referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zita
Nedeľa, 2. apríla 2023
Maturitné otázky zo SJ
Dátum pridania: 08.10.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adamsuja
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 11 783
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 33.1
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 55m 10s
Pomalé čítanie: 82m 45s
 

Pavol Országh Hviezdoslav - Predstaviteľ I. vlny slovenského realizmu. Pochádzal zo zemianskeho rodu, základné vzdelanie získal v Jasenovej, nižšie triedy gymnázia navštevoval v Miškolci, vyšie v Kežmarku. Začal písať pod vplyvom maďarského básnika Petófiho, napísal prvotinu Básnické prviesenky Jozefa Zbranského. Venované sú Andrejovi Sládkovičovi. Autor v nich vyjadruje lásku k rodnému kraju - Orave. Študoval na právnickej akadémií v Prešove, kde sa iniciatívne zúčastňoval na príprave almanachu Napred. V r. 1875 si zvolil pseudomym Hviezdoslav, v máji 1876 si vzal za manželku Ilonu Novákovu. 20 rokov pôsobil ako advokát v Námestove.
Lyrika: Sonety, Letorosty I, II, III, Prechádzky jarom, Prechádzky letom, Žalmy a Hymny, Stesky, Dozvuky, Krvavé sonety.

Krvavé sonety- (básnická zbierka skladajúca sa z 21 básní). Básnik sa v nich zamýšľa nad záhadami vesmírneho sveta, nad možnosťami ľudského poznania, zraňuje ho "zloba a nesprávnosť" pozemského života, chce uniknúť do sveta fantázie, básnickej tvorby, ale nakoniec spoznáva, že jeho miesto je na zemi, v strede spoločných zápasov. (Sonety nastoľujú protiklad medzi ideálnym svetom umenia a bolestnou skutočnosťou. Vyznejú však jednoznačne výzvou primknúť sa k skutočtnosti a podstúpiť s ňou zápas v mene pravdy a spravodlivosti.)

Letorosty - lyrický cyklus skladá sa z 3.častí(cyklov): 1. (Čo dávam, dávam z úprimnej duše)-autor naznačuje program svojej tvorby. Chce, aby jeho poézia bola pravdivá, bez okrás .Pravda je jeho životným krédom: "mne odporným, čo prírode sa prieči, len pravdy si ctím prostý obličaj" 2.(Čierny rok) - obraz vnútorného života básnika v ťažkých časoch života, keď postupne strácal svojich najbliších.Čierny rok - smrť matky, otca, brata. Smrť najbližších núti Hviezdoslava zamýšľať sa nad zmyslom ľudského života. Z mučivého uvažovania ho oslobodzuje spoznanie, že je to tvorivá práca, ktorá predstavuje najvyššiu hodnotu ľudskej existencie. 3. (Primknutie sa k ľudu)?-básnik postupne prechádza od osobných bôľov k problémom života slovenského ľudu. Osvojuje si spôsob jeho sociálneho nazerania na skutočtnosť , podporuje ostrej kritike vykorisťovaťeľskú morálku a príživníctvo. V básni "Ó, prečo som nie víchrom" - si žiada mať ničiacu silu ako víchor, búrny oceán alebo sopka, aby mohol zmietnuť všetkých tých, čo žijú na úkor mozoľnej práce ľudu. Nádej a výzvu vyjadruje v básni "Ó, mládež naša , tys držiteľkou rána". Básnik vidí mládež ako optimistickú a veselú. Nabáda ju k pracovitosti a rožširovaniu vedomostí. Dopraje jej aj zábavu. Vyzýva ju, aby sa ujala vedenia a navrátila "Ráj nám stratený". Báseň "K vám urodzeným veľkomožným" -Obviňuje pánov za to, že ľud zavrhol sa od neho, hoci je základom jeho bytia. V závere skladby je pesvedčený, že dôjde k zmenám v živote slovenského národa. Letorosty uzatvára prekrásnymi spomienkovými básňami na matku v básni Priadka a na otca v básni Roľník.

Prechádzky jarom - v poézií chápe autor človeka ako súčasť prírody. Pre básnika je príroda inšpiratívnym zdrojom, čerpá z nej fyzické i duševné sily. Básnika očaruje krása prírody, ale zároveň pociťuje kontast, že človeku s rokmi ubúda síl, no príroda sa každoročne obrodzuje.

Prechádzky letom- úvodom básne je oslava slnka : Hymnu o slnku. Slnko je darcom života, básnik opisuje prácu ľudí na poli a piesne ľudí pri práci. V básni Zvážajú z poľa- vrcholí básnikova filozofia. Autor zaujal žatevný voz. "Ide veľkolepý povoz /po veličavie, jasný, vysoký/akému patrí celá zeme šír." Zaznieva tu Hviezdoslavova filozofia prírody, zrodu i zániku človeka i práce, ktorá je nezničiteľným darom človeka. Opovrhuje povaľačmi, nechce, aby jedli z práce iných. V skladbe dokázal, že človek je súčasťou prírody, hoci fyzicky zaniká, zostáva po ňom práca. Človek zostane večne živý prácou.

Krvavé sonety- (cyklus -skladajú sa z 32 sonetov).Vyjadruje tu protest proti 1.svetovej vojne, patria medzi najlepšiu našu aj svetovú protivojnovú poéziu. V 1. časti autor vykresľuje hrôzy vojny a jej dôsledky:    " a jak žne postať zbožia líha zrelá pod kosou váľajú sa telá." Trápi ho otázka, kto je za túto hrôzu zodpovedný. Zisťuje že je to egoizmus a získuchtivosť jednotlivcov, skupín, národov. Vojnu odsudzujeme ako ľudské zlo, ako strašnú krivdu páchanú na ľudstve .S trpkou iróniou sa zamýšľa nad človekom, ale trápi ho i osud Slovanstva a vlastného národa. V záverečných sonetoch vyslovuje túžbu po mieri, vieru v ľudskejšiu, spravodlivejšiu spoločnosť.

Úloha č. 2 Doplňte do viet chýbajúce hlásky, zdôvodnite svoj výber, vyhľadajte podstatné meno mužského rodu v inštrumentáli plurálu a prídavné meno, ktoré sa skloňuje podľa vzoru cudzí

Pomôcky: Pravidlá slovenského pravopisu

Ukážka 2: V lete sa slovenská metropola zaplní návštevníkmi. Na bratislavských uliciach stretávame veľa turistov z Čiech, ale tiež Maďarov a Poliakov. Obľúbená pešia zóna sa tiahne od Michalskej brány až k Námestiu P.O.Hviezdoslava, ktorému dominuje Slovenské národné divadlo. Odôvodnenie: - Názvy a mená sa píšu veľkým písmenom - Prídavné mená sa píšu malým písmenom - Návštevníkmi - Peší /pešia zóna/

 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.