referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ferdinand
Štvrtok, 30. mája 2024
Barok
Dátum pridania: 09.10.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: 11nikuska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 453
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.5
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 12m 30s
Pomalé čítanie: 18m 45s
 
Peter Benický – pochádzal zo starej zemianskej rodiny. Získal viacero uznaní a zveľadil si majetok. Šiel rokovať k sultánovi do Konštantínopolu. Mal dobrý vzťah k svojim poddaným a odpustil im časť dávok, lebo schudobneli počas tureckých vpádov. Slovenské verše – vyznačujú sa sklonom k irónii, satire a kritike života amorálky uhorskej spoločnosti, najmä jej panského a šľachtického prostredia. Majú didakticko-reflexívny charakter. Využívajú prostriedky ľudovej hovorovej reči. Spája sa v nej humanistické vzdelanie s ľudovou múdrosťou. Dotýka sa ľudských chýb i prednosti, dáva príslušné rady a moralizuje. Zamýšľa sa nad premenlivosťou, vrtkavosťou koleso šťastia. Radí úradníkom a sudcom, aby spravodlivo rozhodovali a neprijímali dary. Zaujíma kladný postoj k učeniu, vede a vzdelaniu. Odporúča pracovitosť. Ironizuje pretvárku a panovačné ženy a neodporúča skoré a prenáhlené ženenie. Sympatizuje so sedliakmi a satirizuje zbabelosť šľachticov i pánov. Vychádza z praktickej životnej skúsenosti a múdrosti.

Hugolín Gavlovič - v detstve osirel, po stredoškolských štúdiách ako 20-ročný vstúpil do františkánskej rehole, kam ho okrem túžby doplniť si vzdelanie priťahoval mravný ideál dobrovoľnej chudoby a pomoci slabším. Keď ochorel na pľúca, chodieval sa v lete liečiť žinčicou a zdravým vzduchom do hôr na salaše. Z tohto prostredia čerpá námet jeho Valaská škola mravúv stodola - táto didakticko-reflexívna veršovaná skladba je kniha životnej múdrosti pastierov. V nej autor chce dať čitateľovi bohatstvo mravných ponaučení a praktických morálnych zásad. Obsahuje 16 000 veršov. Chcel poslúžiť ľuďom namiesto priameho kázania. Chatrné zdravie mu totiž bránilo v pôvodnom poslaní- pôsobiť hovoreným slovom, čo hovorí nadpis, si kladie za cieľ „vyškoliť“ čitateľa v životnej múdrosti a skúsenosti pastierov. Zaoberal sa veľkým množstvom rozličných problémov, súvisiacich so vzťahom jednotlivca k Bohu, blížnym a cnostnému životu. Oslovuje všetkých ľudí dobrej vôle bez ohľadu na rozdiely v majetku a spol. postavení. Vyzýva k odstupu od pozemských, pominuteľných hodnôt. Odsudzuje poverčivosť, vystríha pred zlozvykom opilstva, niekedy však biedu alkoholizmu podáva žartovne, ako je to v anekdotickom príbehu o gazdinej, čo pre opilstvo pobila všetky hrnce kúpené na jarmoku. Výchovu človeka k slušnosti, napr. ako sa správať pri jedle a pri návštevách. Prejavuje obdiv a sympatiu chudobným a sedliakom, hlavne ich šikovnosti, pracovitosti a dôvtipu. Bol kritickým komentátorom súvekých spoločenských pomerov, predovšetkým krikľavej sociálnej nespravodlivosti. Vyjadruje hlboký nesúhlas s vojnami. Na srdci mu leží pravá láska k vlasti, skláňa sa pred statočnou a vytrvalou prácou a vystríha pred pyšnou nadutosťou alebo podceňovaním druhých i pred slepou dôverou v moc peňazí. V bohemizovanej slovenčine s bohatým zastúpením slovenských nárečových prvkov a hovorových štylistických prostriedkov. Je poznačená zdravým, úprimným a kritickým pohľadom františkánskeho ľudového kazateľa. Gavlovičova básnická skladba Škola kresťanská vykresľuje čitateľovi neúprosný okamih smrti, na ktorý sa treba počas života dobre pripraviť.

SLOVENSKÁ BAROKOVÁ DRÁMA

Eliáš Ladiver
– bránil evanjelické vierovyznanie. Evanjelické hry- Tragoedia, neb Hra smutná, prežalostná – vystupujú alegorické postavy predstavujúce rôzne cnosti a vlastnosti, ako Smelosť, Pravda, Lož, v katolíckych postavy z antickej mytológie, orientálne a dobrodružné látky, intrigy- zdramatizovaná história o gruzínskej kráľovnej, kt. radšej zomrela, než by sa vydala za perzkého kráľa a tým by sa vzdala kresťanstva - Caterina, kráľovná gurzianská.

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Barok SOŠ 2.9681 640 slov
Barok SOŠ 2.9855 2839 slov
Barok SOŠ 2.9130 642 slov
Barok SOŠ 2.9935 3509 slov
Barok SOŠ 2.9451 4884 slov
Barok SOŠ 2.9764 769 slov
Barok 2.9392 595 slov
Barok GYM 2.9567 636 slov
Barok 2.9387 595 slov
Barok 2.9422 456 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.