referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dana, Danica
Utorok, 16. apríla 2024
Biblia - Starý zákon - Genezis
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: neuvedeny
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 777
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.89 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 

Z větve Šémova rodu se zrodil Abraham, kterému Hospodin požehnal a vyvedl jej z rodné země. Abraham putoval se synovcem Lotem a neplodnou ženou Sáraj. Na svém putování se dostanou až do Egypta. Lot se od Abrama, kterého Bůh přejmenoval na Abrahama, oddělil a usídlil se v Sodomě, dostal se do zajetí čtyř mocnářů, ale Abraham jej vysvobodil a vysloužil si požehnání od Malkísedeka, kněze Boha Nejvyššího. Bůh s Abrahamem uzavřel smlouvu a slíbil, že jej velmi rozmnoží. Jeho první syn se jmenoval Izmael. Poté Bůh smlouvu s Abramem obnoví, změní mu jméno na Abrahama a ustanoví jej otcem pronárodů. Na znamení a zpečetění smlouvy se museli dát všichni jeho mužští potomci osmého dne života obřezat. Sáře se narodí syn Izák, který se stane nositelem odkazu. V Sodomě a Gomoře žijí lidé hříšným životem, a proto se je Bůh rozhodne zahubit. Na Abrahamovu přímluvu však ušetří všechny spravedlivé z rodu Lota. Aby si Hospodin ověřil Abrahamovu věrnost a oddanost, dá mu za úkol obětovat syna Izáka. Abraham se tak chystá učinit, ale Bůh smrti Izáka zabrání. Abrahamova žena Sára je pochována v jeskyni na poli v Makpele naproti Mamre v Kenaajské zemi, kterou Abrahám od Kenaajců vykoupil. Jákobovou (Izákovou) ženou se stala Rebeka, dcera Abrahamova bratra. Izákovi synové byli Ezau a Jákob, který od bratra koupil jeho prvorozenství a nakonec lstí získal otcovo požehnání. Aby se vyhnul bratrovu hněvu, odchází do Rovin aramejských, kde slouží dvacet matčinu bratru Lábanovi, který mu dá dcery Leu a Ráchel. Nemilovaná Lea mu zplodí deset synů a Ráchel Josefa a Benjamína, po jehož narození zemře. Izák miluje Josefa nad všechny své ostatní syny a ti mu závidí, a proto jej prodají do Egypta do otroctví. Josef se tam díky své schopnosti vykládat sny dostane na místo správce Egypta a v období hladu k němu nic netušící bratři přijdou prosit o jídlo pro svůj lid. Josef překoná svou dávnou zlobu a dá se jim poznat a přijme je i s otcem, který měl Josefa za mrtvého, do hojnosti Egyptské země. Izák v Egyptě dožije sto čtyřiceti sedmi let, a poté je pohřben v jeskyni na poli u Mamre. Mrtvý Josef byl pohřben v Egyptě. .
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.