Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Boj proti fašizmu v slovenskej próze po roku 1945

MO 25 – boj proti fašizmu v sloven. próze po r. 1945


František Hečko

-veľký úspech dosiahol hneď svojím prvým románom:
Červené víno:
-spojil v ňom kritický realizmu s lyrizovanou prózou
-ide o generačný román s autobiografickými prvkami
-dej románu sa odohráva vo vinohradníckej oblasti na západnom Slovensku, v autorovom rodisku. (Suchú nad Parnou tu nazval Zelená Misa)
-opisuje osudy troch generácií rodiny Habdžovcov. Za prototyp románovej rodiny mu poslúžila vlastná rodina, on sám sa skrýva za postavou Marka Habdžu. -román podáva aj presný obraz o živote poľnohospodárov a vinohradníkov.

Dej:
Michal Habdža a jeho žena Verona boli bohatí, hrdí a panovační gazdovia. Nemohli odpustiť svojmu synovi Urbanovi, že nemyslel na majetok a oženil sa s chudobnou sirotou Kristínou. Ich spolužitie v jednom dome bolo také zlé, že Urban sa rozhodol s Kristínou i synom Markom odísť. Kúpili si na dlh dom a dva vinohrady vo Vlčindole. Urazený Michal Habdža dlhé roky nechcel o nich ani počuť. Urbanovej rodine pomáhala len prababička. Urban tvrdo pracoval a stal sa uznávaným vinohradníkom. Jeho rodina sa rozrastala, narodila sa dcéra Magdaléna a dvojičky Cyril a Metod. Urban ako stúpenec reforiem a pokroku vstúpil do vinohradníckeho spolku, ktorý však skrachoval a Urban sa zadĺžil, aby zachránil dom pred dražbou. Po vypuknutí vojny musel Urban narukovať, o gazdovstvo sa staral Marek.

Ich bieda v tomto období bola taká veľká, že Kristína prosila o pomoc svokra – Michala Habdžu. Ten sa správal povýšenecky, návšteva sa skončila konfliktom. (Ale st. Habža polovicu maj. zanechal Markovi). Keď to videla babka, vybrala sa do Vlčindola s jedlom, hoci vonku zúrila víchrica. Ráno ju našli zamrznutú. Vtedy sa starý Habdža nad nimi zľutoval a poslal im jedlo. Ďalšou tragédiou rodiny bola smrť dvojčiat – zomreli na záškrt. Kristíne sa narodilo posledné dieťa, ale Kristína bola veľmi slabá, chorľavela a o gazdovstvo sa musel starať vtedy už 14 – ročný Marek a Magdalénka. Po skončení vojny prišiel Urban domov, znovu sa pustil do práce, ale opäť kvôli podvodníkom sa dostal do ťažkostí. Keď videl, ako prichádza o všetko, začal piť.

Marek odišiel študovať do vinohradníckej školy. Po maturite sa vrátil domov a plánoval sobáš s Luckou Bolebruchovou. Kristína zomiera. Urban sa po Kristíninej smrti začal ešte viacej piť, zakrátko zomrel. Dom a vinice kúpil Silvester Bolebruch, niekdajší Urbanov nepriateľ. Marek a Lucka sa zosobášili, čo Silvester nevedel dcére odpustiť, lebo bol na rozdiel od Habdžovcov veľmi bohatý. Marek a Lucka, preto odišli zo Zelenej Misy – ticho a s prázdnymi rukami ako kedysi Urban a Kristína, odnášajúc si iba svoju lásku.


Vladimír Mináč

-bol hl. predstaviteľom socialistického realizmu v období socializmu
-písal romány, novely a poviedky, v ktorých prevládala téma SNP a budovanie socializmu v prvých povojnových rokoch.

Smrť chodí po horách

-jeho prvotina
-román o období SNP. Pri zobrazení SNP a života väzňov v koncentračnom tábore vychádzal z vl. zážitkoch. (Aktívne sa zúčastnil v SNP, v roku 1944 ho zatklo gestapo, bol väznený v koncentračných táboroch v Mathausene a v Dachau).
-román má dve dejové línie, ktoré sledujú osudy dvoch bratov, partizánov Petra a Jána Lotára.

Dej:
Zranený Peter sa dostane do zajatia Nemcov a potom do koncentračného tábora. Ján sa snaží uniknúť z nemeckého obkľúčenia. Napokon sa obaja bratia zachránia – Peter sa po oslobodení koncentračného tábora vydáva na cestu domov a Jánovej skupine sa podarí dostať cez front k Sovitskej armáde. Toto dielo nebolo ešte poznačené socialistickým realizmom, autor sa sústreďuje na pocity a myšlienky hlavných hrdinov.


Rudolf Jašík

-svojou tvorbou nadviazal na tradíciu slov. lyrizovanej prózy
-charakteristickým znakom jeho diel je lyrickosť a baladický tón (využíval obraznú reč – najmä metafory, personifikáciu a prirovnania).
-vo svojich románoch a novelách spracoval najmä 2 témy: život ľudí na Kysuciach (autor sa narodil na Kysuciach) a obdobie druhej sv. vojny (zúčastnil sa vojny a SNP).
Námestie sv. Alžbety

-román
-dej románu sa odohráva počas 2. sv. vojny v Nitre. Jeho ťažiskom je príbeh tragickej lásky dvoch mladých ľudí – slovenského chlapca Igora a židovského dievčaťa Evy. Román je odsúdením rasovej diskriminácie a fašizmu.

Hlavné postavy:
Eva Weimarová – židovka, dcéra drobného židovského podnikateľa Samka. Je obetavá, chápavá. Bojí sa doby, v ktorej žije, no vnútorne je silná.
Igor Mamar – ľúbi Evu. Má len 18 rokov, no v živote už zažil veľa ťažkého – má ťažko chorú mamu, ktorá zomiera v bolestiach. Otec je už mŕtvy. Kvôli peniazom musel opustiť miestne gymnázium. Živí sa príležitostnými prácami.
Holič Flórik – vtieravý, poklonkujúci holič, rozhodne sa robiť kariéru v Hlinkovej slovenskej ľudovej strane- gardista. Stáva sa vrahom židov – netvor.
Žltý Dodo – mestský povaľač a zhýralec. Je to udavač. Za peniaze udáva židov, ktorí vraj nenosia žltú hviezdu. Svedomie utápa v alkohole.
Maxi – tragická postava. Vizionár – vie, čo sa stane so židmi.

Dej:
Židia musia podľa nariadenia nosiť žltú hviezdu. Je to znak smrti. Igor takto odmieta rozdeľovať ľudí a Evinu hviezdu roztrhal. Flórik chce ísť s dobou a tak vo svojom holičstve vyvesil, židov neholím, ani nestrihám. Doba z Flórika vytiahla horšiu stránku. Verejne opovrhuje židmi. Chce zbohatnúť a spoločensky postúpiť – HSĽS. Židov začínajú odvážať do koncentrákov. Igor chce Evu zachrániť tým, že si ju zoberie za ženu a že ju pokrstia. Kňaz chce za pokrstenie 10 000. Igor peniaze nemá a Samko si peniaze odkladá kvôli živnosti – nedá ich. Situácia sa zhoršuje. Dodo udáva židov z predmestia. Holič Flórik ako gardista sľubuje pomoc zdeseným židom. Má im pomôcť ujsť. V skutočnosti ich za mestom zabije. Evu majú transportovať. Je medzi zajatými židmi. Fašistický dôstojník zabil malého chlapca za čokoládu a pomaranč. Eva chce mŕtve dieťa odniesť a vojaci ju zabili. Igorovi zomiera i mama. Pohrebu sa zúčastnia najmä židia.
Záver: Zúfalý Igor zabil zosobnenie svojho nešťastia – holiča Flórika. Chce spáchať samovraždu, zastavil ho miestny obuvník.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk