Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Mnoho kriku pre nič - Shakespear

MNOHO KRIKU PRE NIČ

OBSAH:

Mesinský vladár Leonato so svojou dcérou Hero a neterou Blaženou čakajú na návrat aragonského kniežaťa Dona Pedra, ktorý sa vracia z boja so svojou družinou a priateľmi.

S družinou prichádza aj šibal Beneš, ktorý sa stále háda s Blaženou. Blažena je podobnej povahy ako Beneš, má zmysel pre humor a nechce sa vydávať. Beneš sa zas nechce ženiť, ale jeho priatelia a priateľky sa dohodnú, že ich privedú k tomu, aby sa do seba zaľúbili.

Do Blaženinej sesternice Hero sa zaľúbi mladý florentský šľachtic Klaudio a požiada Leonata o jej ruku. Leonato a Hero súhlasí a tak dohodnú deň svadby. Nemanželský brat aragonského kniežaťa Don Juan so svojím sluhom Borachiom sa však chce pomstiť Klaudiovi a kuje pomstu.

Medzitým Benešovi priatelia stroja osídla lásky pre Beneša s tým, že pred ním rozprávajú o Blaženinej láske k nemu, chvália ju a ohovárajú Beneša ako bezcitného človeka. Blaženine priateľky a Hero robia podobne s Blaženou. Docielia obojstrannú, ale tajnú lásku.

Don Juan a Borachio ohovárajú Hero pred Klaudiom. Dohodnú sa, že v noci pôjdu pred dom Dona Juana a zistia, či obvinenie, že Hero je záletnica, je pravdivé. V noci uvidia, ako ženská postava lezie oknom do domu Dona Juana, ktorý ju oslovuje menom Hero. Klaudio uverí a zaumieni si, že Hero potupí pred oltárom pred všetkými. V skutočnosti bola u Dona Juana Herina slúžka Markéta a nevedomky priviedla svoju paniu do klebiet.

Na druhý deň povie Klaudio všetkým, čo videl v noci. Hero omdlie. Klaudiovi každý uverí okrem Blaženy a mnícha, ktorý ich mal sobášiť. Na jeho radu vyhlásia Hero za mŕtvu a vyčkávajú, čo bude ďalej.

Borachio a jeho priateľ Konrád sa v noci vracajú z krčmy. Opitý Bprachio všetko vytára Konrádovi, ako to vlastne s Hero bolo. Počujú ich strážnici a zoberú ich do Väzenia. Tam sa Borachio prizná. Don Juan ujde za hranice. Klaudio vidí, že sa mýlil a teraz ho to mrzí. Leonato mu káže rozniesť po Mesine Herinu nevinnosť a zložiť jej oslavný nápis na hrob. Klaudio všetko sľúbi a v noci príde s básňou:

"Pomluvami zmožena
Hero složila zde hlavu.
Za křivdy, hle odměna:
po smrti má věčnou slávu.
Život, který v hanbě hyne,
nikdy smrtí nepomine."(str.199)

Leonato donúti Klaudia vziať si Blaženu. Klaudio súhlasí. Leonato príde s Hero a Blaženou, obe sú v maskách, a odovzdá Klaudiovi Hero. Keď si zloží masku, Klaudio všetko vysvetlí. Beneš si žiada Blaženu a dostane ju. Obaja robia, že si toho druhého berú len pod nátlakom, ale predsa sú radi.
Beneš:"Pojď, já si tě vezmu - ale při světle nebeském, beru si tě jen z útrpnosti-"
Blažena:"Ne, že bych vám dávala košem - ale při tomto milém dni, dělám to jen pod nátlakem, a taky proto, abych vám zachránila život, protože prý stůnete na úbytě."(str.203)
Dva šťastné páriky sa veselo bavia a Beneš mení názor na manželstvo a dokonca odporúča Leonatovi, aby sa tiež oženil.
Prichádza posol a oznamuje, že Dona Juana chytili a zadržali.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk