referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ferdinand
Štvrtok, 30. mája 2024
Barok
Dátum pridania: 09.10.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: 11nikuska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 453
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.5
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 12m 30s
Pomalé čítanie: 18m 45s
 
ČESKÁ LITERATÚRA

Ján Amos Komenský – začiatky jeho kňažskej a učiteľskej činnosti spadali do mesta Funek na Morave. Cestoval po rôznych európskych mestách, existenčné starosti a povinnosti biskupa a jednoty bratskej. Stredobodom Komenského diela je človek. Popri záujme o prírodu sa venuje pozornosť aj ľudským, spoloč., soc., náb. a politickým otázkam.
Labyrint světa a ráj srdce – zobrazuje sveta ako mesto, ktorým prechádza autor – pútnik so svojimi sprievodcami – Vězved Všudybud a Mámení. Usiloval sa o reformu školstva, základným spisom je Didaktika magna – Veľká didaktika. V nej sa zaoberá otázkami výchovy a vzdelávania.
Kom. dielo bolo preložené do mnohých jazykov. Autor v ňom rozoberá zásady všeobecnej pedagogiky, didaktiky, metodiky, náboženskej a mravnej výchovy. Jeho moderná a doteraz neprekonaná pedagogická sústava ja založená na vysoko humánnych a racionálnych zásadách: vzdelanie pre všetky soc. Vrstvy bez rozdielu pohlavia, rovnomerné rozvíjanie vedomostí, citu a charakteru, názornosť a bezpodmienečná potreba vzdelávania v materinskom jazyku pri rešpektovaní požiadavky poznať a ovládať čo najviac svetových jazykov.

Brána jazykov otvorená – významná učebnica latinčiny
Svet v obrazoch –jazyková otázková učebnica
Informatorium školy materskej – predškolská výchovy
-bol zástancom pansofie – vševedec.

SLOVENSKÁ LITERATÚRA
(1650 – 1780)

Slovenské územie vyčerpávali protihabsburské povstania naďalej, hlad, epidémie, mor, rozpínavá politika Habsburgovcov, náboženské boje- kresťania- protestanti => reformácia a protireformácia. Príslušníci oboch náboženstiev sa navzájom prenasledovali – na jednej strane a na druhej strane prispeli k šíreniu vzdelanosti – kultúrnou osvetou, zakladaním tlačiarní, rôznymi školami, písaním literatúry. Evanjelici založili v Prešove kolégium, tlačiareň v Levoči a lýceum v Bratislave – slávne. Strediskom katolíckej vzdelanosti bola Univerzita v Trnave založil Peter Pázman – jezuitský biskup. Mal veľkú zásluhu na rozvoji školstva a osvety medzi ľudom. Bol tzv. protirefomátorom. Slovenskú barokovú lit. Charakterizoval záujem o slovenské dejiny a úcta k slovenskému jazyku.

Baroková poézia:
Slovenská bar. poézia sa delí na:
1.náboženskú – približovala sa k ľudovým vrstvám používaním ľudového jazyka a čerpala z domácich zdrojov. 1. katolícky spevník – Cantus catholici – Piesne katolícke zostavil a vydal jezuita Benedikt Szőllősi. Má teologické zameranie, uprednostňuje ľud, chváli ho, že pri bohoslužbách spieva vo vlastnom jazyku. Autor spomína cyrilo-metodskú tradíciu a národné hodnoty. Spevník obsahuje aj uspávanky, koledy.
2.svetská poézia – zborníky, kt. obsahovali tzv. príležitostnú poéziu. Boli písané v slovakizovanej češtine alebo bohemizovanej slovenčine. Zborníky – Zborník Jána Lányho, Zborník Jána Buoca, Slovenské piesne – Dionýz Kubík – kritizuje nezodpovednú prácu, opilstvo...
Mikulášsky zborník – obsahuje zbojnícke piesne o uväznení Jánošíka, z kt. v baroku vytvorili legendárneho bojovníka za práva poddaných. Obsahujú aj ľúbostnú poéziu – lyriku, kde ľúbostný cit stvárňujú ako bolesť, muky, omdlievanie, z kt. človeka vyslobodí len smrť.
Patrí tu Zábavný zborník Jána Sekáča – zábavné básne, v kt. opisuje prefíkané ženy, ich hlúposť, odhalí zlodejov, lumpov. Patria tu aj jarmočné piesne – mali spravodajský charakter, šírili správy o historických udalostiach, živelných pohromách, hrôzostrašných udalostiach, vraždách z množstvami drastických scén.
Výchovné básne – didakticko-reflexívna poézia – upozorňujú na mravné činy, nabádajú ušľachtilým postojom v každej životnej situácii.

 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Barok SOŠ 2.9681 640 slov
Barok SOŠ 2.9855 2839 slov
Barok SOŠ 2.9130 642 slov
Barok SOŠ 2.9935 3509 slov
Barok SOŠ 2.9451 4884 slov
Barok SOŠ 2.9764 769 slov
Barok 2.9392 595 slov
Barok GYM 2.9567 636 slov
Barok 2.9387 595 slov
Barok 2.9422 456 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.