referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Piatok, 24. mája 2024
Podoby a diferenciácia slovenskej literatúry po roku 1945
Dátum pridania: 21.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: DarkestSin
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 944
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 
- prevláda jedna oficiálna literatúra, ktorá neuznáva iné
-literatúra plní ideologickú funkciu (socialistický realizmus )
-dezinformovanie- násilné hľadanie socialistických znakov v literatúre

Periódy:

1.1945 - 1948 – zotrvávajú staré formy- naturizmus, realizmus, katolícka moderna
Snaha o demokratickú spoluprácu – Laco Novomeský – zjazd umelcov a vedeckých pracovníkov v BB. Rok 1948 požiadavky soc. realizmu- Fraňo Král, Ján Rob Poničan

2.1949-1955 – radosť z ukončenia vojny, strata istôt, oporný múr tvoria témy ako láska, rodný kraj, láska k žene. Vladimír Mináč, Rudolf Jašík- nesmie sa zabudnúť na hrôzy vojny.

3.1950-1960

a) ukončila sa etapa zdokonaľovania soc. realizmu- dosiahol zenit
b) nespokojnosť v lit., polemika so stavom lit. – Hamada vs. Mináč

4. 1961-1970

– 60. roky –pluralizmus – nové prúdy – vytvárajú sa alternatívne programy
1971-1980 - obdobie normalizácie, budovanie reálneho socializmu. 2. Zjazd slov. spisovateľov – niektorí boli vylúčení (kvôli kritike KS)- emigrácia, disidenti –L. Ťažký, D. Tatarka, J. Blažková
70. roky – nová generácia (oficiálne vydávaní autori) V. Šikula, L. Balek, P. Jaroš – vysoko kvalitná slovenská próza

3 prúdy po roku 1945 :

1.Reprezentatívny štýl - oficiálna lit.- Mináč, Lajčiak, Mihálik, Jašík
2.Lit. , ktorá je menej poplatná režimu – Rúfus, Bednár, Stacho
3.Lit. Druhého obehu – Disidenti (ostávajú doma) – Tatarka, Hamada, Ponická
- Emigranti – Šimečka, Mňačko , Blažková, Vnuk

A)Socialistický realizmus- jednotná zobrazovacia metóda, znaky- centrálne riadená, kvalita lit. klesá, autori píšu rovnako, kladný hrdina
B)1956-1960- názorová opozícia- Kritický pohľad – Témy – 1. Dedina 2. Vojna 3. Mladý človek

Socialistická próza – téma vojny a SNP

Peter Jilemnický – rom. Kronika – je to vzor pre autorov
Vladimír Mináč – rom. Smrť chodí po horách
rom. Včera a zajtra
rom. trilógia – Dlhý čas čakania
Živí a mŕtvi
Zvony zvonia na deň
Rudolf Jašík – rom. Mŕtvi nespievajú
rom. Námestie sv. Alžbety
František Hečko – rom. Svätá tma
Dominik Tatarka – rom. Farská republika

Kritický pohľad – téma vojny a SNP

Alfonz Bednár – rom. Sklený vrch
rom. Hodiny a minúty
rom. Cudzí
Ladislav Ťažký – novela Dunajské hroby
rom. Amenmária (s podtitulom : Samí,dobrí vojaci)
rom. Evanjelium čatára Matúša
trojnovela Kŕdeľ divých Adamov
zbierka noviel a poviedok Pochoval som ťa zaživa
Ladislav Mňačko – kniha próz Marxova ulica
rom. Smrť sa volá Engelchen
novela Nočný rozhovor

Socialistická próza – téma dediny a združstevňovania

František Hečko – rom. Drevená dedina
Dominik Tatarka – rom. Prvý a druhý úder
rom. Radostník (združstevňovanie)
budovateľský rom. Družné letá
Vladimír Mináč – próza Tmavý kút
Zbierka poviedok Na rozhraní
Rudolf Jašík – rom. Na brehu priezračnej rieky

