Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hájnikova žena

Autor: Pavol Országh Hviezdoslav

Literárny druh: lyrizovaná epika
Literárny útvar: básnická skladba

Kompozícia: 15 častí, pozdrav a zbohom.

Idea: Boj medzi dobrom a zlom, neskoršie víťazstvo dobra.

Téma: Život na dedine, zobrazenie zlého vzťahu zemianstva k poddaným.

Hl. postavy:
MICHAL ČAJKA- syn zosnulého hájnika, nový hájnik, čestný, sebavedomý, hrdý, svedomitý, niekedy vznetlivý muž
HANKA- Miškova žena, je milá, pozorná, obetavá, verná, i keď niekedy žensky rozmarná.
ARTUŠ VILLÁNI- zeman, sebecký, panovačný aristokrat, ktorý chce za každú cenu dosiahnuť svoj cieľ. I za cenu obetí.

Príbeh lásky a tragédie trojice mladých ľudí – hájnika Michala Čajku, jeho ženy Hanky a pána Artuša Villániho – zasadil do prekrásnej hornooravskej prírody. Dej je prerušovaný autorovými úvahami (reflexie) a piesniami (maliniarok, poľovnícke piesne).
Lyrickoepickú skladbu Hájnikova žena začal Hviezdoslav písať po príchode do Námestova v roku 1883 a prácu na nej ukončil v roku 1886.

Dej:
Pozdrav
Autor pozdravuje lesy, hory a vyjadruje svoju lásku k nim. Považuje ich za ozdravujúci prostriedok.

I. spev
Opis hájovne i prostredia okolo nej. Autor vyjadruje predtuchu, že i do takého pokojného kúta môže vôjsť zlo.

II. spev
Starý horár Čajka zomrel náhle v lese. Hoci mal osemdesiat rokov, bol čulý až do smrti. Jeho jediný syn Michal šiel slúžiť k polesnému. Po roku od neho odišiel, hoci ho polesný najprv nechcel pustiť. Napokon mu dal odporúčanie. Michal sa vybral rovno do kaštieľa a jeho smelosť mu pomohla k tomu, že dostal miesto hájnika po svojom otcovi.

III. spev
Michal dobre plnil svoje povinnosti a žil spokojne. Chcel sa oženiť. Jeho milá Hanka pochádzala z bohatej rodiny a mala veľa pytačov. Chcela však len Michala. Rodičia s ním najprv nesúhlasili, neskôr privolili. Na jar sa mladí vzali. Svadba trvala tri dni. potom mladomanželia ostali v hájovni na Podvrší.

IV. spev
Vyjadrenie autora svojich názorov na šťastie. Všeobecne prevláda názor, že k šťastiu je potrebný majetok, bohatstvo, že treba hýriť a zabávať sa. V skutočnosti môže šťastie vládnuť aj u chudobných a skromných, treba na to úsilie ovidvoch, ako to bolo u Čajkovcov.
V. spev
V nedeľu chodievali Čajkovci do kostola. Raz mala Hanka zlý sen a bála sa o Miška. Ale v kostole sa jej obavy rozplynuli.

VI. spev - Pieseň
Tento spev vyjadruje harmóniu v živote Čajkovcov.

VII. spev
Autor vyjadruje predtuchy o blízkom zvrate šťastia mladých Čajkovcov. Hanka bola raz sama doma a prala. Do hájovne zavítal šľachtic Artuš Villáni so svojím sluhom. Artušovi sa švárna Hanka zapáčila. Vypýtal si vodu a kvet z jej záhradky. Keď Hanka vylievala vodu z krčaha, našla v ňom zlaté dukáty. Zahodila ich aj s krčahom. Michalovi príhodu zatajila.

VIII. spev
Čas uteká, je koniec leta. Dedinčania chodia na maliny.Autor opisuje rozhovory a piesne dedinských dievčat. Dve deti, starši Ondrej a mladší Janko, boli tiež s maliniarkami v hore, ale zatúlali sa. Prišli k hájovni. Hanka v nich spoznala svojich kmotrencov. Dala im najesť a potom ich poslala domov. Len čo odišli, prišiel Artuš Villáni. Hanka sa mu skryla v dome a vymkla ho. Artuš sa veľmi nahneval, ale nakoniec bol nútený odísť. Hanka si zaumienila zveriť sa Michalovi ale neurobila to.

IX. spev
V prvej časti spevu sú zachytené poľovnícke piesne. Ďalej autor opisuje krásy nastupujúcej jesene. V Čajkovom revíri je poľovačka, ktorú organizuje Villáni. Na nej vznikne roztržka medzi ním a Čajkom. Potom sa odoberie k hájovni, kde sa snaží znásilniť Hanku. Hanka ho v sebaobrane zabije. Miško, nemajúc pokoja, ho sleduje a nájde ho v pitvore mŕtveho. Prinúti Hanku prisahať, že nič nevyzradí a na druhý deň sa sám udá.

X. spev
Po Miškovom uväznení Hanka odišla bývať k svojim rodičom, ktorí jej neustále vyčítali sňatok s Michalom. Keď jej matka zomrela a otec zvrhol vinu zo smrti na Hanku, Hanka ušla. Pomiatla sa a túlala sa prírodou.

XI. spev
Začalo sa pojednávanie o vražde. Žalobca tvrdil, že to bola lúpežná vražda, obhajca nechcel veriť, že zabil Michal. Do súdnej siene neočakávane vtrhla pomätená Hanka a povedala, že Villániho zabila ona. Michala a Hanku oslobodili.

XII. spev
Rôzne ľudové piesne.

XIII. spev
Hankina pomätenosť ešte trvá. Miško zachránil starého Vllániho a jeho dcéru. Za odmenu chcel odpustenie, čo mu Villáni udelil.

XIV. spev
Sedem hviezd spieva svoju pieseň.

XV. spev
V horárni na Podvrší ide všetko po starom. Jediná novinka je syn Čajkovcov Janíčko. Manželia žijú opäť v zhode a porozumení.

Zbohom
Autor sa lúči s prírodou, ale sľubuje, že bude na ňu spomínať.


Konflikt: poddaný(Michal)-zeman(Artuš Villáni)
napäté situácie- tichá príroda
hájnikova chatrč-zemianské kaštiele
Jazykové umelecké prostriedky:
Epiteton: slastný ťah, tichá voda, osamelý topoľ
Metafory: tíško si sedá, v ušiach mi zvoní
Prirovnania :sťa by otcovi z oka vypadol, kaštieľ ako zmĺkly chrám
Personifikácie: jeseň žltosť znáša, (topoľ) jak siahať chcel by, mihotavé tiene
Klimax- „Či čuli ste už padať les?
Videli kedy,jak sa valí,
Videli pád a čuli ston!?“
Nárečové slová: ..smavemu, sšimral a mu cmukol....hnala cez pitvor.....chvoje dym...

Citát: „Len okamih tam pobudnutia,už mŕtvie bôľ, už slabnú putá, Za jedno: ľud je iba ľud
zrak čistí sa, tlak voľneje, ten čakať môže dokiaľkoľvek, i oživujú nádeje.“
„Práca dáva zmysel a hodnotu ľudského života.“

Môj vlastný názor: Toto dielo sa mi veľmi páčilo, ale čítalo sa veľmi ťažko, pretože je písané v nárečí a niektoré slová mi boli cudzie. Zanecháva aj posolstvo do dnešnej doby a malo by byť aj vzorom dnešnej generácie.

Zdroje:
P.O.Hviezdoslav.:Hájnikova žena, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1963 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk