Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Charles Dickens - Pamäti Klubu Pickwickovcov, Oliver Twist, David Copperfield

Charles Dickens je najvýznamnejší anglický realistický spisovateľ. Pochádzal z chudobnej rodiny, čo malo vplyv na jeho literatúru. Ako 10-ročný začal pracovať v továrni, neskôr sa stal zapisovateľom na súde a reportérom.

Román Pamäti Klubu Pickwickovcov zobrazuje putovanie pána Pickwicka po Anglickom vidieku so zámerom lepšie spoznať život. Pán Pickwick je typ dobráka, čudáka, ktorý chce naprávať krivdy, ale pretože je nepraktický rojko, často sa dostáva do komických situácií. Jeho sluha Sam Weller sa riadi zdravým sedliackym rozumom. Pod jeho vplyvom sa mení komická postava pána Pickwicka na charakterovú postavu, ktorého vydiera advokátska firma. Radšej sa nechá zatvoriť do väzenia pre dlžníkov ako platiť vydieračom. Opisy jeho dobrodružstiev sa striedajú s kritikou anglického zákonodarstva a sociálnej nesprávnosti.


Oliver Twist je román rozdelený na 24 kapitol, kde autor opisuje ťažký život Olivera Twista, ktorý vyrastá v sirotinci, prichádza do Londýna a tu sa stáva členom zločineckého gangu. Opisuje tu aj správanie spoločnosti voči chudobným ľudom a poukazuje na sociálne rozdiely medzi chudobnými a bohatými.


Postavy:

Oliver Twist- chudobný chlapec, sirota

p. Bumble- správca sirotinca, obecný sluha

Sowerberryovci- krutí manželia u ktorých Oliver býval a pracoval

Fagin- šéf zlodejov, nalákal Olivera na zlodejčinu, nakoniec bol obesený

Nancy- zlodejka, zabil ju Sikes

Sikes- zlodej a vrah

David Copperfield je román s autobiografickými črtami. Za jeho humorom sa skrýva ostrá satira spoločnosti prechádzajúca až do karikatúry.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk