Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Osvietenstvo

Osvietenstvo

• obdobie protifeudalizmu
• habsburská panovníčka Mária Terézia sa usilovala riešiť krízu feudalizmu rozličnými reformami: obmedzila moc šľachty a cirkvi, podporovala rozvoj manufaktúr a stavbu ciest, poštátnila cirkevné školy. So synom Jozefom II. vydali tolerančný patent (szabadalom), v ktorom boli spísané reformy o zrušení poddanstva, o reforme školstva a o zjednotení katolíckej a protestantskej cirkvi
• v Trnave vzniklo spolok kňazov, ktorí úlohou mali vzdelávať slovenský národ: Slovenské učené tovarišstvo
• vznikli aj rôzne noviny: Prešporské noviny, Staré noviny literního umění
• nové literárne žánre: základy slov. umeleckej prózy, poézie a drámy


Jozef Ignác Bajza

- urobil prvý pokus o utvorenie jednotného spisovného jazyka, ale neuspel

René mláďenca príhodi a skusenosťi (román)
- prvý slovenský román

1.časť: René bol syn benátskeho obchodníka, ktorý sa plaví po krajinách so svojím priateľom van Stibouhom a hľadá svoju sestru Fatimu, ktorú uniesli piráti. Zažíva veľa dobrodružstiev. Stroskotajú a podarí sa im dostať do Egypta, kde sa stanú otrokmi. Ale pretože René je šikovný, všimne si ho mohamedánsky patriarcha a dovolí mu aby jeho dcéru Hadixu naučil európskych mravov. Oni sa však navzájom zaľúbia a preto Renému hrozí smrť. René nájde Fatimu a všetci traja odchádzajú domov. Autor si tu všíma spôsob života a podáva ostrú kritiku ich pomerov – slepá poslušnosť islamu.

2.časť: René prichádza na Slovensko a všíma si zaostalosť i biedu. Bajza tvrdí, že problém je v tom, že Slováci nepoznajú iné ako náboženské knihy. Neskôr kritizuje alkoholizmus.
- druhá časť bola cirkvou zakázaná a autor sa dostal do väzenia.

Anton Bernolák

- v roku 1787 uzákonil nový spisovný jazyk na základe západoslovenského nárečia, podľa pravidla „píš ako počuješ“ (fonetický pravopis) bernolákovčina

Grammatica slavica
- gramatika nového spisovného jazyka

Slovár Slovenskí-Česko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
- päťrečový slovník

Juraj Fándly

Dúverná zmlúva medzi mňíchom a diáblom
- dialóg medzi mníchom a čertom
- autor vystupuje proti mníchov, ktorý predávali odpustky a tým boli len ťarchou pre slovenský ľud
- dielo bolo zakázané cirkvou a Fándlyho za to uväznili

Zelinkár
Slovenskí včelár

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk