referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Slovenský realizmus
Dátum pridania: 09.10.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: 11nikuska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 350
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 18
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 30m 0s
Pomalé čítanie: 45m 0s
 

SLOVENSKÁ LITERATÚRA

Realizmus v slov. lit. trvá 1880 – 1918. V lit. sa čoraz väčší dôraz kladie na opis slov. ľudu, jeho kultúry a spoloč. prostredia, v kt. žili ľudia. Táto soc. problematika v real. dielach postupom času celkom zatlačila národnú otázku. Na začiatku tejto snahy je literárny almanach Napred. Vyjadruje úsilie mladých spisovateľov o slobodu prejavu, demokratizmus, túžbu po tematickej pestrosti a ideovo-estetické novosti. Od 80-tych rokov vstupujú do literatúry napr. Svetozár Hurban - Vajanský, Pavol Országh – Hviezdoslav... Priniesli nové, viditeľné zmeny v smerovaní literatúry, používali nový sylabotonický veršový systém, používali tzv. vysoký básnický štýl, hovorový ľudový jazyk, pestujú sa lyricko-epické skladby, lyrické cykly. Píšu sa krátke útvary – novela, poviedka, črta, román. Dôležitú úlohu zohrávalo v realizme, tzv. Martinské centrum: vychádzali časopisy – Slovenské pohľady, Černokňažník, pôsobili tu významný národní dejatelia – dôl. osobnosti – Škultéty, Kuzmány, Vajanský, Šoltésová. Vznikla tu kníhtlačiareň a nakladateľský spolok, pôsobili tu kultúrne spoločnosti, napr. Slovenská muzeálna spoločnosť, Živena – ženský spolok, usporadúvali tu podujatia a zhromaždenia, osvetové a kultúrne prehliadky, pôsobilo tu ochotnícke divadlo. Na pôde Martinského centra vznikli priaznivé podmienky pre formovanie slov. nár. a kult. Života. Kritické listy formulovali všeobecný ideovo-estetický program a umeleckú koncepciu v realistickej literatúre.

Svetozár Hurban – Vajanský - je jednou z vedúcich postáv realistických spisovateľov. Je synom štúrovského spisovateľa Jozefa Miloslava Hurbana, od ktorého zdedil hrdé národné sebavedomie. Zo začiatku písal cestopisy – Dubrovník, Sofia, Venecia. Tu opisuje kult. a umel. pamiatky, napísal aj množstvo literárno-kritických a lit.-hist. prác, napr. štúdiu o Hviezdoslavovi. Reagoval na otázky doby ako človek mestskej inteligencie, vychádzal z reči tejto vrstvy a mal snahu túto reč ďalej rozvíjať na čitateľský náročnú štýlovú podobu. V novelistike sa usiloval vytvoriť mnohostranný obraz spoločnosti, napr. nachádza hrdinov v kruhoch inteligencie, zemianstva, z vyšších vrstiev. Kritizuje takých predstaviteľov národa, kt. sa uzatvárajú do seba a nadraďujú majetkové záujmy nad národné. Autor sa vysmieva aj tzv. spoloč. stroskotancom – novela Kandidát, nevedia sa uplatniť. Novela Podivní sa vysmieva zbytočným ľuďom, kt. premrhávajú svoje schopnosti alebo danosti.

Básne a básnická tvorba – bol povolaný do Rakúsko - Uhorskej armády a zúčastnil sa na okupácii Bosny a Hercegoviny. Z týchto zážitkov vznikla zb. Tatry a more. Tatry symbolizujú Slovanov žijúcich u nás a more južných Slovanov. Opisuje aj svoj nedobrovoľný pobyt vo vojne na Balkáne, v centre záujmu básnika je vzťah jednotlivca a národa a myšlienka národnej sebazáchovy. V príklade južných Slovanov zdôrazňuje spojitosť s ostatnými slov. národmi, najmä s Rusmi. Napísal zb. Verše a Spod jarma. Po návrate z vojny sa venoval advokátskej praxi a usadil sa v Martine, odkiaľ viedol kult., organizátorský, lit. život národa. Redigoval aj časopisy, napr. Slovenské pohľady, Slov. nár. noviny, bol prekladateľom, politikom...
V tom období sa venuje próze, napr. Obrázky z ľudu, obsahuje 7 krátkych próz. Autor ich píše na základe vlastnej skúsenosti a sú prejavom jeho vzťahu k ľudu. Na Bašnárovom kopci – staršia žena na ceste vo vlaku rozpráva svoj príbeh ako ju ženatý syn, kt. dala celý majetok s tým, že ju v starobe zaopatrí, vyhnal z domu. Vec zverila súdu a advokátom, no nepochodila. Hovorí, že všetci sú príživníci, aj úradníci, advokáti, čo hľadajú iba vlastný zisk, prospech.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Slovenský realizmus SOŠ 2.9630 2903 slov
Slovenský realizmus GYM 2.9657 336 slov
Slovenský realizmus GYM 2.9882 426 slov
Slovenský realizmus SOŠ 2.9730 226 slov
Slovenský realizmus GYM 2.9551 284 slov
Slovenský realizmus GYM 2.9701 290 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.