referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Margita
Sobota, 13. júla 2024
Barok v európskej literatúre
Dátum pridania: 16.12.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jajacs
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 197
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.6
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 6m 0s
Pomalé čítanie: 9m 0s
 

Česká Literatúra

Jan Amos Komenský

– učiteľ národov, pedagóg, jazykovedec, prírodovedec, humanista, filozof, politik.
Narodil sa na Morave. Vyštudoval teológiu a bol vysvätený za kňaza Jednoty bratskej. Táto cirkev patrila k protestantským cirkvám v Čechách a hlásila sa k husitským tradíciám. Po porážke českých stavov v bitke na Bielej hore sa Komenský musel skrývať pred cisárskymi vojskami.
V tom čase mu na mor zomrela manželka i dve deti. Východisko z trpkej situácie hľadal v práci.
Zavádzal úplne nové spôsoby v školskej dochádzke. Hlásal, že školská dochádzka musí byť povinná pre každé dieťa, či je bystré alebo hlúpe, bohaté alebo chudobné. Preslávil sa na svoju dobu revolučnými pojmami „opakovanie je matkou múdrosti“ a „škola hrou“.
Zomrel v Amsterdame, kde strávil veľkú časť svojho života.

Stredobodom jeho diela je ČLOVEK; ľudské veci boli pre neho veľké a obdivuhodné. Popri záujmu o prírodu venuje trvalú pozornosť aj ľudskej spoločnosti, sociálnym, politickým a náboženským otázkam.

- Nábožensko-filozofické dielo Labyrint světa a ráj srdce
Zobrazuje svet ako mesto, ktorým prechádza autor – pútnik so svojimi 2 sprievodcami, pomenovanými ako Vězvěd Všudybud (zosobňuje úsilie človeka) a Mámení (vlastnosti pohodlného človeka, ktorý sa prispôsobuje klamom a nedostatkom sveta). Autorovi umožnia vidieť trpkú pravdu a páchané neprávosti. Utečie z povrchového sveta do svojho vnútra a len tu, v „raji srdca“, nachádza Krista a pravý pokoj.

- Základný spis Didactica magna – Veľká didaktika
Zaoberá sa v nej takmer všetkými otázkami výchovy a vzdelávania, počínajúc cieľom výchovného pôsobenia, podmienkami, v ktorých sa výchova uskutočňuje, a prostriedkami výchovy.
Položil tu základy svojej ďalšej pedagogickej činnosti a základy na vytvorenie ucelenej pedagogickej sústavy. Vyniká systematickosťou výkladu, úsilím robiť z pedagogiky vedný odbor a nájsť zákony výchovného pôsobenia. Vyžaduje, aby ťažiskom výchovy bola bezprostredná, priama skúsenosť a zmyslové poznanie.Prihliada k vekovým stupňom a ako východisko zdôrazňuje vyučovanie v materinskom jazyku, nie tradičnej latinčine.
Jeho myšlienky o vzdelávaní sú tak moderné, že sa nimi natrvalo zapísal do dejín ľudskej kultúry.

- učebnica s obrázkami Orbis pictus (Svet v obrazoch)
Pôvodne učebnica latinčiny, neskôr prvá ilustrovaná učebnica cudzích jazykov vôbec

- učebnica Brána jazykov otvorená
Prvá moderná učebnica latinčiny, kde pojmom zodpovedajú slová a vety.

- kniha predškolskej výchovy Informatorium školy mateřské
Prvé dielo sústredné na výchovú detí v predškolskom veku v rodine, ako jeden z prvých pedagógov upozornil na význam výchovy a vzdelávania.

Domnieval sa, že poznanie odstráni rozpory medzi ľuďmi a dovedie ich k večnému mieru, čiže jeho diela smerujú k vševede - pansofii.

 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.