie boli kritickejšie ako tragédie – tragédia sa považovala za vyšší žáner

RÍMSKA LITERATÚRA (3. storočie pnl – 5. storočie nl):

- rozvíja sa v období, keď grécka lit. je už v rozkvete – preberá od nej hotové lit. žánre a druhy – „mladšia sestra gréckej lit.“ - prebieha helenizácia Ríma
- rozvíja sa lyrika, epika i dráma:
DRÁMA:
TITUS MACCIUS PLAUTUS – námety preberal z každodenného života, často sa dej odohráva v Grécku, ale atmosféra je rímska – Chvastavý vojak, Komédia o hrnci
EPIKA:
MARCUS TULIUS CICERO – rečníctvo
GAIUS JULIUS CAESAR – dejepisectvo
LYRIKA:
VERGILIUS – písal roľnícke spevy (georgica) a pastierske idyly (bucolica)
Aeneas – epos o trójskom hrdinovi, ktorý sa vracia domov – blúdi, nakoniec sa usadí na ostrove, ožení sa a založí nový rod panovníkov Ríma
HORÁCIUS – písal prevažne básne – zbierka Ódy; Listy; Satiry
OVÍDIUS – básn. zb. Lásky – ľúbostné elégie; Metamorfózy (Premeny) – 250 gréckych a rímskych bájí a povestí; Žalospevy – básne z vyhnanstva

 
Podobné referáty
Staroveká literatúra SOŠ 2.9398 2577 slov
Staroveká literatúra SOŠ 2.9942 2360 slov
Staroveká literatúra SOŠ 2.9479 1543 slov
Starověká literatura SOŠ 2.9482 1526 slov
Staroveká literatúra SOŠ 2.9583 2835 slov
Staroveká literatúra SOŠ 2.9516 1768 slov
Staroveká literatúra SOŠ 2.9859 3176 slov
Staroveká literatúra SOŠ 2.9859 1573 slov
Staroveká literatúra GYM 2.9740 2228 slov
Staroveká literatúra GYM 2.9763 1993 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.