referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viola
Streda, 18. mája 2022
Téma č.4 Humanizmus a renesancia
Dátum pridania: 21.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Smutnucka231
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 798
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 
Rómeo a Júlia

-ide o tragédiu 2 mladých ľudí, kt. pochádzajú z rozvadených rodín /Montekovcov, Capuletovcov/
-nenávidia sa a bránia im v láske
-až smrť Rómea a Júlie prináša zmierenie rodov
-autor vyzdvihuje potrebu lásky a právo na ňu, kritizuje nenávisť a nepriateľstvo

Miguel de Cervantes Savedra - Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha

-zámerom bolo zosmiešniť rytierske romány
-do konfliktu stavia dva svety: svet ideálov a svet skutočnosti
-témou je neúspešný súboj Dona Quojota s veternými mlynmi
-autor vyzdvihuje rozum, kritika feudálneho sveta

Daniel Krman ml. - Cestovný denník
Dynamickým a jednoduchým štýlom zachytáva príbeh cestovania. Zaujíma sa o život obyvateľov krajín, ktorými prechádza. Zaujíma sa o zvyky, obyčaje, odev, sociálne podmienky. Oboznamuje čitateľa s dôležitými historickými udalosťami. Všíma si slovanské národy.

Matej Bel - storicko-zemepisná vedomosť o novom Uhorsku
- spis, v kt. zverejnil výsledky svojich pozorovaní
- 4 zväzky, v kt. sa dotýka zemepisných, historických, národopisných ?, problémov hornouhorských stolíc
- vyzdvihoval starobylosť a pracovitosť Slovákov

Heroikomická postava
-Nevykonáva žiadne hrdinské skutky, ale do bodky plní príkazy svojich nadriadených
-Tým zdôrazňuje nezmyselnosť vojny a pseudohrdinstvo dôstojníkov rakúsko-uhorskej armády


Úvaha

- je subjektívny útvar a demonštrujeme to používaním 1.os. jed. č.
- je to útvar výkladového slohového postupu
- prostredníctvom úvahy sa vyjadrujeme a hodnotíme spoločnosť, jej myslenie a konanie
- autor zaujíma subjektívny postoj, avšak tento postoj musí byť podložený logickými, objektívnymi skutočnosťami
- vyskytuje sa v náučnom štýle (kritika, recenzia), v publicistickom štýle (úvodník, komentár) a v umeleckom štýle, a to v poézii (reflexívna lyrika), v próze a dráme (v reči rozprávača i v reči postavy)

Výrazové prostriedky: zdrobneliny, slengy, abstraktné výrazy, frazeologizmy, odborné termíny, metafory, opakovanie slov na začiatku vety.


Výklad
- je základným útvarom, patrí medzi písomné útvary
- zväčša sa prestupuje výkladový slohový postup s opisným slohovým postupom
- uvádzajú sa argumenty (dôkazy) a príklady
– používa sa v učebniciach, vedeckých publikáciách, článkoch
- cieľ – objektívne vysvetliť neznámy jav – 3. Os.

Rozdiely mezdzi úvahou a výkladom
- úvaha sa člení na odseky
- výklad sa člení na Ú, J, Z
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.