Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Maturitná otázka čislo 6

Preromantizmus – počiatočné štádium romantizmu / 1789 – 1848 /
1789 – Veľká francúzska buržoázna revolúcia 1848 – revolúcie v Európe
Heslo VFBR – „ Rovnosť, bratstvo, sloboda“ nebolo naplnené a jednotlivec sa dostáva do rozporu so spoločnosťou. Vznik nového smeru – Idealizmus / zakladateľ Hegel /. - uznáva cit, myšlienku, vedomie, nie rozum.

Sentimentalizmus – uznáva city
V spoločnosti sa uznávala úloha jednotlivca, vzniká kult silnej osobnosti / individualizmus /. Človek upadá do apatie, pesimizmu.
Znaky romantizmu: - mal v jednotlivých krajinách odlišné ciele - v literatúre sa objavujú výzvy do boja k revolúcii - uprednostňuje sa fantázia, cit - hrdina je v rozpore so spoločnosťou, pre dosiahnutie svojho sna často umiera - využívanie kontrastov / krása, ošklivosť, dobrý, zlý, láska, nenávisť / - využívanie historických námetov, návrat do histórie - miešanie literárnych druhov / lyrika + epika / a žánrov SYNKRETIZMUS - využívanie prvkov ľudskej slovesnosti, bez autorských práv - prvky hovorovej reči

Vznikol vo Francúzsku – zakladateľ Victor Hugo.
Predstavitelia: Johann Wolfgang Goethe - Utrpenie mladého Werthera – je napísaný vo forme listov a denníkových zápiskov. Mladý vzdelaný muž sa beznádejne zaľúbi do Lotty, nevesty, neskôr manželky svojho priateľa. Prežíva muky, nenachádza východisko zo situácie, a preto si zvolí dobrovoľnú smrť.
Prometeus – vyjadril odpor proti absolutistickej moci.
Faust – veršovaná dráma, nadväzuje v nej na stredovekú povesť o legendárnom doktorovi Faustovi. Hlavá postava drámy, učenec Faust, v úsilí byť absolútne dokonalý, uzavrie zmluvu s diablom Mefistofelom. Faust prežije lásky i sklamanie a nakoniec nachádza zmysel života v práci pre spoločnosť. V závere hry zomiera, ale Mefistofeles nezíska jeho dušu, pretože zasiahne vyššia moc, ktorá ocení Faustovu aktivitu.

Fridrich Schiller:
Zbojníci – hrdinom je Karol Moor, ktorého brat očierni pred otcom, aby získal majetok a Karolovu milú. Vtedy sa Karol vzbúri a aby sa pomstil, stane sa vodcom zbojníkov, bojuje proti nespravodlivosti. Po otcovej a bratovej smrti a dobrovolne vydá súdu.
Uklady a láska – ľúbostný vzťah šľachtického syna a meštianskej dievčiny predstavil spoločenské rozpory doby a nemožnosť ich prekonať. Hrdina, oklamaný intrigánmi, zapochybuje o vernosti svojej milej, usmrtí ju i seba.
Wiliam Tell – zobrazuje boj Švajčiarov proti habsburskému útlaku roku 1307. Keď Tell nevzdá úctu vystavenému klobúku, ktorý predstavuje symbol Habsburgovcov, nemecký miestodržiteľ Gessler ho prinúti zostreliť jablko z hlavy vlastného syna. Tell to urobí, syna pritom nezraní, ale Gessler ho dá uvrhnúť do väzenia. Tell z neho ušiel, zabil Gesslera a jeho výstrel sa stal výzvou do povstania, v ktorom Švajčiari vyhnali nenávidených Nemcov.
Mária Stuartová, Panna Orleánska, Don Carlos.

Henrich Heine:
Kniha piesní – čerpal z ľudovej slovesnosti
Nemecko, Zimná rozprávka – kritizuje nemecký nationalizmus a sociálnu nerovnosť
Časové básne – sú ostré politické verše.

Victor Hugo:
Cromwell – manifest romantického hnutia.
Hermani – hra znamenala víťazstvo romantickej poetiky, hoci vznešenosť prostredia a postáv pripomína klasicizmus.
Ruy Blas – dráma o láske kráľovnej k sluhovi. Autor vyzdvihol morálne a spoločenské kvality ľudového hrdinu.
Chrám Matky Božej v Paríži – dej sa odohráva v 15. storočí. Konflikt románu tvorí súboj dobra a zla, neresti a cnosti. Na pozadí veľkej gotickej katedrály sa odohrávajú osudy hlavných postáv – mladej cigánky Esmeraldy, pokryteckého kňaza Frolla a hrbáčaQuasimoda. Súčasťou deja je aj parížsky ľud ako kolektívny hrdina. Frollo zahorel vášňou k Esmeralde a keď ho ona odmietne, pomocou intríg dosiahne, že Esmeraldu obvinie z vraždy a odsúdia na smrť. Quasimodo, zvonár v Chráme Matky Božej, ju ukryje vo veži kostola. Kým bráni chrám pred ozbrojencami, Frollo Esmeraldu unesie. Keď ho ona opäť odmieta, vydá ju na smrť. Quasimodo zhodí Frolla z veže chrámu a sám dobrovoľne zomiera pri mrtvej Esmeralde. Pod jeho odpudzujúcim zovňajškom sa ukrýva šľachetné srdce. Pre román je typická harmonia kontrastov.
Kontempelácie – zbierka o jeho intímnom i politickom živote
Legenda vekov – je historiou ľudského rodu od jeho biblických začiatkov po 20. storočie
Bedári – zobrazil duchovnú premenu hrdinov, sympatizoval s ubiedenými a veril, že výchovou a mravným obodením človeka možno odstrániť zlo, biedu a zabrániť nespravodlivosti.
Robotníci mora – hrdinom je rybár, výnimočný jednotlivec, ktorý bojuje s oceánom, aby zachránil stroj stroskotanej lode, no nakoniec dobrovoľne zomiera, keď stratí lásku.
Muž, ktorý sa smeje – hrdina ma mrzký zovňajšok, ale krásnu dušu
Deväťdesiattri – opisuje vrcholný rok Francúzskej revolúcie

Michail Jurjevic Lermontov :
Démon – téma vzbúry, slobody, ale aj osamelosti, v ktorej sa hrdina vzbúri proti Bohu, preto je odsúdený k večnej samote.
Hrdina našich čias – skladá sa z piatich noviel spojených ústrednou postavou hrdinu. Hrdina Pečorin je individualizovaný a súčasne zovšeobecňujúci typ tzv. zbytočného človeka, vzdelaného, ale presýteného životom a nudou. Je nespokojný so sebou i so svetom, ale neurobí nič preto, aby niečo zmenil. Nakoniec nezmyselne zomiera.

Alexander Sergejevič Puškin :
Boris Godunov – chcel cez minulosť zobraziť prítomnosť a úlohu ľudu v dejinách. Spracoval tému boja o moc medzi samozvancom a Godumovom začiatkom 17. storočia.
Eugen Onegin – predstavuje rámec romantizmu. Hrdina je vzdelaní šľachtic s kritickým vzťahom ku spoločnosti, ale v podmienkach vtedajšej spoločnosti nemohol uplatniť svoje schopnosti. Je typom tzv. zbytočného človeka.
Piková dáma, Kapitánova dcéra

Adam Mickiewicz:
Oda na mladosť – hymna Slovanov
Balady a romance
Sándor Petofi –Obeste kreáľov, Víťaz Janko, Apoštol

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk