Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Romantika

A romantika

A romantika művészeti irányzat, amely felváltja a klasszicizmust. Franciaországban alakult ki, ahol a felvilágosodás eszméi alapján kibontakozott a francia forradalom. A francia forradalom jelszava: szabadság, testvériség, egyenlőség volt. A francia forradalom megteremtette a kapitalista fejlődés lehetőségeit. Ez igen hamar felszínre hozta a társadalmi ellentéteket. A nép lelkesedett a forradalomért, úgy érezték megváltozik minden. Ezt a lelkesedést a klasszicizmus már nem tudta kifejezni. Létrejött a romantika. A romantika lehetővé teszi a művészek fantáziájának szárnyalását, csapongását.

A romantika jellemző jegyei:

  • a jelenből való kiábrándulás és a múltba fordulás, a múlt dicsőítése
  • élénk fantázián alapuló történetek
  • érzelmek
  • az ellentétek és szélsőségek : a szereplő vagy nagyon csúnya vagy nagyon szép
  • az írók sokat merítettek a népköltészetből

A romantika korszakai:

  1. preromantika – francia forradalom előtti időszak. Jellemzője a természet szépségének felfedezése.
  2. reakciós romantika - 1789-ben kitör a francia forradalom. Semmilyen változást nem hoz. A művészek kiábrándultak a jelenből és a dicső múltba menekültek.
  3. haladó romantika – megerősödött a kapitalizmus és lassan realista művek is megjelennek.

A romantika a legnagyobb eredményeket a zenében érte el (Liszt Ferenc, Beethowen, Chopin, Strauss, Berlioz, Wagner, Csajkovszkij, Smetana).
A festészetben a dicső múltat jelenítették meg. Jellemzőek a különös színhatások, a fény és árnyék ellentétei. A festészet kimagasló képviselője Delacroix. Legismertebb festménye A szabadság vezeti a népet.
Az építészetben jellemző, hogy feleleveníti a kor stílusát. Legismertebb a londoni parlament.

Az angol romantika

Jelentős képviselője:

Byron – angol főnemesi családból származott. Korának egyik legnépszerűbb költője. Európai körutazásra indult. Jár Spanyolországban, Portugáliában, Görögországban és Törökországban. Saját élményeit dolgozza fel Childe Harold zarándokútja című művében. Ez egy verses utirajz. A főhős tipikus Byroni-i hős. Lehangolt, pesszimista, a magányba húzódó ember.

Shelly – kalandos és viharos élete volt. A szabadság megszállóttja. Költészetében gyakoriak a végletes érzelmek, pl. ujjongás, kétségbe esés. Legismertebb verse az Óda a nyugati szélhez című szonett.

Keats – szeretett élni, annak ellenére, hogy szegény, beteg és csúnya volt. A szépség költőjének szokták nevezni. Azt vallotta, hogy a szépség igazság, s az igazság szépség. Legismertebb művei az ódái: Óda egy görög vázához.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk