Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Antická literatúra

(1. maturitná téma)

(700 rokov pred n.l.- 5.st.n.l.)

Antika je súhrnný názov pre grécky a rímsky starovek (lat. Antiqs = starý, starobilý) a jeho kultúru. Antická lit. je najstaršou, súčasne veľmi významnou a svojim vplyvom dodnes pôsobiacou epochou v literárnej tvorbe Európy.

Zahŕňa: - Grécku literatúru a Rímsku literatúru

GRÉCKA LITERATÚRA: (9 st. pred n. l. – 5. st. n. l.)

-mytológia – o bohoch o nadprirodzených javoch, je to predchodca náboženstva
-je to súhrn mýtov alebo bájí o Bohoch a nadprirodzených javoch. Ovplyvňuje celý život.

Bohovia:

•ZEUS – najvyšší Boh (Dio) – manželka Hera – ochrankyňa rodiny
•AFRODITA – Láska
•ATÉNA – múdrosť
•POSEIDON – boh morí
•HÁDES – podsvetie
•APOLO – slnko
•ÁRES – vojna

-pokladá sa za kolísku modernej civilizácie
-rozvíja sa matematika, politológia, demokracia, napr. Pytagoras, Táles, Archymedes, Sokrates → Platón ( žiak)→ Aristoteles = kresťanstvo pochádza z učenia týchto troch.

Diela:

HOMÉR:

- slepý básnik, ktorý sa stal v starovekom Grécku uctievaným básnikom. Meno Homér v Grécku znamenalo to isté, čo slovo básnik. Napísal eposy:

1.ILIAS
2.ODYSEA

Podľa nich sa nazýva EPIKA!

ILIAS – hrdinský epos, obsahuje 24 spevov v iónskom nárečí. Dej pozostáva z posledných 51 dní desaťročnej trójskej vojny, s početnými retrospektívami z priebehu vojny. Ústredným motívom eposu je Achillov hnev. Do deja zasahujú grécky bohovia – Zeus, Tetis, Hefaistos, Pallas, Aténa, Afrodita, Apolón a iní, ktorý pomáha raz jednej strane, raz druhej. Dielo sa stalo vzorom pre európskych autorov.

ODYSEA – je epos zobrazujúci obdobie po skončení trójskej vojny. Je to dobrodružno – fantastická epická báseň v 24 spevoch. Opisuje posledných 41 dní z 10 ročného putovania kráľa Odysea pri návrate domov z gréckej vojenskej výpravy proti Tróji. Posejdon kládol prekážky Odyseovi. Odyseova manželka sa volala Penelope. V epose ľudia nekonajú iba s vlastnej vôle, na ich osudy majú vplyv bohovia.

SOFOKLES:

- bol hlásateľom ideí, ktoré stmeľovali občiansky kolektív aténskeho mestského štátu. Z jeho bohatej tvorby sa zachovalo sedem tragédií. Najznámejšie sú:

1.Kráľ Oidipus – prílišná naviazanosť syna na matku
2.Antigona - je Oidipova dcéra, zamurovaná do skaly za živa, aby netrpela tak sa obesila.
3.Elektra – prílišná naviazanosť dcéry na otca.

EZOP:

- najznámejší bájnik. Z bájok vyplývajú ponaučenia.

1.Opica a zrkadlo
2.Havran a líška

SAPFÓ:

- je prvá žena poetka, ktorá žila a písala. Žila na ostrove Lesbos. Mala rada mužov aj ženy (bisexuálka). Písala najmä o láske, nenaplnenej láske. Keď písala a recitovala, hrávala na lýre.
– Takýmto básňam hovoríme LYRIKA!

dielo: MODLITBA O AFRODITE

RÍMSKA LITERATÚRA (3.st.p.n.l. – 5.st. n.l.)

- nadväzuje na grécku antiku

CICERO:

- rečník a filozof a bol aj učiteľom Marka Aurelia

Bohovia:

•Zeus – Jupiter
•Hera – Juno
•Afrodita – Venuša
•Poseidon . Neptún
•Aténa – Minerva

Básnici:

PUBLIUS VERGILIUS MARO 

- pokladá sa za zakladateľa = IDYLA!

Diela:

-BUCOLICA – o pastieroch
-GEORGICA – o roľníkoch
-AENEAS (énas, epos), nadväzuje na Homérove eposy. Cisár Augustus si objednal tento Epos od Vergília. Hovorí o tom ako sa končí trójska vojna. Aenas je jeden z trójskych bojovníkov , ktorý si hľadá novú vlasť po vojne. Plavý sa po mori 10 rokov ako Odiseus.

PUBLIUS OVÍDIUS NASO (Ovídius)

- preslávené ľúbostnými básňami = lyrické básne

Zbierky:

- UMENIE MILOVAŤ, návod ako udržať lásku
- LÁSKY
- LISTY HEROÍN(A), Hero – hrdina, listy žien
- METAMORFÓZy (premeny), súhrn 250 gréckych a rímskych bájí a mýtov. Zozbieral ich Ovídius. Prečo metamorfóza: - symbolická premena. Premena neživého na živé.
- FILEMON A BAUTSIS

QUINTUS HORACIUS FLACCUS

– básnik a satirik

ZBIERKY:

-ÓDY, oslavné básne
-SATIRY
-LISTY – zobrazuje sám seba ako človeka s chybami, hľadajúceho životné cesty.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk