Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Téma č.23 Moderná svetová literatúra 20. storočia

Téma č.23 Moderná svetová literatúra 20. storočia

• Tematicky rôznorodá
• Množstvo spisovateľov
• Próza, poézia aj dráma
• Častou témou je tzv. Americký sen – cieľ, túžba jednotlivca po dosiahnutí moci, kariéry, slávy, peňazí – konflikty medzi človekom, ktorý sa snaží naplniť svoj individuálny sen a spoločnosťou
• 2. sv. vojna rôzne spracovaná

Jerome Salinger

• V dielach zobrazuje problémy dospievajúcich
• Román Kto chytá v žite
• Zbierky poviedok:
9 poviedok
Frannie a Zoey

- patrí k subjektivizácii
# román Kto chytá v žite - hlavná postava - 16 r. Holden pochádzal z dobre situovanej rodiny. Navštevoval strednú školu, kde zistil, ako sa žiaci k sebe správajú. Príbeh chlapca v rozprávaní (ja), kde autor vo vyjadrovaní Holdena zachytil presne život mladého chlapca, psychiku a spôsob vyjadrovania. Holden neznáša konvencie spoločnosti (chalanov, ktorí zabili, iba vyhodili zo školy). Odhodlal sa k spontánnemu protestu, nechcel byť tuctovým chlapcom, sníval o tom ako by pomáhal druhým.

Norman Mailer

- román Nahí a mŕtvi
- v románe ide o surovú realitu s psychologickou kresbou postáv
- nachádza sa tu množstvo retrospektívy, v ktorých sa Mailer zamýšľa nad tým, kde sa v ľuďoch berie bezcitnosť, ochota zabíjať, neznášanlivosť, ale aj o tom, čo to je skutočné priateľstvo, nezištná pomoc, humanizmus

téma: americká vojenská jednotka dobíja japonský ostrov nazvaný Anopopej
- zničení muži nakoniec zistia, že ich strašná výprava bola úplne zbytočná, pretože sa dozvedeli, že Japonsko sa dávno vzdalo
- kompozične sa delí na 4 časti, ktoré majú vlastné názvy:
1. časť – Vlna
2. časť – Hlina a tvar
3. časť – Rastlina a prízrak
4. časť – Brázda

Alexander Solženicyn

R A K O V I N A
Hlavné postavy : Oleg KOSTOGLOTOV – večný vyhnanec, mnohoročný politický väzeň
Pavel Nikolajevič RUSANOV – vážený zamestnanec, intelektuál
Ďomka – mladý 16-ročný chlapec, sirota
Zoja - študentka medicíny
Dr. Viera GANGARTOVÁ - mladá doktorka, Kostoglotová vysnená žena
Dej - Dejiskom románu Rakovina je onkologické oddelenie veľkej nemocnice ktoréhosi z miest v sovietskej Strednej Ázií v r.1955, kde sa ľudia zmietajú medzi fatalitou nevyliečiteľnej choroby a zábleskami nádeje na zázrak uzdravenia. Do toho „predpeklia“ vstupujú nové postavy a ide tu hlavne o retrospektívne odvíjanie osudov jednotlivých pacientov. Autor tu predstavuje rozmanité osudy a zaujímavé ľudské typy. V tomto diele sa Solženicyn prejavuje ako skvelý psychológ a nečakane aj ako básnik ľúbostného citu, lebo opisuje lásku mladej dvojice a taktiež jeden milostný, nenaplnený trojuholník.


Pod pojmom informácia rozumieme - správu, oznámenie o určitej udalosti alebo jave. V riadení sa však každá správa nepovažuje za informáciu (tak ako aj v bežnom živote), pretože správa je širší pojem ako informácia. Pod pojmom informácia sa rozumejú len správy vo vzťahuk systému riadenia a pre príjemcu znamenajú zmenšenie neistoty.
John Steinbeck

Ovocie hnevu
– kriticko-realistický a generačný román, v ktorom vystupujú 3 generácie rodiny Joudovcov.
DEJ: Joudovcom vyvlastnia farmu v Ocklahome, ktorí sa rozhodli pracovať inde. Putujú do Californie všetky 3 generácie. Cestujú na starom aute. Majú predstavu (vidinu) zárobku. Po namáhavej ceste starí rodičia zomierajú. J sa dostanú do utečeneckého tábora, pretože nenachádzajú prácu. Aj v Californii je kríza a poľnohospodárski robotníci štrajkujú. Dokonca ich považujú za „štrajkokazov“.

Do tábora prichádza polícia a zatknú vodcov štrajkujúcich. Joudov syn zabije šerifa, a preto sa musia skrývať. Prežijú ďalšie strasti. V závere románu sa Joudovej dcére Rose narodí mŕtve dieťa, bojujú proti povodni, ktorá zaplavila vagóny. Nakoniec prídu do schátranej stodoly, kde nájdu starčeka s malým dieťaťom a Rose zachráni toto dieťa svojím materským mliekom. Vo veľkej biede a nešťastí zachránili Joudovci ešte biednejších a z ich zúfalstva vznikla nádej a vôľa žiť.

Zisťujú, že California je v podstate iba nová Ocklahoma, že ani California nie je krajinou, ktorá zabezpečí svojím obyvateľom pokojný život. Aj tu sa túlajú tisícky ľudí, ktorí nevedia, čo sa stalo.
Vysvetlenie názvu – ovocie = hojnosť, hnev = uvedomenie si situácie, sú to ich vzbury, štrajky v čase svetovej hosp. krízy (30. roky).

Informácia

Rozlišujeme 2 stránky informácii:
• Kvantitatívna – syntaktická – zloženie správy z jednotlivých znakov (spracovanie počítačom)
• Kvalitatívna – sémantická – význam správy pre príjemcu

Druhy informácii:
1. Podľa obsahu:
• Ekonomické (cena, náklady výrobku)
• Neekonomické (spoľahlivosť, výkon stroja)

2. Podľa pôvodu:
• Externé (info o zákazníkoch, dodávateľoch)
• Interné (info o výrobe v podniku, veľkosti vlastného kapitálu)

3. Podľa stupňa agregovania (zoskupovania) informácii:
• Prvotné (faktúri, evidencia strojov)
• Druhotné (info o stave majetku, tržbách)

4. Podľa stupňa dôležitosti:
• Základné (počet pracovníkov, veľkosť kapitálu)
• Doplnkové (číslo skladu, číslo položky materiálu)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk