Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Stredoveká literatúra

Stredoveká literatúra           

Staroslovienska literatúra (800-1000)

• 833: Mojmír vyhnal Pribinu a zjednotil slovanské kniežatsvá a takto vznikla Veľká Morava
• 846: panovníkom sa stal Rastislav, chcel sa zbaviť farskej nadvlády, požiadal bizanského cisára Michala III., aby mu poslal misionárov
• 863: Konštantín a Metod šírili kresťanstvo v staroslovienčine, pred príchodom vymysleli hlaholiku (malé písmená gréckej abecedy). Preložili niektoré časti Biblii (napr. Starý Zákon, Štyri evanjelia, Skutky apoštolské), rôzne modlitby a zostavili spovedný poriadok.

Konštantín a Metod odišli do Ríma za pápežom Hadrianom II., aby uznal staroslovienčinu za liturgický jazyk. Konštantín zostal v Ríme, stal sa rehoľníkom, zobral nové meno: Cyril.
Metoda počas spiatočnej cesty uväznili, ale pápež mu pomohol. Po jeho smrti zakázali staroslovienske bohoslužby, ich žiakov vyhnali.

• panovníkom sa stal Svätopluk
• triglosia – uznávané liturgické jazyky (latinčina, hebrejčina a gréčtina)

Konštantín: Proglas
- predslov k svätému evanjeliu
- skladá sa z 110 veršov
- chce povedať hoci aj menej, ale aspoň v materinskom jazyku tak sa môže človek vzdelávať

Moravsko-panónske legendy
- život svätého Konštantína a Metoda

Nitra (povesť)
- kráľ Svätopluk cíti blížiaci sa smrť, preto zavolá svojich 3 synov, ktoré sú Mojmír, Svätopluk a Predslav. Podal každému zväzok prútov (vessző), aby ich polámali. Ani jeden nevládal. Potom otec im zväzky rozviazal a synovia bez námahy polámali prútky. Je to ponaučenie o tom, keď sa nedržia spolu, nepriatelia ich polámu, lebo stoja osobitne, sú slabí. Keď sú synovia spolu, nebude nikto na svete, kto ich premohol.

Latinská literatúra (1000-1500)

• územie Slovenska patrili Uhorsku, prvým panovníkom bol Štefan I. (997-1038), rozšíril sa kresťanstvo, strediskom kultúry boli kláštory
• monolingvizmus – latinčina je úradným, cirkevným a literárnym jazykom
• stredovek má náboženský charakter, pretože stredobodom pozornosti bol Boh a posmrtný život
• písať a čítať vedeli iba máloktorí, všetko sa zapisovalo ručne, najobľúbenejšie žánre: legendy

Anonymova kronika
Nitriansky kódex
- najstarší na Slovensku, je z 11.storočia

Spišské modlitby
- sú zapísané v slovakizovanej češtine
Legenda menšia
Legenda väčšia Štefan I.
Hartikova legenda
Maurova legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi

Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi
- Svorad bol Benediktovým učiteľom, ktorý sa preto týral, aby sa dostal do neba. Jeho metódy: hladoval 40 dní a pritom tvrdo pracoval, nespal a na hlave mal korunu s kameňmi, sedel na pni, okolo neho bola trsť, aby nezaspal, okolo tela mal reťaze, ktoré boli už zarastené do kože.
To všetko si všimol opát Filip, ktorý ho na smrteľnej posteli vyzliekol.
Svorad vzkriesil mŕtveho zbojníka (zázrak). Napadli ho zbojníci a hodili ho do Váhu. Po roku jeho telo ostalo nepoškodené (ďalší zázrak).

Svetská literatúra

• žánre: ľúbostné, satirické, pijanské piesne, básne
• umenie: románsky štýl – má náboženský charakter; okrúhly základ; stavili sa hlavne kostoly, baziliky a hrady, ktoré mali masívne, hrubé steny a malé okná
gotický štýl – veľké rozmery, farby, okná sú vysoké a okrúhle (tzv. rozety), používali lomený oblúk, napr.: Dóm sv. Alžbety, Dóm sv. Martina

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk