referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Valér
Štvrtok, 18. apríla 2024
Maturitné otázky zo SJ
Dátum pridania: 08.10.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adamsuja
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 11 783
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 33.1
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 55m 10s
Pomalé čítanie: 82m 45s
 

Otázky:

Téma č. 1 Úloha č. 1 Porovnajte chápanie človeka v jednotlivých literárnych obdobiach – od starovekej literatúry po súčasnú literatúru, naznačte svetonázorové zmeny v myslení, vo vzťahu k svetu a ľuďom

Pomôcky: čitateľský denník

1. V starovekej literatúre boli na vrchole bohovia, ktorí stvorili človeka, sebe udelili večný život ale človeka urobili smrteľného. Od kvality života človeka záleží, či po smrti sa jeho meno stane nesmrteľným, tak ako v známom diele Epos o Gilgamešovi. Delí sa na orientálnu a antickú; Orientálne literatúry: hebrejská - Biblia, Indická - Ramajána, Mahabhárata, Akkádska - Epos o Gilgamešovi.

2. V antickej literatúre sa po prvýkrát objavujú bájky (Ezop), kde autor postavil ľudské vlastnosti, cítenie a správanie do roly zvierat. Antická literatúra sa delí na grécku a rímsku. Z gréckej literatúry je známe dielo Ilias a Odysea, Daidalos a Ikaros. V rímskej literatúre je najznámejším básnikom Horácius a jeho najznámejšie diela - Ódy, Satiry Listy. Ódy - opisoval v nich božské a hrdinské bytosti, ktoré vzdávajú hold prírode a láske. Vyjadrujú vlastenecké city a zdôrazňujú občianske cnosti. Satiry - kritizuje sa tu pochabosť, samoľúbosť, snobstvo a závisť. Listy - vyjadrujú filozofiu a morálne témy. Najznámejší autor v antickej literatúre bol Sofokles. Diela: Antigona a Kráľ Oidipus.

3. Stredoveká literatúra - vyrastala na základe feudálneho a spoločenského poriadku. Objavovala sa tam viera v nadpozemský svet a božský večný život. Božský svet bol v rozpore s ľudským svetom. V týchto dielach v stredovekej literatúre je opisované bezhraničné hrdinstvo a boj za kresťanské ideály a oslava absolútnej oddanosti pánovi. Slovenská stredoveká literatúra - v tejto literatúre prevládala ústna ľudová slovesnosť a taktiež písaná literatúra. B - Význam Konštantína a Metoda - priniesli staroslovanskú vzdelanosť - Konštantín preložil do staroslovenčiny bohoslužobné knihy a evanjeliá a zostavili prvé slovanské písmo - hlaholiku - Konštantín napísal veľmi známu báseň Proglas, kde oslavuje preklad písma a vyjadruje domáci jazyk s tým, že Slovania majú právo na šírenie kresťanstva v zrozumiteľnom jazyku.

4. Humanizmus a renesancia - úcta k rozumu (racionalizmus) - uznávanie zmyslových poznatkov - vyzdvihovanie ľudskej osobnosti - zdôrazňovanie významu na jednotlivca - Najznámejší autori: Talianska literatúra - Dante Aligieri - Božská komédia, Francesco Petrarca - Spevník, Giovani Bocacio - Dekameron; Španielska literatúra - Miguel de Cervantes Savedra - Dômyselný rytier Don Quijotte de la Mancha; Anglická literatúra - Shaekspeare - Hamlet, Rómeo a Júlia; Slovenská literatúra - Ján Filický, Ján Bocatius, Martin Rakovský.

5. Barok - ľudia upadali do beznádeje, mali nedôveru v pozemský život, jedinú istotu hľadali v nadpozemskom svete. Do popredia vystupujú náboženské hodnoty a viera v záhrobný život (vanitas vanitatum) márnosť nad márnosť všetkého pominuteľného. - Najznámejší autori: Talianska lit. - Torquato Tasso - Epos o prvej križ. výprave; Anglická lit. - John Milton - Stratený raj, Raj znovu nájdený; Slovenská lit - Ján Amos Komenský - Didaktika magna.

6. Klasicizmus - v tomto smere ide o súlad pravdy, krásy a dobra, ktoré sú najvyšším zákonom; Rene Descartes - Človeku a svetu vládne rozum - myslím, teda som. V dielach je hlboko opisovaný rozpor medzi citom a povinnosťou ľudí ale taktiež opisovanie zlých vlastností ľudí - Lakomec – autor Molier. Najznámejší autori: Európska lit. - Piere Corneile - CID, Jean Racine - Faidra, Jean Babtiste Poquelin Moliere - Lakomec; Slovenská lit. - Ján Kollár - Slávy dcéra Ján Hollý - Selanky, Svätopluk, Anton Bernolák - Gramatica slavica.

7. Preromantizmus a romantizmus - človek strácal istotu a cítil sa v spoločnosti osamotený. Nová situácia rozumovo neriešiteľná do popredia sa dostáva cit. V tejto literatúre bol vytvorený nový hrdina, ktorý bol v ustavičnom rozpore so skutočnosťou. Človek túžil po láske a v zápase o uskutočnenie svojho ideálu hynie. Taktiež sa tu opisuje fantázia a konflikt. Najznámejší autori: Európska lit. - Victor Hugo - Chrám Matky Božej v Paríž, Goethe - Faust; Slovenská lit - Ľudovít Štúr - Náuka reči slovenskej..., Samo Chalúpka - Mor ho!, Janko Kráľ - Zakliata panna vo Váhu a divný Janko.

8. Realizmus - v tomto období došlo k zmene spoločenských pomerov. Objavil sa tam rozvoj nových filozofických smerov. V tejto literatúre bola zobrazovaná pravdivá skutočnosť - typické charaktery, typické okolnosti - záporné stránky života - životné osudy ľudí, nešťastných a trpiacich. Najznámejší autori: Európska lit. - Charles Dickens - Pamäti klubu Pickwickovcov, Honoré de Balzac - Otec Goriot ,Tolstoj - Vojna a mier; Slovenská lit. - Vajanský - Suchá ratolesť, P.O. Hviezdoslav - Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský, Herodes a Herodias, Kukučín - Neprebudený, Dom v stráni, Mať volá, Tajovský - Statky zmätky, Timrava - Ťapákovci.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.