Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Klasicizmus

Klasicizmus

• latinsky: classicus – vzorový
• tento smer vznikol a vyvrcholil vo francúzskom kráľovskom dvore za vlády Ľudovíta XIV. (Kráľ Slnko)
• v 17. a v 18. storočí neustále prebiehajú vojny, je absolutistická monarchia
• vplyv filozofie: René Descartes - ,,Myslím, teda som." (Cogito ergo sum)
• žánre: ódy, elégie, žalospevy, eposy, tragédie, komédie, bájky, satiry

Ján Hollý

- písal bernolákovčinou, snažil sa dokázať, že je to naozaj vhodný jazyk na písanie
- prekladá antických spisovateľov – Homéra, Ovídia, Vergíliusa

Sláv (epos)
- opisuje boj Tatrancov (Slovákov) s lúpeživými Čudmi, na tému nemal žiadne historické pramene

Svätopluk (epos)
- hrdinský epos v 12-tich spevoch, pred každým spevom je obsah
Nemecký panovník Karolman uväzní Svätopluka na Božie slovo. Potom ho prepustí pod dvoma podmienkami: Svätopluk sa musí oženiť s jeho dcérou a musí bojovať na čele nemeckého vojska. Karolman mu za to sľúbi trón Veľkej Moravy. Pri bitke Svätopluk sa pridá k Slovanom, ktorí zvíťazili nad Nemcami. Svätopluk sa stane panovníkom

Cyrilo – Metodiáda (epos)
- opisuje Veľkomoravské obdobie, prácu Cyrila a Metóda, hlaholiku

Selanky (epické skladby)
- opisuje dedinský život, slovenskú prírodu a ľudské zvyky

Ján Kollár

Národné spievanky (zbierka ľudových piesní)
- zbieraním a vydávaním ľudových piesní autor prispel k vzniku samostatnej slov. literatúry

Slávy dcéra (lyricko-epická skladba)
- je básnická skladba o láske k žene a slovanskej vlasti
- prvé vydanie malo iba 3 spevy: Sála, Labe a Dunaj

Predspev:
je napísaný v časomiere vo forme distichu, je žalospev nad slovenskou minulosťou, je tu aj idea zápasu za slobodu a ľudské práva. Bohyňa Slávy je predstaviteľkou celého slovanstva. Sťažuje sa bohom, čo všetko museli Slovania v minulosti pretrpieť. Potom ju tu postava Milek, ktorý je symbolom slovanskej budúcnosti. On stvoril dcéru Slávy, Mínu, ktorá mala Slovanom odčiniť utrpenie.

I. spev – Sála: Vyznanie lásky k Míne, lúči sa s ňou. Básnik spomína na krásne časy, ktoré prežil v Jene po boku Míny. Nevie sa rozhodnúť medzi láskou k žene a k vlasti.
II. spev – Labe, Rén, Vltava: prechádza po slovanských krajoch a spomína na ich utrpenie. Vyzýva Slovanov, aby vrátili svojej vlasti slávu, ich veľkú budúcnosť môže zabezpečiť len každodenná statočná práca. Tvrdí, že pravú vlasť nosíme v srdci. Spomína na Mína so žiaľom, pretože je už ďaleko od nej.

III. spev - Dunaj: prichádza na Slovensko, kde vidí biedu a utrpenie. Básnik ospevuje svoju milú, túži umrieť.

IV. spev - Léthé (Slovanské nebo): autor sa opäť stretáva s Mínou v slovanskom nebi, kde sa prechádzajú a oslavujú významných slovanských predstaviteľov.

V. spev - Acheron (Slovenské peklo): autor sa dostáva do slovanského pekla, kde zobrazuje nepriateľov slovanstva.

Ján Chalupka

- najúspešnejší autor divadelných hier

Pavol Jozef Šafárik

Slovenské starožitnosti
- dejiny Slovanov od najstarších čias do priatia kresťanstva

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk