referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dorota
Pondelok, 6. februára 2023
Maturitné otázky zo SJ
Dátum pridania: 08.10.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adamsuja
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 11 783
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 33.1
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 55m 10s
Pomalé čítanie: 82m 45s
 

Porovnanie: Diela sa zhodujú v tom, že v oboch príbehoch ide o silný citový vzťah medzi mužom a ženou. Odohrávajú sa v tažkej politickej, či spoločenskej situácii a ich láska je ohrozená. No nastáva tam aj zásadný rozdiel v záveroch príbehu, v Hugovom diele je Esmeralda, hlavná, ženská, kladná postava popravená a Quasimodo, ktorý je do nej zaľúbený umiera pri nej. V Puškinovom diele sa všetko končí šťastne pre zaľúbený pár.

Úloha č. 2 Nájdite v ukážke 2 slová, v ktorých sa uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení, vyhľadajte slovo, v ktorom sa toto pravidlo neuplatnuje, určte, podľa akého vzoru sa skloňuje.

Pomôcky: Pravidlá slovenského pravopisu

Dívajúc, úbohý- uplatňuje sa rytmické krátenie
vtáčí- neuplatňuje sa rytmické krátenie, vzor páví

Téma č. 5  Úloha č. 1  Analyzujte obraz ľudu, človeka a prírody v tvorbe Andreja Sládkoviča a P.O. Hviezdoslava. Zaraďte obidvoch básnikov do slovenského literárneho kontextu

Pomôcky: čitateľský denník

Andrej Sládkovič - Evanielický farár, študoval na lýceu v Banskej Štiavnici kde dával súkromné hodiny u rodiny Pišlovej a tam sa zaľúbil do Márie, ich dcéry. Ďalej študoval na lýceu v Bratislave a na univerzite Halle - zoznámil sa tu s Heglovou filozofiou, nemeckou kultúrou a dielom Puškina . Pôsobil ako vychovávateľ v Rybároch pri Zvolene a ako farár v Radvani nad Hronom, kde aj zomrel.
Dielo : Sôvety v rodine Dušanovej - básnická skladba skladajúca sa z dvoch častí, má filozoficko-reflexívny charakter. Bol ovplyvnený filozofiou Hegla. Rieši tu problém dobra a zla , využíva poznatky filozofie získané štúdiom a dostáva sa k záveru, že umenie má slúžiť pravde.
Marína - lyricko - epická skladba o láske (k žene k vlasti).
Detvan -Je to lyricko -epická skladba, prechádza v nej od osobnej lyriky k národnej epike. Detvan vznikol ako reakcia na neprestávajúce maďarské útoky, preto autor vyzdvihuje slovenský národ.
1.Vlastnosti národa vyzdvihuje prostredníctvom hlavného hrdinu Martina Hudcovie: - zmysel pre spravodlivosť -nedovolí aby silnejší ublížil slabšiemu keď chce sokol zabiť zajaca. Odvaha smelosť - keď sa dáva zverbovať do čierneho pluku. Úprimnosť , pravdovravnosť, čestnosť- keď sa ide priznať kráľovi Matiášovi , že mu zabil sokola. Láska k vlasti, rod. kraju, keď sa dáva zverbovať pod podmienkou, že si môže nechať detvianske vrkoče, opasok, krpce...
2. Vyzdvihuje krásy Slovenska poukazuje na to , že Slováci sú rovnocenný národ s hociktorým iným národom, teda aj s Maďarmi. Príbeh je situovaný do prostredia Detvianskej prírody . Autor verne popisuje toto prostredie, čerpá z mladosti.
3. Kultúru národa - Sládkovič ju vyzdvihuje tým , že upozorňuje na dávne tradície a zvyky. Zvlášť vyzdvihuje remeslá, v ktorých prejavuje nielen šikovnosť, ale aj tradičnosť. Dostali sa tu do popredia národná a sociálna problematika.
Detvan má pevnú dejovú osnovu, hoci stručnú, v nej hlavné postavy Martin a Elena , ľudového typy , sú obrazom mravnej sily a zárukou národnej budúcnosti. Je napísaný sylabicko- prozodickým systémom. Báseň je oveľa užšie spätá s ľudovou slovestnosťou, skladá sa z piatich spevov (Martin, Družina, Slatinský jarmok , Vohľady a Lapačka). Dej je umiestnený do čias kráľa Mateja, miesto deja.: Detva . Historické rámcovanie tu nie je podstatné a ani piesne. Básnikovi nešlo o odkrývanie minulosti, ale o pohľad na súčasnosť a o jej hodnotenie. Neveľký dej je popretkávaný hlbokými úvahami o ľude, o jej prítomnosti a budúcnosti.
V 1. speve ( Martin) je ťažisko v oslave krásnej podpolianskej prírody, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je ľud. Autor uvádza na scénu Martina Hudcovie ako urasteného a švárneho šuhaja, syna prírody s jeho rovesníkmi. Tu sa prejavujú jeho niektoré dobré vlastnosti (cit pre spravodlivosť a nebojácnosť). Zabije sokola, ktorý sa vrhne na zajaca.
V 2. speve (Družina) sa dozvedáme podrobnejšie o kolektíve , v ktorom sa pohybuje Martin (pastier oviec).Cestou stretne zbojníkov, ktorí majú v moci Elenu. Premôže ich, jedného z nich zabije a Elenu si odnesie. V tomto speve sú veľmi významné úvahy o ľudovom umení, o šikovnosti ľudu, ktorá je zárukou veľkej budúcnosti.
V 3. speve (Slatinský jarmok) je významné stretnutie Martina s kráľom Matejom. Rozhovor, ktorý sa uskutoční, umožňuje básnikovi ukázať Martina v novom prostredí, kde sa správa rovnako prirodzene a smelo, keď oznámi kráľovi zabitie sokola. Na druhej strane kráľovo služobníctvo kreslí ako panovačné a povýšenecké.
V 4. speve (Vohľady) sa stretávame s Elenou a jej úprimnou láskou k Martinovi, ktorá je v protiklade so záletníctvom Mateja.
V 5 .spev (Lapačka ) sa Martin predstavuje ako uvedomelý, hrdý vlastenec, ktorý je ochotný vstúpiť do kráľovho Čierneho pluku, ale len ak si bude môcť ponechať to, čo tvorí jeho ľudový a národný svojráz (opasok, valašku, kroj).

 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.