referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Streda, 6. decembra 2023
Maturitné otázky zo SJ
Dátum pridania: 08.10.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adamsuja
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 11 783
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 33.1
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 55m 10s
Pomalé čítanie: 82m 45s
 

9. Literárna moderna - jednotlivec sa stavia nad celok - individualizmus, pocity smútku, beznádeje, smrti a tragický pohľad na skutočnosť. Nastupujúca generácia hľadala nové možnosti a nové cesty poézie. Literárna moderna sa opierala o spirituálne duchovné hodnoty. Spájali tradičné, kresťanské hodnoty, aké im poskytoval symbolizmus, poetizmus, surrealizmus. Najznámejší autori - Ivan Krasko, Janko Jesenský, Vladimír Roy.

10. Medzivojnová literatúra - zážitky z 1. svetovej vojny- spomienky na mladosť, detstvo, domov - povojnová skutočnosť - súčasná problematika. Najznámejší autori: Poézia 20. roky: Martin Rázus, Š. Krčméry, J. Smrek, 30. r: R. Fábry, Š. Žáry; Próza 20. roky: L. N. Jége, J. C. Hronský, 30. roky: Ľ. Ondrejov, M. Figuli; Dráma 20. .r: Štefan Kralich, 30. roky - I. Stodola, J. B. Ivan.

11. Súčasná literatúra: predstavitelia vo svojich dielach opisujú krásy Zemplínu ako: Pavol Horov. Opis Liptova - Ján Kostra. Častou témou je motív matky, detstva, rodného domova, ženská krása ale taktiež téma vojna a mier. Najznámejší autori: Pavol Horov - Nioba matka naša, Návraty, Zradné vody spodné, Ján Kostra - Hniezda, Moja rodná, Puknutá váza, Andrej Plávka – Kosodrevie, Za ten máj, Ave Eva, Milan Rúfus - Až dozrieme, Chlapec, Chlapec maľuje dúhu.

Úloha č. 2 Vysvetlite rozdiel medzi jednoduchou vetou a súvetím, v ukážke nájdite jednoduchú vetu a podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou prívlastkovou

Jednoduchá veta: má jedno sloveso, môže byť holá alebo rozvitá; Súvetie: Sú to dve a viac viet. Z nich je najmenej jedna hlavná, lebo môže stáť samostatne a ostatné su vedľajšie. Súvetie môže byť zostavené aj z viacerých hlavných viet, vtedy ide o priraďovacie súvetie. Ak ide o vzťah hlavných a vedľajších viet, ide o podraďovacie súvetie. Vedľajšia veta prívlastková: To je názor, ktorý šeptom vyslovuje celé mesto.; Jednoduchá veta: Ale dobrý môže byť aj názor iného!

Téma č. 2 Úloha č. 1 Uvažujte nad spôsobom riešenia konfliktu v renesančnej literatúre W. Shakespeara, vysvetlite pojmy humanizmus a renesancia

Pomôcky : čitateľský denník

Pojem humanizmus a Renesancia (14 - 17 st.) Umelecký smer, vzniká v Taliansku a v Španielsku, významné geografické objavy, vedecké objavy, vynález kompasu, strelné zbrane, kníhtlač, rozvoj priemyslu, vznik novej spoločenskej triedy- buržoázie cieľ renesancie-obrodenie človeka v duchu antických predstáv a ideálov a znovuzrodenie antiky. Obracala sa k svetskému životu autori používali len národné jazyky a štylistika ich diel bola jednoduchšia.
Slovenská humanistická a renesančná literatúra( 1500- 1780 ) - turecké vpády, reformy, protihabsburské povstania Bočkaja a Bethlena, založenie Academie Istropolitany . V humanizme sa už rodí zmysel pre konkrétnu individualitu. Literárna renesancia: Ján Bocacius, Ján Filický
Latinský literárny humanizmus: Martin Rakovský - teória ideálnych štátov. Dielo - O spoločenských vrstvách v štáte a príčinách prevratov v kráľovstvách a cisárstvach - O svetskej vrchnosti Jakub Jakobeus.
Dielo: - Slzy , vzdychy a prosby slovenského národa "Slovenské hory, slovenské rieky, žalostne plače. Plače nad deťmi mojimi, nad sudbou, nad veľkým bôľom."

Talianska literatúra:
Próza: Giovanni Boccaccio - zakladateľ taianskej renesančnej prózy. Dielo: Dekameron- -vrcholné dielo európskej novelistiky - 100 noviel, v ktorých rozpráva 10 mladých ľudí počas 10 dní na florentskom vidieku Lyrika: Francesco Petrarca - vzor pre európsku lyriku. Dielo: Spevník- 366 básní - ľúbostné sonety, kt. venoval milovanej Laure - má dve časti - Život Laury - Smrť Laury. Autor v prvej časti vyjadruje lásku k žene, v druhej časti sa vyrovnáva s jej stratou.
Dante Alighieri -Božská Komédia -rozsiahla básnicka skladba,vznikla podľa vzoru antických eposov -má 3 časti - peklo - očistec - raj. Dej: Duša autora putuje po záhrobí, sprevádza ju rímsky básnik Vergílius - symbol dokonalosti, rozumu. V časti "Raj" dušu autora sprevádza jeho milá Beatrice. Hl.myšlienka: Autor vyjadruje typické postoje človeka vo vzťahu k druhému svetu.

Francúzska literatúra:
Francois Vilon- žil búrlivým životom. Dielo: Malý testament- venoval priateľom pri odchode z Paríža. Veľký testament- spomienky na mladosť.
Francois Rabelais - mimoriadne vzdelaný básnik, lekár, profesor. Dielo: Garantua a Pantagruel- groteska na rytierske romány a stredoveké eposy.

Španielska literatúra (16.-17.stor.):
Lope de Vega- zakladateľ komédie. Dielo : Učiteľ  tanca, Záhradníkov pes.
Miguel Carvantes Saavedra- vrchol špan. lit. Dielo : Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha. Pomocou 2postáv - Dona Quijotta a jeho sluhu Sancha Panzu porovnáva rozdielny pohľad na realitu. Don Quijote - symbolizuje človeka rojka,ktorý odmieta realitu,žije vo svete svojich snov. Sancho Panza - racionálny človek,symbolizuje "zdravý sedliacky rozum" .

 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.