referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zlatica
Streda, 28. februára 2024
Prozodické systémy
Dátum pridania: 09.07.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jajacs
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 346
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 1m 50s
Pomalé čítanie: 2m 45s
 
Prozodické systémy

Verše buď sú, alebo nie sú Stopovo organizované

Prozodické systémy : systém pravidiel, ktoré platia pre rytmus určitého druhu poézie

1. časomerný:

- zakladajúci prvok rytmu = kvantita slabiky, rytmus vzniká striedaním dlhých a krátkych slabík. Jeho verš je stopovo organizovaný. (Kolár, Holý)
• Stopy: trochej -u
• jamb u-
• daktyl -uu
• spondej - -

- prirodzená dĺžka = slabika je prirodzene dlhá
- polohová dĺžka = slabika je dlhá svojou pozíciou (polohou vo verši).. Slabika je dlhá svojou polohou vtedy, keď za krátkou slabikou nasleduje po sebe skupina najmenej dvoch spoluhlások.
- Hexameter - Verš, v ktorom sa pravidelne opakuje 6 stôp, prevažne daktylských, v niektorých polohách sú spondejské.
- Pentameter - päťstopový daktylský verš, rozčlenený dierézou na dve časti.

2. sylabický

Na vytváraní rytmu sa zúčastňujú tieto prvky: (Štúrovci)
- rovnaký počet slabík vo veršoch (izosylabizmus)
- intonačná prestávka, rozdeľujúca verš na dve časti
- spájanie veršov do dvojverší, dvojveršov do štvorverší ...
- združený rým
- rytmicko-syntaktický paralelizmus 1 verš – 1 veta
- nadviazali na ľudovú slovesnosť, prístupný zrozumiteľný ľuďom,

• Dvanásťslabičný verš:
- stredná dieréza – 6+6 slabík
- dominanta neprízvučnosti na 6 sl. a prízvučnosti na 7 sl.
- pociťuje sa intonačná vzostupnosť prvého polverša a zostupnosť druhého
- združený rým
- eufonické kvality

3. sylabotonický

- organizujúcim prvkom rytmu je slovný prízvuk. (Krasko, Jesenský – moderna, Hviezdoslav, Vajanský - realizmus)
• Rytmus vzniká vtedy, keď sa v určitých veršoch pravidelne
• opakuje v rovnakom poradí rovnaký počet stôp.
• Stopy: trochej, jamb, daktyl, spondej
• Organizujúcim princípom tohto veršového systému je slovný prízvuk.
• Slovný prízvuk je na 1. a 4. slabike.
• Ustálené miesto prízvuku spôsobuje, že v slovenčine sa kombinácia prízvučných a neprízvučných slabík obmedzila na tri možnosti, na tri stopy: trochej, jamb a daktyl.
• Trochej a jamb sú dvojslabičné stopy, daktyl je trojslabičný.
 
Podobné referáty
Prozodické systémy SOŠ 2.9675 1092 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.