referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Iveta
Pondelok, 27. mája 2024
Maturitné otázky zo SJ
Dátum pridania: 08.10.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adamsuja
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 11 783
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 33.1
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 55m 10s
Pomalé čítanie: 82m 45s
 

Anglická literatúra (14. - 16.stor.):
William Shakespeare - Komédie: Skrotenie zlej ženy, Sen noci svätojánskej,Mnoho kriku pre nič, Veselé panie z Windsoru. Historické hry: Richard III., Henrich IV., Július Ceasar. Najvýznamnejšie diela Shakespera sú tragédie: Hamlet, Othello, Rómeo a Júlia. Rozbor tragédie Hamlet: Hl.postava - Hamlet dánsky princ, bojuje v ňom túžba naplniť svoje sny s povinnosťou, pomstiť sa za vraždu otca. Prežíva stratu ideálov a uvažuje o zmysle života - Byť či nebyť - to je jeho hlavná dilema. Dej: odohráva sa na dánskom kráľovskom zámku Elsinor po smrti kráľa, Hamletovho otca. Jeho duch sa začne zjavovať na hradbách a prezradí Hamletovi, že bol žavraždený vlastným bratom Claudiom. Duch kráľa zaprisahá Hamleta, aby ho pomstil. Claudius robí proti Hamletovi intrigy spolu s Poloniom. Hamlet sa rozhodne predstierať šialenstvo a opustí Oféliu, aby ju chránil. Omylom zabije Polónia, ktorý sa skryje za záves, aby vypočul rozhovor Hamleta a matky. Claudius ho uväzní a posiela do Anglicka. Hamlet utečie, vracia sa do Dánska. Zistí, že Ofélia sa od žiaľu zbláznila a utopila. Oféliin brat vyzve Hamleta na súboj, chce ho zabiť otráveným kordom. Pri súboji sa im kordy vymenia a zomiera Oféliin brat Laerdes. Pred súbojom si kráľovná pripije otráveným vínom, ktoré je určené Hamletovi a zomrie. Hamlet zranený pri súboji z posledných síl zabije Klaudia a sám tiež zomrie. Hrdina nenachádza východisko. Žiadne riešenie nie je vyhovujúce a uspokojujúce. Ani spravodlivosť nám neprináša uspokojenie, pretože ani ľudské zákony a ich naplnenie nemôžu premôcť smútok človeka.
Geoffrey Chaucer - Tvorba : Cantenberské poviedky

Úloha č. 2 Nájdite v ukážke jazykové prostriedky typické pre úvahu, preštylizujte časť do prozaického textu tak, aby ste zachovali pôvodný útvar. Úvaha : usiluje sa zachytiť vzťahy medzi analyzovanými faktami a javmi, ale posudzuje ich zo subjektívneho hľadiska rečnícka otazka -zvolanie -monológ - zamýšla sa nad životom a smrťou -epiteton - šípy zlostnej šťasteny. Prozaický text : Hamlet sa zamýšľa nad veľkou otázkou Byť či nebyť , pásmo rozprávača, pásmo postáv s využitím priamej reči. Trápi ho, uvažuje nad tým , čo je pre šľachetnosť ducha, či je lepšie trpne znášať strely a šípy zlostnej šťasteny alebo sa vzbúriť.

Téma č. 3  Úloha č. 1  Objasnite ideu slovanskej vzájomnosti a jej odraz v diele Jána Kollára a Jána Hollého. Porovnajte myšlienky humanity a vlastenectva v dielach Slávy dcera a Svatopluk.

Pomôcky: čitateľský denník

Osvietenské hnutie sa zakladalo na dôvere v rozum a na pravde poznanej buď rozumom, alebo skúsenosťou. Osvietenstvo presadzovalo slobodu myslenia a presvedčenia (hlásalo, že všetci ľudia sú si od prírody rovní), umenie sa zakladalo na vzájomnej súhre rozumu a citu. Osvietenci vyzdvihujú na 1. miesto individuálnosť ľudského citu a inštinktu. V literatúre sa upúšťa od prísnych tematických a formálnych predpisov. Idea Slovanskej vzájomnosti sa stáva aktívnym myšlienkovým prúdom Slovenského národného hnutia: posilňuje sa záujem o slovanstvo a štúdium slovanských jazykov, literatúry a dejín Slovanov. Rusko zvíťazilo v boji proti Napoleonovi a ostatné slov. národy sú hrdé na svoju príslušnosť a očakávajú pomoc od toho najväčšieho slov. štátu. Veria, že Slovania dosiahnu v budúcnosti také významné postavenie, aké majú štáty západnej Európy (očakávanie pomoci od Ruska neprinieslo žiadny efekt, lebo Rusko bolo hosp. nevyspelé).

Ján Kollár: - študoval v Nemecku, kde mal možnosť sledovať rast národného povedomia Nemcov (ktoré neraz prerástlo v šovinizmus). Kollár porovnáva toto národné uvedomenie s uvedomením Slovanov a konštatuje, že je oveľa menej rozvinuté. Slávy Dcéra - skladá sa z Předzpěv-u (je to najvýznamnejšia a najpôsobivejšia časť skladby) a z 5. spevov: I. Sála II. Labe, Rýn, Vltava III. Dunaj IV. Lethe (slovanské nebo) V. Acheron (slovanské peklo). V I. speve básnik spomína na krásne časy v Jene a lúči sa s Mínou (ide o dcéru evanjelického pastora – Frederiku Schmidtovú, kt. básnik nazýval Mínou. Zamiloval sa do nej, chcel si ju vziať za ženu, ale jej rodičia nesúhlasili so svadbou, lebo nechceli aby sa odsťahovala do zaostalej krajiny – Uhorska. Ich vzťah sa naplnil až po 16. rokoch a žili v Pešti). V II. a III. speve putuje po slovanských krajinách a krajoch vyznačených riekami a opisuje svoje dojmy z polabských, pobaltských a našich krajín, pričom vkladá do tohto opisu rozmanité úvahy. V IV. speve prechádza s Mínou medzitým údajne mŕtvou po slovanskom nebi, aby oslávil všetky vynikajúce osobnosti slovanských dejín. V V. speve sa dostáva do pekla a zatracuje všetkých odrodilcov a tých, ktorí nežičili slov. národu. Najsilnejším miestom Slávy Dcéry je Předzpěv. Ide o mimoriadne pôsobivú elégiu nad slovanskou minulosťou, v ktorej víťazilo násilie nad spravodlivosťou. Napriek tomu, že si básnik uvedomuje utrpenie Slovanov, neprejavuje nenávisť voči iným národom, ale obracia ju konkrétne na zotročovateľov.
Je presvedčeným humanistom, ktorému ide predovšetkým o človeka a o jeho slobodu. Obsahovo Předzpěv hovorí o básnikových obavách o budúcnosť Slovanov, kt. vyplýva z jeho skúsenosti počas študijného pobytu v Nemecku: tu sa prechádza po miestach, kde kedysi žili Slovania, o čom svedčia nápisy na náhrobných kameňoch, ale v súčasnosti títo Slovania buď vymreli, alebo splynuli s nemeckým obyvateľstvom.

Niečo o Hollom: Svatopluk: Jeho podklad tvoria historické fakty z 9. storočia: veľkomoravský panovník Rastislav úspešne čelí náporom východofranskej ríše, kt. si chce podmaniť slovanské kmene na Morave a na Slovensku. Ku dramatizácii deja prispeje zrada Rastislavovho synovca Svätopluka. Ten vydáva Rastislava Nemcom, ktorí ho oslepia a zatvoria do kláštora. Keď si Svätopluk uvedomí svoj pôvod, ozve sa v ňom vlastenecké cítenie a chce napraviť a odčiniť svoju zradu. Rozhodne sa postaviť na čelo Slovanov a viesť ich v boji pod Devínom v boji proti Nemcom. Po víťaznom boji prijíma kráľovskú korunu.
Cyrilo-Metodiáda: Epos o Slovanských apoštoloch, pričom územným centrom deja je Slovensko. Hollý sa zaoberá príchodom svätcov na Moravu, vykresľuje ich život a pôsobenie na našom území. Odôvodňuje potrebu slovanského jazyka, pretože jednoduchý ľud nerozumel bohoslužbám, ktoré sa konali dovtedy v latinskom alebo v hebrejskom jazyku.
Sláv: Alegorický boj mierumilovných Tatrancov s lúpežným kmeňom Čudov (Maďari), ktorých viedol Bondor. Na čele Tatrancov stál Sláv, ktorý porazil kmeň Čudov.
Selanky: Ide o 21 idylických básní, v ktorých oslavuje prírodu a prácu jednoduchého človeka. Je to prvé dielo slov. literatúry, ktoré ospevuje ľud.

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.