Kritický pohľad – téma dediny a združstevňovania

Alfonz Bednár – rom. Hromový zub
rom. Deravý dukát
Rudolf Jašík – zbierka noviel Čierne a biele kruhy
Ladislav Ťažký – rom. 2 časti – Pivnica plná vlkov
1. Vojnová téma
2. Združstevňovanie – dopad na ľudí
František Hečko – rom. Červené víno

Samizdatová literatúra – šíri sa prostredníctvom známych, šuplíková literatúra

Dominik Tatarka – cestopisná próza Človek na cestách
2 novely – Rozhovory bez konca
1.príbeh – Kohútik v agónií
2.príbeh – Ešte s vami pobudnúť
Prútené kreslá
satira Démon súhlasu
vojnový rom. Panna zázračnica
Literatúra napísaná v emigrácií – Ladislav Mňačko – esej Siedma moc Kde sa končia prašné cesty
kniha Oneskorené reportáže
rom. Ako chutí moc

Téma mladého človeka – aktuálna v každej dobe

Rudolf Jašík – Soc. próza – téma vojny a SNP – Námestie sv. Alžbety
František Hečko – Krit. pohľad – dedina a združstevňovanie - Červené víno
Vladimír Mináč – dvojnovela – Niky nie si sama – 1. Marína 2. Žoržík

Autori súčasnej tvorby - Téma histórie

Ján Lenčo – Pomsta zo záhrobia science fiction poviedky
Egypťanka Nitokris
Čarodejník z Atén rom.
Zlaté rúno rom.
Odyseus, bronz a krv rom.
Žena medzi kráľmi
Kleopatrin milenec kniha poviedok
Milan Ferko – rom. trilógia – Svätopluk 1,2,3
rom. Svätopluk a Metod
dobrodružný rom. Jánošík
rom. Medzi ženou a Rímom
rom. Letia ako divé husi
rom. Láska na Slovensku
rom. Staré slovenské povesti
Anton Hykisch – rom. Čas majstrov
rom. Milujte kráľovnú
Vincent Šikula – rom. Matej
Ivan Hudec – rom. Pankharti
groteska Praotec Samo
povesti Biela pani, mŕtvy pán

Autori súčasnej tvorby – Téma mladého človeka

Jaroslava Blažková – novela Nylónový mesiac
Jahniatka a granti
Ohňostroj pre deduška
Ostrov kapitána Hašašvara
Anton Hykisch – Sen vchádza do stanice
Krok do neznáma
Stretol som ťa
Naďa
Andrej Chudoba – prózy Leto s pehavou pannou
Miesto pre dvoch
Pustý dvor
Vladímir Bednár – rom. Uhni z cesty
zbierka poviedok Divné hrušky s divnou vôňou
zbierka poviedok Nebrnkaj mi na city
Vincent Šikula – S Rozárkou
Pán horár má za klobúkom mydleničku
Ďuro, pozdrav Jura
Prázdniny so strýcom Rafaelom
Autori súčasnej tvorby – Téma vojny
Vincent Šikula – Majstri, Muškát a Vilma rom. trilógia
rom. Vojak
kniha poviedok Na koncertoch sa netlieska
Andrej Chudoba – dvojnovela Kde pijú dúhy
novela Odlúčenie
rom. Zázrak na konci sveta
Ján Johanides – rom. Slony v Mathausene
Autori súčasnej tvorby – Téma súčasnosti
Ján Lenčo – rom. Rozpamätávanie
rom. Roky v kine Úsmev
Vincent Šikula – zbierka poviedok Možno si postavím bungalov
novela Nebýva na každom vŕšku hostinec
Peter Jaroš - novela Popoludnie na terase
próza Urob mi more
rom. Zdesenie
zbierka poviedok Menuet
zbierka próz Krvaviny
rom. Trojúsmevový miláčik
rom. Tisícročná včela
rom. Nemé ucho, hluché oko
Ladislav Ballek – novely Útek na zelenú lúku
Púť červená ako ľalia
Biely vrabec
rom. Južná pošta
rom. Pomocník
rom. Agáty
rom. Lesné divadlo
rom. Čudný spáč
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.