referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Nedeľa, 3. decembra 2023
Česká literatúra
Dátum pridania: 11.08.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adamsuja
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 935
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 

Spisovatelia sa museli vyrovnať s Mníchovským diktátom, okupáciou, vojnou i oslobodením. - Pôsobí skupina 42 (tvorili ju spisovatelia aj umelci) - Básnici až v roku 1947 pod cyklom Mladá poezie - debutoval zbierkou básní Paní jitřenka. Pred odchodom do exilu vydal zbierku Hledáni přítomného času, písal po anglicky, až v roku 1979 mu všla česká zbierka Stará bydlište

Skupina RA – vyšla zo skupiny 42, vedúcou osobnosťou bol Ludvík Kundera

Ludvík Kundera : činný najmä po vojne. V 60. rokoch prekladal najmä z nemčiny a písal divadelné hry (Totálni kuropění)

František Halas : v básnickej zbierke Naše paní Božena Němcová hľadal oporu v historických osobnostiach českého národa. Po oslobodení sa uzatvára do svojho básnického sveta, vidí životnú tragiku, najmä pod vplyvom kritiky namierenej proti nemu. Nazývali ho predstaviteľom „starého sveta“ sveta rozkladu a zániku. V poslednej zbierke A co vyslovuje obavy pred neistotou sveta, vyšla až po jeho smrti.

Oldřich Mikulášek : v zbierke Pulsy zachytáva životný rytmus veľkomesta. Hlavného nepriateľa vidí v ľudskej ľahostajnosti. K vrcholným dielam českej poézie 60. rokov patria zbierky Svlékaní hadú, To královské, Šokovaná rúže. V knihe veršov Agogh reaguje na udalosti posledných rokov. Zbierka vyšla až v roku 1980 v Mníchove a roku 1989 v Čechách. Pod názvom Veliké černé ryby a dlouhý bílý chrt vyšli básne z rokov 1971 –1975. Charakteristickou črtou Mikulášekovej tvorby je úsilie vysloviť to, čo človeka ťaží, čo je v ňom temné.

František Hrubín : do kraja svojho detstva sa vrátil v dielach Romance pro křídlovku – je to lyrický príbeh z mladosti, príbeh prvej lásky. Príbeh začína v noci 28. augusta 1931. Príbeh je presne datovaný. V prvom období tvorby sa predstavil ako lyrik, ktorý s náboženskou pokorou prejavuje sociálne a národné problémy. Zbierka Hirošima vyjadruje obavu, strach, úzkosť z budúcnosti. Ďalšie roky venoval Hrubín tvorbe pre deti a mládež: Hrajte si s námi, Mánesúv orloj. Zbierka Muj zpěv vyjadruje smútok z krátkosti ľudského života, smútok nad tým, že človek raz musí opustiť túto zem. Básnická skladba Proměna spája minulosť s prítomnosťou. V lyrickej hre Srpnová neděle pripomínajúcej Čechovove a Šrámkove hry, poskytuje divákovi podnety na zamyslenie sa nad samým sebou a svojím životom medzi ľuďmi.

Karel Šiktanc : debutoval po 2. sv. vojne zbierkami Tobě živote!, Vlnobití ... v ktorých tlmočí „poéziu všedného dňa“. Začiatok nového vývoja predstavujú zbierky Zaříkávání živých a Horoskopy. Jeho verše sa mohli šíriť len prostredníctvom ilegálnej edície Petlice = zbierka Český orloj. Zbierka Jak se trhá srdce mohla vyjsť len v Mníchove.

Jadro českej povojnovej prózy tvoria diela, ktoré sa tématicky viažu na roky okupácie. Vychádzajú z osobných skúseností autorov. Pod vplyvom socialistického realizmu dochádza k zjednodušenému chápaniu umenia, preceňuje sa výchovná úloha literatúry, málo pozornosti sa venuje estetickej funkcii a tvorivej individualite.

Ján Otčenášek : v románoch Plným krokem, Občan Brych a novele Romeo, Julie a tma čerpá námet z obdobia protektorátu, tesne po atentáte na Heydricha. Vtvoril novodobé postavy shakespearovskej tragédie, ktorých láska sa končí tragicky. Láska študenta Pavla a sktývajucého židovského dievčaťa (Ester). Končí sa smrťou dievčaťa (Ester). K postave Pavla sa vrátil v románe Kulhavý Orfeus v ktorom zobrazil generáciu dospievajúcu za protektorátu. Posledný román Když v ráji pršelo vydal v roku 1972 posmrtne vyšiel román Pokušení Katarína.

Bohumil Hrabal : novela Ostře sledované vlaky ktorá bola aj sfilmovaná vyjadruje návrat k nemeckej ikupácii. Do literatúry vstúpil takmer pädesiat ročný. V poviedkach nadväzuje na J. Haška. Vlastné osudy po roku 1968 opísal v knihe Proluky. O jeho živote rozpráva jeho manželka, ktora odhaľuje charakter spisovateľa zastrašovaného tajnou bezpečnosťou. Jeho diela vychádzali v upravených verziách, ale jeho zahraničné preklady vychádzali v pôvodnych verziách.

Milan Kundera : v básnickej zbierke Člověk záhrada širá zdôrazňuje tvorivý subjekt básnika, konflikty medzi jednotlivcom a kolektývom. So súčastnosťou polemizoval v zbierke Monology. Videl rozpory medzi citovým vzťahom medzi mužom a ženou. S veľkým ohlasom sa stretla jeho kniha poviedok Směšné láasky. Všetky boli sfilmované: Nikdo se nebude smát, Já trúchlivý Buh, Sestřička mých sestřiček. Na tematiku Směšných lásek voľne nadvezuje aj prvý veľký román Žert. Konfrontácia dvoch vysokoškolákov ktorý sa počas života zblýžili.Celý príbeh je zaujímavý tým, že pozostáva z niekoľkých vnútorných monológov hlavných postáv. Od roku 1975 pôsobil jako hosťujúci profesor na univerzite v Rennes. Roku 1979 bol zbavený českoslovensého štátneho občianstva, emigroval do Francúzka. Kde vydáva romány život je jinde, Valčík na rozlučenou, Mesmesitelná lehkost bytí.

 
Podobné referáty
Česká literatúra SOŠ 2.9825 320 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.